Inleiding over de zeven stralen

De informatie over de zeven stralen en inwijdingen is diepzinnig en verstrekkend. Deze kennis is lange tijd occult en esoterisch (verborgen) gebleven en was daardoor slechts bekend bij de esoterici. In het komende tijdperk zullen we deze kennis ons eigen gaan maken met grote positieve gevolgen. Zo zal bijvoorbeeld de komst van de esoterische psychologie (dus inclusief de zeven stralen) onze mens- en maatschappijvisie fundamenteel veranderen. Uitgebreide informatie kwam na Blavatsky naar buiten via Alice Bailey, via haar boek De stralen en de inwijdingen, een verhandeling over de zeven stralen. […]

De esoterische astrologie gaat uit van een ruimere werkelijkheid. In ons zonnestelsel staan de 7 stralen in vertbinding met de 7 sterren (Rishi’s) van de Grote Beer en met de Pleiaden (7 zusters) alsmede de hondster Sirius. Dus naast de 12 tekens van de dierenriem (Ram, Stier tot en met Vissen) zijn er zeven grote energieën die het universum belevendigen en doordringen met energie en bewustzijn. 

De stralen worden eerst ontvangen door de dierenriemtekens, waardoor elk dierenriemteken de ontvanger en doorgever is van één of twee stralen. Een intrigerend feit dat de astrologie een enorme extra diepgang geeft en een veel grotere zeggingskracht. Samen met de Pleiaden en de ster Sirius vormt de Grote Beer een enorme driehoek van kracht. Uit de  boeken van Bailey blijkt dat in de hiërarchie van belangrijkheid de zeven stralen boven de 12 tekens van de dierenriem staan. En toch zijn al deze energieën door elkaar verweven en is iedere planeet ook verbonden met een bepaalde straal. 

De esoterische wetenschap noemt deze 7 energiestromen ook wel stralen. Elk van deze stralen symboliseert een bepaald soort energie, anders gezegd: deze 7 universele stromen van goddelijke energie zijn elk een uitdrukking van een groot kosmisch wezen. De wisselwerking tussen deze 7 stralen schept alles – op elke denkbaar trillingsniveau – in de kosmos. Niet alle stralen spelen tegelijkertijd eenzelfde krachtige rol hier op Aarde, want ‘door de cyclische spiraalbeweging van deze energieën wordt alles in en uit openbaring gebracht, gekleurd met en doordrenkt van bepaalde hoedanigheden en aspecten’. Het getal 7 vinden we natuurlijk terug op vele niveaus en terreinen van het leven: de 7 kleuren van de regenboog, de 7 noten van de toonladder, de 7 chakra’s, de 7 heilige planeten (en daarmee de corresponderende 7 persoonlijkheidstypen) , etcetera. 

De 7 stralen bestaan uit 3 hoofdstralen (1,2 en 3) – in het christendom zijn deze 3 hoofdstralen bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest, in het hindoeïsme bijvoorbeeld als Shiva, Vishnu en Brahma – en 4 onderstralen (4, 5, 6 en 7).

  • 1ste straal van Wil of Macht
  • 2e straal van Liefde-Wijsheid
  • 3e straal van Actieve, Creatieve intelligentie
  • 4e straal van Harmonie door Conflict
  • 5e straal van Concrete Wetenschap of Kennis
  • 6e straal van Abstract Idealisme of Devotie
  • 7e straal van Ceremoniële Orde of Magie of Ritueel of Organisatie

De 2e straal van Liefde-Wijsheid is de hoofdstraal van dit zonnestelsel. Via de Zon bereikt hij dit stelsel. Hiërarchisch gezien doordringt deze energie alles wat daarbinnen leeft. Het is een archetypische energie. Het is de kern van het leven zelf die tot diep in onze cellen leeft, dat zich uit in het collectieve geheugen van de mensheid. Dus eenmaal op Aarde worden de energieën getransformeerd naar de lagere natuurrijken (minerelen, planten-, dieren en mensenrijk). Ze zijn de aandrijvende krachten in onze wereld en ons persoonlijk leven.

Zoals gesteld, deze materie gaat heel ver en tegelijkertijd heeft het een prachtige logica en eenvoud. De harmonie en schoonheid van dit kosmische zevenvoudige netwerk ligt aan de basis van alles in ons universum. Dit gegeven kunnen we ook goed zien vij ons mensen met onze 7 chakra’s. Het is zo boven, zo beneden, zo buiten zo binnen. […]

1. De eerste straal van Wil of Macht neemt een speciale positie in omdat alle getallen door 1 deelbaar zijn. Deze eerste straal is de uitdrukking van de Goddelijke Wil en doordringt alle stralen. Deze is verbonden met ons gehele leven en bewustzijn. De vrije wil is één van zijn producten Een positieve en menselijke uiting van deze Wil is ‘de Goede Wil’. Als de wil in ons aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken en anders komt er niets uit onze handen. De eerste straal is een initiator of vernietiger van een tijdperk. Het is de Shiva-kracht. De eerste straal is de enige straal die momenteel volledig uit incarnatie is, en enkel achter de schermen werkt. Het gaat altijd om het niveau van toepassing. Op het hoogste bewustzijnsniveau brengt de eerste straal vele ongelijke elementen tot synthese. Getuige het eerste straals leiderschap. Een leider is iemand die vele standpunten kan zien en deze kan samenvoegen. Hij kan vele individuen samenbrengen, waarbij hij geen mengsel creëert, maar een werkelijke synthese. De eerste straal domineert andere aspecten en kan in zijn gedrevenheid hen tot een samenhangend geheel maken. Dit kan hij een bepaalde richting geven – ten goede of ten kwade. 

2. De tweede straal van Liefde-Wijsheid is de straal van onze Zon en dus ook de hoofdstraal van dit zonnestelsel. Alles wat in dit zonnestelsel leeft, wordt met deze energie doordrongen (daarom wordt er ook wel gesproken over zeven stralen van de liefde). Het is een archetypische energie. Het is de kern van het leven zelf die diep in onze celllen leeft, dat zich uit in het collectieve geheugen van de mensheid. Deze straal drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Het is ook de straal die ons de weg wijst naar synthese en die ons drijft op zoek te gaan naar de waarheid; het is gericht op het leggen van verbanden en samenhang. Het stimuleert inzicht, intuïtie, mensenliefde en mededogen (compassie). De hoogste uitdrukking van deze straal is Universele Liefde, in negatieve zin een afhankelijkheid van anderen en een bewustzijn van het bestaan van angst, als tegenpool van liefde. Ook Jupiter is een uitdrukking van de tweede straal en dus nauw verbonden met de Zon. […] De tekens zijn Maagd, Tweelingen en Vissen. 

3. De derde straal van Actieve, Creatieve Intelligentie. Met deze straal is de Aarde zelf verbonden. Voor ons als mensheid een essentiële energie, want het is het vormgevende aspect. De derde straal van hoger denkvermogen draagt in zich de impuls tot activiteit van mentale en/of fystieke aard. Op mentaal niveau stimuleert deze het abstracte denken, het bevattingsvermogen en geeft een diep indringend denkvermogen aan de mens op deze straal. De derde straal is specifiek werkzaam in de wereld van de economie en in de zakenwereld en geld is zijn meest stoffelijke uitdrukkingsvorm. De valkuil voor de derde straal is het feit dat hij te druk bezig is. Hij vindt het moeilijk om stil te zijn, naar binnen te kijken en om zijn aandacht te moeten richten op dat punt waar de vorm geen realiteit meer is. Het ‘bezig-zijn’ is in zekere zin een dekmantel om niet te hoeven stilstaan bij wat achter het vormleven ligt. Deze derde straal is ook de straal van Saturnus, dus via deze straal zijn de Aarde en Saturnus met elkaar verbonden. De tekens zijn Kreeft, Steenbok en Weegschaal.

4. De vierde straal van Harmonie, Schoonheid, Kunst en Eenheid staat numerologisch in het midden (3+1+3) van de zeven stralen en draagt hierdoor de rol van de overbrenger van tegenstellingen en brengt bemiddeling voort in conflictsituaties. In zekere zin is hij de optelsom van alle stralen en heeft hij de speciale eigenschap alle in harmonie te brengen. Evenals bij de tweede straal gaat het om een intuïtieve enrgie, en deze is voornamelijk gericht op het creëren van schoonheid en harmonie in de omgeving door het aangaan van confrontaties. Het is vooral ook de straal van de kunstenaar. Grote kunstenaars als Rembrandt en Mozart hebben een grote invloed vana deze straal. Vanaf 2025 komt de vierde straal weer in incarnatie op aarde, waardoor er weer grote kunstenaars kunnen opstaan die de kunst weer een groter diepgang en zielskwaliteit kunnen geven. Deze straal heerst over de mensheid als geheel en duidt op het vermogen van de mens om iets te bereiken door strijd. Het is dankzij de energie van deze straal dat we evolueren. De kanalen zijn Maan en Mercurius en de tekens Stier, Schorpioen en Boogschutter. 

5. De vijfde straal van Concrete Kennis of Wetenschap is de energie van het concrete denken gericht op de vorm. Het is de straal van de wetenschap, het creëert een vermogen tot analyse en onderzoek, waarbij nauwkeurigheid essentieel is. Het stimuleert daarom het ontwikkelen van ideeën die verlichting en inzicht produceren. Het geeft de mens op deze straal een briljant, vlug en geestig denken. De vijfde straal is momenteel actiever dan op enig ander moment in de geschiedenis. Deze cyclus van ongeveer 100 jaar begon rond het begin van de vorige eeuw. Deze straal heeft altijd de sterkste invloed op de mensheid, ook al is hij niet in incarnatie. Op dit moment is hij fundamenteel de sterkste energie op de planeet en in de toekomst zal hij zelfs nog krachtiger worden. Het is de energie die gedachtenvormen creëert. Het doel van de kortstondige uitbarsting van de vijfde-straals energie is het lagere denkvermogen van de mens stimuleren. Dit weerspiegelt zich in de snelle ontwikkeling in deze eeuw van de wetenschap en de technologie, en tevens de opkomst van de geesteswetenschappen. Alsook de opkomst van ideologieën als het fascisme. communisme en democratie. Het kanaal van deze energie is Venus en de tekens zijn Leeuw, Boogschutter en Waterman

6. De zesde straal van Abstract Idealisme of Toewijding is de energie die de kwaliteiten van toewijding en verlangen naar bevrijding stimuleert. Het brengt intensiteit, een-puntigheid, doorzettingsvermoen en doelgerichtheid tot stand. Het is deze zesde straal die het hele Vissentijdperk heeft beheerst; deze energie is ons goed bekend. Het is aan de ene kant de vurige straal die de mens dwingt om zich naar het hogere te richten en de overgave aan God. En aan de andere kant natuurlijk ook de vurige straal die tot oorlogszuchtigheid, fanatisme en martelaarschap heeft geleid. Het is de straal van de idealist, de mysticus, de heilige of de kruisvaarder. De kanalen zijn Mars en Neptunus, de tekens zijn Maagd, Boogschutter en Vissen. 

7. De zevende straal van Ceremoniële Orde of Magie of Ritueel is de energie die helpt bij het leggen van een relatie tussen geest en materie en is werkzaam via de wetten van organisatie en ordening, groepsbewustzijn en rituelen. Dit is de energie die over het Watermantijdperk zal heersen. Deze energie wordt het meest gesymboliseerd door ritmische muziek, beweging en activiteiten. De functie van de zevende straal is het ideaal tot uitdrukking te brengen. Hij synthetiseert door geest en stof samen te brengen. Hij is heel praktisch. In dit verband aardt de zevende straal de zesde straal – van het Vissentijdperk – en maakt het daardoor praktisch en bruikbaar. De zevende straal brengt daardoor een praktisch begrip voort en een kennis van hoe energieën werken en hoe deze te gebruiken om dingen te verwezenlijken. Het is gericht op het vormgeven van dat wat gezien of aangevoeld wordt, op het vergeestelijken van de stof en van de aarde als planeet. Tevens werkt deze straal op het etherisch gebied door het heiligbeencentrum en het stuitchakra. […] De planeet die bij deze straal hoort is Uranus en de tekens zijn Ram, Kreeft en Steenbok. 

Bron: HB – Een nieuwe tijd breekt aan door Ronald Jan Heijn

Eén gedachte op “Inleiding over de zeven stralen

Reacties zijn gesloten.