Betekenissen van namen in evangelische kerstverhalen over de geboorte van Jezus

  • Anna: genadig
  • Balthasar: God (Bal) beschermt
  • Bethlehem: broodhuis
  • Christus: gezalfde
  • David: geliefde, lieveling
  • Elihu: Jaweh is God
  • Elisabeth: gewijd aan God, God is mijn eed
  • Gabriël: kracht van God of man van God
  • Herodes: heldenkind
  • Hillel: God is prijzenswaardig
  • Immanuël: God zij met ons of God is in ons
  • Jezus: God redt
  • Joachim: God zal vestigen, richt op, doet opstaan
  • Johannes: God is genadig
  • Jozef: God zal toenemen
  • Juda: virtueus
  • Kaspar: schatbewaarder
  • Maria: schoon, door God (Amon) bemint, zee, bitter
  • Melchior: koning van zijn stad
  • Salomé: vrede
  • Simeon: luisteraar
  • Zacharias: gevierd door God