25 Rozenkruis nu! Sluit de handen tot één keten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 25
Sluit de handen tot één keten (hymne 168)
22 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

Als we ook maar iets aanvoelen van het geweldige plan om de mensheid terug te brengen naar haar oorsprong; als we ook maar iets van medegevoel hebben voor het lijden van de mensheid dat zij voortdurend in stromen over zich afroept door zich te buigen voor de afgoden van macht en materie; dan moet er toch een brandend verlangen ontstaan om mee te helpen daaraan iets te doen – dan verlang je toch om een radertje te kunnen zijn in de beweging tot bevrijding? Dan vraag je je toch af: ‘Wat kan ik zelf, in mijn eigen leven, doen om het grote werk verder te helpen?’ Het bijzondere is: waar je naar zoekt, zoekt ook jou! Het heeft te maken met een innerlijke geesteshouding, die beantwoord wordt vanuit de goddelijke natuur.

Uit: De stem van het rozenhart 
Hoofdstuk:

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

Je aansluiten bij een groep. Een radertje zijn in een grotere beweging. Als het ware hand in hand staan met anderen in een keten. Dat is tegenwoordig voor veel mensen een flinke drempel om te nemen. Want ja, hoe vrij ben je dan nog? En hoe weet je welke groep het antwoord heeft op jouw levensvragen?

Aan de andere kant voel je ook aan dat de ‘macht en materie’ van deze wereld jou niet de antwoorden bieden, waar je innerlijk naar op zoekt bent. En het is ook duidelijk dat zij niet in staat zijn de mensheid tot bevrijding te brengen.

Diep van binnen voel je een verlangen. Naar een wereld zonder lijden, naar verlichting, naar bevrijding, of ja, naar wat eigenlijk? Verlang je naar een leven zonder lijden, naar een verlicht en gemakkelijk leventje voor jezelf? Of gaat het verder en voel je aan dat de verlichting bij één mens geen antwoord geeft op de grote problemen in de wereld? Dat er meer nodig is… Dat alleen door samenwerking en gerichtheid op één en hetzelfde doel, er voldoende in beweging gezet kan worden om échte verandering mogelijk te maken.

Als je zover gekomen bent. Als je verlangen zo sterk is geworden, dan is zij sterker dan je ego. Dan laat je de innerlijke weerstand los en stap je ‘gewoon’ over de drempel. Dan zie je de kracht van de groep en zie je dat elkaars handen vasthouden je ook stevigheid biedt op je eigen pad. Gezamenlijke gerichtheid, het samen richten op één doel zorgt voor een sterke kracht die vrijkomt voor iedereen.

Het verlangen maakt ook dat je aan zelfonderzoek doet. Dat je je neigingen, wilswerkingen en denkrichtingen gaat onderzoeken. En zaken die niet meer behulpzaam zijn, niet meer bijdragen aan je leven los laat. Dan schijnt het licht ook op plekken die je wellicht liever niet ziet. Dat kan pijnlijk en ook eenzaam zijn. Dan geeft het staan in een groep van gelijkgestemden de stevigheid die je nodig hebt om door te gaan, om net die volgende stap te zetten. Je houdt elkaar vast, ook in moeilijke momenten. En het meest fantastische is het krachtveld dat gevormd is door al die duizenden strevende mensen in de afgelopen 100 jaar. Maar de keten gaat ook verder terug in de tijd.

Voor het Rozenkruis waren er zovele andere groepen met hetzelfde doel. De gezamenlijke gerichtheid van al die mensen heeft voor een lichtend, krachtig veld gezorgd dat als het ware een aanzuigende werking heeft voor ieder die streeft naar verlichting. Als het fietsen in een peloton: zo wordt in, door en met de groep ons de kracht tot gaan geschonken. En tijdens het gaan, samen met de groep, vind je de antwoorden op je levensvragen.

 

TEMPELLIED 168

Gaan wij in het Licht der Gnosis
tot ’t gewijde Tempelhuis.
Toont nu met gespreide armen
’t Levend Gouden Rozenkruis.
In het midden van de micros
straalt het goddelijk Idool,
dat als Hoger Zielewezen
glanst in ’t veld der Geestesschool.

Zoals ’t hart, zo zijn de hoofden
van het Gnosisvuur vervuld.
Zo gaan wij dan nu de Berg op
in het Goud Gewaad gehuld.
Komt, gaat met ons ’t steile Pad op
tot de Top der Spijziging,
in de Gnosis die ons liefheeft,
die ons voedt tot loutering.

Kracht tot gaan wordt ons geschonken,
’t Morgenlicht golft om ons heen.
Ieder staat hier nu als strijder
nu de Zon der Hoop verscheen.
Sluit de handen tot één keten,
als één groep, tot arbeid klaar.
Heft de harten tot de Gnosis,
als een ware Priesterschaar.

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART