Tag archieven: koning Arthur

20 Rozenkruis nu! Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 20
Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten (hymne 159)
18 mei 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Merlijn was de grote ingewijde in de mysteriën van de druïden. Daarom wist hij wat er zou gaan gebeuren. Volgens legenden toegang had hij toegang tot alle levenssferen en kon hij de voorwaarden scheppen waaronder Arthur, die later koning in Engeland zou worden, ter wereld kwam. Merlijn werd adviseur van de jonge koning en samen brachten zij vrede en welvaart in het land. 

Toen de graal naar Engeland was gebracht, had Merlijn instructies gekregen een tafelronde te stichten. Koning Uther Pendragon, de vader van Arthur, had hem gevraagd deze Lees verder

De Keltische graal en de Arthursage – hoofdstuk 5 uit ‘De graal en het Rozenkruis’, crystalserie 9

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

De Europese wortel van de graallegenden ligt bij de Kelten. Zij kenden geen vast omlijnde staatsvorm, maar vormden een maatschappij op basis van de impulsen van de druïden die via de barden in de vorm van vertellingen en zangen aan het volk doorgegeven werden. 

Carnutum, het huidige Chartres in Frankrijk, wordt beschouwd als de belangrijkste ontmoetingsplaats van de Lees verder

De graal in de strijd tegen het verleden – de graal in jezelf oprichten

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Grote wijsheidsleraren als Hermes, Boeddha, Zarathoestra of Jezus, bouwden periodiek een geestelijke brug tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. Deze tijdelijke schakel tussen eeuwigheid en tijd wordt in vele legenden aangeduid als de graal, de beker of het goddelijke mengvat: een beschermd levensveld waar de zoekende ziel die alle aardse weerstanden heeft overwonnen, haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. 

In dit negende deeltje van de crystalserie vindt de lezer niet alleen de westerse legenden van Parcival en de graalridders van koning Arthurs tafelronde, maar bijvoorbeeld ook de Perzische legende van Kay Chosrou en de Schaal van Yamshid ‘die het universum weerspiegelt’, of de middeleeuwse Russische legende van Vsevolod, die graalkoning wordt van de onzichtbare stad Kitesj.
Lees verder