Vijf boeken over graallegenden, de heilige graal en Parzival

1 De graal – Chrétien de Troyes
De eerste schriftelijke bron waar de vele Europese graallegenden op zijn geïnspireerd is weer in druk beschikbaar in de Nederlandse taal: de graalvertelling van Chrétien de Troyes (1135-1183). In 2020 kwam uitgeverij Atheneum met een herdruk van het wereldberoemde werk dat vele jaren niet nieuw verkrijgbaar in het Nederlands. Chrétien schreef vijf ridderromans die zich afspelen rond het hof van koning Arthur en het is dankzij hem dat deze Arthur-legenden wereldberoemd werden. In zijn laatste en meest ambitieuze Arthur-roman, Le conte du Graal, gaf hij dit genre een totaal nieuwe dimensie, die ver uitstijgt boven wat de lezer van een avontuurlijke ‘ridderroman’ zou verwachten.

LEES MEER OVER DE GRAAL

BESTEL DE GRAAL

2 Parzival – Wolfram von Eschenbach
De Parzival van Wolfram von Eschenbach behoort tot de belangrijkste werken uit de Europese literatuur. Het boek ontstond omstreeks het jaar 1200, de bloeitijd van de hoofse cultuur. Wolframs Parzival-roman verhaalt hoe de jonge en onnozele Parzival de wereld intrekt om ridder te worden. Na veel avonturen wordt hij opgenomen in de ’tafelronde’ van koning Arthur, waarna echter zijn eigenlijke taak pas begint: Parzival is voorbestemd om graalkoning te worden. Hiertoe moet hij een lange weg afleggen en vele beproevingen doorstaan. Als literair kunstwerk heeft Wolframs Parzival een grote invloed uitgeoefend.

BESTEL PARZIVAL

3 De graal en het Rozenkruis
Grote wijsheidsleraren als Hermes, Boeddha, Zarathoestra of Jezus, bouwden periodiek een geestelijke brug tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. Deze feitelijk onbestaanbare, tijdelijke schakel tussen tijd en eeuwigheid wordt in vele legenden aangeduid als de graal, de beker of het goddelijke mengvat: een beschermd levensveld waar de zoekende ziel die alle aardse weerstanden heeft overwonnen, haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. In dit negende deeltje van de Crystalserie vindt de lezer niet alleen de westerse legenden van Parcival en de graalridders van Koning Arthurs tafelronde, maar bijvoorbeeld ook de Perzische legende van Kay Chosrou en de Schaal van Yamshid ‘die het universum weerspiegelt’, of de Russische legende van Vsevolod uit de Middeleeuwen, die graalkoning wordt van de onzichtbare stad Kitesj.

LEES GEDEELTEN UIT DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

LEES HOOFDSSTUK ‘DE KELTISCHE GRAAL EN DE ARTHURSAGE’

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

4 Het Rozenkruis en het mysterie van de graal
‘Wat is de graal?’ vroeg de jonge Artus. ‘Een schaal, een beker, die het bloed opving van de gekruisigde!’
‘Is het zoeken naar de graal dan het menselijke streven naar een hoger, ander leven?’
‘Nee,’ had de wijze geantwoord. ‘Het ís de zin van het leven en het is het enige dat aan het leven inhoud geeft.’
De graal, een geestelijke brug, laat zien hoe de zoektocht van de mens in Oost en West naar deze zin is neergelegd in tal van graallegenden. Het boekje ‘Het Rozenkruis en het mysterie van de graal’ (Symposionreeks 7) gaat daar dieper op in.

LEES MEER OVER HET ROZENKRUIS EN HET MYSTERIE VAN DE GRAAL

BESTEL HET ROZENKRUIS EN HET MYSTERIE VAN DE GRAAL

5 Het graalmysterie van Parzival – Benita Kleiberg
Een van de grootste culturele en geestelijke schatten van de Middeleeuwen is ongetwijfeld de graalvertelling van Wolram von Eschenbach. Wolfram schildert in machtige beelden de lotgevallen van het personage Parzival. Enerzijds worden wij op boeiende wijze geconfronteerd met een leven dat zich afspeelt in een ver verleden, anderzijds wordt ons een wereld gespiegeld, waarin wij onszelf kunnen herkennen. Het middeleeuwse werk van Von Eschenbach steekt boven alle meesterwerken van die tijd uit, omdat het blijk geeft van een realiteit die geheel in het nu te plaatsen is, aangezien zij ons een ziele-ontwikkeling toont waarmee de huidige zoekende mens zich nog steeds kan identificeren.

LEES MEER OVER HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

BESTEL HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL