Tag archieven: Ronde Tafel

20 Rozenkruis nu! Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 20
Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten (hymne 159)
18 mei 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Merlijn was de grote ingewijde in de mysteriën van de druïden. Daarom wist hij wat er zou gaan gebeuren. Volgens legenden toegang had hij toegang tot alle levenssferen en kon hij de voorwaarden scheppen waaronder Arthur, die later koning in Engeland zou worden, ter wereld kwam. Merlijn werd adviseur van de jonge koning en samen brachten zij vrede en welvaart in het land. 

Toen de graal naar Engeland was gebracht, had Merlijn instructies gekregen een tafelronde te stichten. Koning Uther Pendragon, de vader van Arthur, had hem gevraagd deze Lees verder

Sir Gawain en lady Ragnell, Arthur-verhaal met een diepere spirituele betekenis


LEES MEER OVER DE LEZING OP 8 MEI IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Een van de vreemdste avonturen die er tijdens de regeling van koning Arthur plaatsvonden, begon op de kerstdag waarop de koning en een aantal van zijn ridders het feest vierden in het kasteel te Carlisle. Kort daarvoor hadden de koning en zijn ridders een grote slag geleverd tegen de saksen, hoog in het noordoosten van Schotland en hen uit heel Brittanje verdreven, en de macht van de koning scheen eindelijk voorgoed verzekerd te zijn voor het hele land.

De legerscharen marcheerden weer nar het zuiden; koning Arthur met een uitgelezen troep ridders volgde wat langzamer, en kerstdag brak aan voor zij goed en wel Schotland uit waren. Het was daarom dat z ij naar Carlisle gingen om het feest te vieren, maar dit was nog nauwelijks begonnen of er kwam Lees verder