De Stier of Taurus, Johfra verklaart de symboliek van een schilderij uit zijn zodiak-serie met sterrenbeelden

LEES MEER OVER DE HEILIGE NACHTEN EN DAGEN VAN DE KERSTPERIODE

De vijfde heilige nacht in de kerstperiode, die van 28 op 29 december, correspondeert met engelen, het hogere denkvermogen (manas) en het sterrenbeeld Stier of Taurus. In het bovenstaande schilderij beeldt Johfra (1919-1998) kenmerken van de Stier uit, en in de onderstaande tekst geeft hij een toelichting. 

De Stier of Taurus is een aardeteken. De zon staat in de stier van 21 april tot 21 mei. De heersende planeet is Venus. Het is een negatief teken, aarde in aanleg. Als de zon in dit teken staat, wordt het nieuwe leven zichtbaar. 

Terwijl het eerste teken, Ram, positief was, en actie, élan en beweging voorstelde, heb ik in de Stier, het erop volgende teken, de passiviteit en de ontvankelijkheid uitgebeeld. In dit teken wordt de substantie, het materiaal weergegeven waaruit het leven zijn vormen opbouwt. Het is vooral de vruchtbare, weelderige natuur die ik hier heb getracht te beklemtonen. In de Stier is alles harmonie en vrede, elementen die door Venus, de heersende planeet, worden gebracht. Vandaar dat Mars hier is ingeslapen. 

Als dubbele symboliek heb ik de Stier voorgesteld als de Egyptische aspis en tevens Jupiter in zijn stiervermomming toen hij Europa op zijn rug ontvoerde. Europa verbeeldt in dit geval ook Venus. Ze draagt een weelderige gordel om haar middel en houdt een brandende lamp in haar hand. Dit zijn haar ‘magische wapens’, die haar ook door de kabbalisten zijn aangewezen. Ze draagt als kleed een transparante groene sluier. Ze stelt het plantenrijk in de natuur voor. 

Ik heb Jupiter als Stier gekozen, omdat deze planeet ook heerst over de groeikracht van de plantenwereld. Venus draagt een krans van zeven rode rozen op haar hoofd. De roos is de bloem van Venus, en omdat Venus (Netzach) de zevende sefira op de kabbalistische levensboom is, is haar getal zeven. Zo is het teken van de Stier (onder in het midden) vervat in een zevenpuntige ster die het hart vormt van een heraldische roos. Boven haar hoofd is de planeet Venus te zien als morgenster. 

Amor of eros, het kind van Venus en Mars, vliegt in de lucht. Hij voert twee witte duiven met zich mee, want witte duiven zijn vogels die aan Venus zijn gewijd. Dit kind is de god van de liefde omdat het voortgekomen is uit een harmonische samenspel van tegengestelde polen. Op de achtergrond is de tweede tarotkaart te zien: de hogepriesteres, ook wel Isis genoemd, die bij het teken Stier behoort. Zij is het versluierde mysterie van de natuur met haar dood en wedergeboorte. Gekroond met een drievoudige kroon, die de maan in haar wassende, volle en afnemende fase voorstelt, omdat de groei door de maan wordt beïnvloed.

Vandaar ook dat zij een maansikkel onderhaar voeten heeft. Haar troon wordt gevormd door een driehoekige tympanon, gedragen door de beide kabbalistische zuilen; de roodmarmeren, positieve krachtzuil Jachin rechts en de zwartmarmeren negatieve vormzuil Boaz links. Het tympaan vormt de verbinding van de beide principes in evenwicht. 

Op de borst van de hogepriesteres is een gelijkarmig kruis te zien, dat de vier elementen voorstelt, die de basis vormen van de stoffelijke openbaring. Op haar schoot ligt de rol van de Thorah, de wet, die gedeeltelijk onder haar kleed is verborgen, omdat wij hem in ons huidig ontwikkelingsstadium nog niet geheel kunnen doorgronden. 

Bij hen die onder het teken Stier zijn geboren prevaleren voornamelijk de liefde voor het aardse en de zin voor harmonie en schoonheid in natuur en kunst. Dit was de leidraad bij het kiezen van de ornamentiek van het kader, die dan ook uit weelderig gevormde rococo-cartouches bestaat. Hierin verwerkte ik de volgende magische signaturen van diverse aangezichten van Venus (van links naar rechts en van boven naar beneden) het planeetzegel; daaronder het planeetzegel van de planeet-intelligentie Hagiël; daarna het zegel van de planeetgeest Kedemel, waaronder het astrologisch signatuur van Venus.

In de rechterbovenhoek staat het zegel van de olympische planetaire geest Hagith. Daaronder de goddelijke letters van Venus, vervolgens het zegel van de bij deze planeet behorende engelenkoren Beni Serafim en lager de signatuur van Asmodel, de engel van Venus en bewoner van het huis van de Stier; verder nóg een signatuur van Asmodel, nu als engel die de maand mei regeert in dezelfde cartouche als de onderste signatuur van Anaël, nóg een regent over de maand mei. 

Bron: Johfra astrologie – de tekens van de dierenriem door Johfra