24 Rozenkruis nu! Kracht tot gaan wordt ons geschonken

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 24
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
15 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24

Ik ben op weg! – en terwijl ik op de Weg ben, treedt het Licht mij tegemoet; het Licht overdekt mij; Het komt ín mij; Het verlaat mij niet meer, bij dag noch nacht. – De Roos bloeit, Zij geurt met lieflijke geuren! Daarom, ik ga een Rozengang, waarop het Licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een Gids is! 

Uit: Het mysterie der zaligsprekingen
Hoofdstuk 1: Zalig zijn de armen van geest (1)

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Ons gehele leven worden wij geroepen. Geroepen door de kracht van het Licht – het Licht, dat onze oorsprong is. Ons gehele leven zijn wij op weg. Op weg naar de bron van dit Licht.

Waar treedt het Licht ons tegemoet?
In ons hart, waarin het diepe verlangen naar het licht zich openbaart.
In ons hoofd, waar de helderheid van het inzicht kan schijnen.
In onze handen: waar de kracht om het pad daadwerkelijk te gaan zich manifesteert.

Als wij stil worden en luisteren kunnen wij de machtige roep van het Licht horen. Dan kunnen wij vanuit het verlangen in ons hart, door het begrip in ons denken, op weg gaan. Dan geven wij gehoor aan deze roep. Omdat wij niet anders meer kunnen. Ons gehele wezen is van een hunkering naar het Licht vervuld. Dan kunnen wij niet anders meer dan gáán.

En dan zullen wij ervaren: wij worden geholpen, altijd en overal. Het Licht zelf is onze gids. Zij vervult ons met kracht om onze rozengang te volbrengen. Van moed, om de uitdagingen te overwinnen. Van inzicht, om het juiste pad te blijven volgen. Wij worden opgetrokken tot het Licht, als ijzer tot een magnetische steen.

Ja, alle krachten worden ons geschonken om de terugkeer tot het Licht tot een goed einde te brengen. Wij hoeven daarvoor geen ander mens te worden, niet te wachten tot een later of een ongedefinieerde toekomst. Want wij kunnen dit. Op ieder moment. Stap voor stap. Wij worden geroepen. Kom je ook?

 

 

TEMPELLIED 168

Gaan wij in het Licht der Gnosis
tot ’t gewijde Tempelhuis.
Toont nu met gespreide armen
’t Levend Gouden Rozenkruis.
In het midden van de micros
straalt het goddelijk Idool,
dat als Hoger Zielewezen
glanst in ’t veld der Geestesschool.

Zoals ’t hart, zo zijn de hoofden
van het Gnosisvuur vervuld.
Zo gaan wij dan nu de Berg op
in het Goud Gewaad gehuld.
Komt, gaat met ons ’t steile Pad op
tot de Top der Spijziging,
in de Gnosis die ons liefheeft,
die ons voedt tot loutering.

Kracht tot gaan wordt ons geschonken,
’t Morgenlicht golft om ons heen.
Ieder staat hier nu als strijder
nu de Zon der Hoop verscheen.
Sluit de handen tot één keten,
als één groep, tot arbeid klaar.
Heft de harten tot de Gnosis,
als een ware Priesterschaar.

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

LEES OVER BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN