Parcival en de zoektocht naar de hereniging met de wereld van de Geest – themadag op za. 1 april 2023 in Arnhem


BESTEL HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

LEES OVER DE INSPIRATIE-AVOND OVER PARZIVAL OP DI.  21 MAART 2023 IN AMSTERDAM

Op zaterdag  1 april 2023 organiseert het Gouden Rozenkruis in Arnhem een themadag over de zoektocht naar de bron van alle leven met de titel ‘Parcival, dat ben jij’. De vele verhalen, die om de Graal geweven zijn, spreken van een zoektocht naar de bron van alle leven. De sprekers op de themadag gaan in op het zich altijd vernieuwende verhaal over de heilige Graal. De Graal is een levende werkelijkheid en van alle tijden. Een actueel werkzame kracht. Een innerlijk proces van inwijding. De geestelijke brug tussen tijd en eeuwigheid.

De Graal raakt aan het hart van het heelal, aan het hart van de wereld. Zij raakt aan het hart van een mens, die als Parcival uit liefde de vraag stelt: ‘Wat is de oorzaak van het lijden, waaraan lijdt de mens, waaraan de wereld?’ Waar is de Graal te vinden die verlichting en genezing weet te bieden? Hoe kunnen de verhalen van Parcival ons, jou weer verbinden met de ene bron van alle leven?

Het programma bestaat uit drie lezingen, ruime gelegenheid tot uitwisseling en toepasselijke zang en muziek. Een vegetarische lunch zal klaar staan. Kosten: € 20,- ter plaatse contant te voldoen.

1 Saskia van Zutphen – Hoezo Parcival?
In de tiende klas van de Vrije School wordt het verhaal van Parcival verteld. En hoe vind je het? vroeg ik nieuwsgierig. ‘Niets aan, wat heeft dat verhaal van Parcival nu met mij te maken? mopperde mijn opstandige 16-jarige Een goed vraag vond ik! Na mijn pensioen werd het voor mij een belangrijke onderzoeksvraag. ‘Toevallig’ kreeg ik het boek Het graalmysterie van Parzival van Benita Kleiberg in handen. Hier werd ik enthousiast van omdat ik zoveel kennis en wijsheid bijeengebracht zag op een verhalende manier die mij erg aansprak. Al vragend ben ik op zoek gegaan naar naar diepere drijfveren die niet alleen verleden en heden verbinden, maar ook licht kunnen werpen op de toekomst.

2 Benita Kleiberg – Zoektocht naar het graalgeheim
In deze huidige chaotische tijd heeft men behoefte aan innerlijke beelden die positief stimulerend op de menselijke psyche werken Dat is de magische kracht van het graalverhaal; zij kan de ontluisterde maatschappij inspireren tot een harmonische samenleving met sociale en spirituele kwaliteiten.

3 Christian Koenig – Muziek en zang
Diverse troubadours en minnezangers hebben gesproken over de graal. Christian Koenig zal enkele Occitaanse liederen voor u zingen en enkele prachtige melodieën uit de middeleeuwen spelen op de harp, op de luit en op de oude en mysterieuze panfluit uit de Balkan, het land van de bogomielen waar de legende rond de mysterieuze Heilige graal werden verteld door vroege christenen en ridders die terugkeerden van of vertrokken naar het Heilige Land.

4 Joost Drenthe – De symboliek in de spirituele zoektocht van Parcival naar de graal
We nemen u mee in één van de meest intrigerende spirituele verhalen van de Kelten, de zoektocht naar de graal. Het is de tijd waarin spirituele waarheden mondeling en via zangen werden doorgegeven door rondreizende verhalenvertellers en troubadours. Door die oeroude vertellingen, waaronder die over Parcival, liepen spirituele draad die nog steeds toepasbaar is, ook voor ons in deze tijd. Welke draad dat is wordt in deze lezing ontsluierd waarin specifiek wordt ingegaan op de tijdloze symboliek van het verhaal. Joost Drenthe onderbreekt af en toe zijn lezing voor een aantal liederen in de Keltische traditie. Er is daarna gelegenheid tot uitwisseling over het onderwerp.

 • Datum: zaterdag 1 april  2023
 • Tijd: 10.00 – 15.30 uur
 • Adres: Velperweg 58, 6824 BM Arnhem
 • Kosten: € 20,- (inclusief vegetarische lunch)
 • Inschrijven: centrumarnhem@rozenkruis.nl

BESTEL HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

INHOUDSOPGAVE VAN ‘HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL’ VAN BENITA KLEIBERG

1. Geestelijke en culturele invloeden op het graalthema 

 • Inleiding
 • Geschiedenisschets van de Graal
 • De oostelijke sterrenwijsheid
 • Graal en katharisme
 • Minne en jonkvrouwendienst
 • De Keltische bardencultuur, als westelijke stroom
 • Manichese invloeden uit het oosten
 • Hermes, het genie van de alchemie en inaugurator van de zuidelijke stroom
 • De Germaanse manmoedigheid als noordelijke bron

2. Enige achtergrondinformatie over het graalthema

 • Wat is de Graal?
 • Zielenontwikkeling en Graal
 • De Graal en het hart
 • Nomen omen est
 • Exacte fantasie
 • Opbouw van het verhaal

3. Voorbereidende fase en de eerste ontwikkelingen in het leven van Parzival

 • Gahmuret, onbewuste wegbereider tussen oost en west
 •  Jeschute en Orilus
 • De eerste ontmoeting met Sigune
 • Ither, de Rode Ridder
 • Gurnemanz
 • Condwiramur
 • De relatie tussen de graalburcht en de pinealis
 • De relatie tussen de graalburcht van Von Scharfenberg en de kathedralenplattegrond van Steiner
 • De graalburcht en het onzichtbare Gebouw
 • Binnenkomst in de graalburcht
 • De graalprocessie
 • De graalmaaltijd
 • Het gebroken graalzwaard
 • Tweede ontmoeting met Sigune
 • Bloeddruppels in de sneeuw
 • Cundrie, boodschapper van de Graal
 • Het slangenvuurstelsel
 • De chakra’s

4.  Gawan, de wegbereider van Parzival

 • Gawan
 • De plexus sacralis als spiegel
 • De functie van het zenuwstelsel in het alchemisch proces

5. De gespiegelde Parzival avonturen van Gawan

6. Intermezzo met Parzival die zijn geloof hervindt

 • Derde ontmoeting met Sigune
 • Trevizent
 • De Graalkelk uit jaspis
 • Trevizent II
 • Kaïn en Abel
 • Saturnus

De overwinningen van Gawan en Parzival

 • Gawan en Orguluse
 • De minneavond op Schastel Marveile
 • De zwartemagiër Klingsor
 • Gondishapur
 • De tweekamp
 • Het optreden van Gawan als voorbereiding op de ontmoeting van Parzival met Feirefis
 • De ontmoeting met Feirefis
 • De heilsmare van Cundrie
 • Het tweede bezoek aan de graalburcht en de genezing van Amfortas
 • Laatste treffen met Sigune
 • Graalavond op Mont Salvat
 • Slotbeschouwing

Bron: ‘Het graalmysterie van Parzival – verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan’ van Benita Kleiberg

BESTEL HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER DE GRAAL