Duif, heiligende geestkracht – geef ruimte aan de duif met de witte vleugelen – een gedeelte uit ‘De paradijsvogel’

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

‘Op zekere dag streek een zwerm vogels van over de hoge bergtoppen in het dal neer. Plotseling maakte één vogel zich van de andere los. Matheus, die terstond onder de indruk geraakte, verloor de vogel niet uit het oog, die met een kalme, regelmatige vlucht naderde. ‘Ach’, zei hij bij zichzelf, ‘een duif!’ Dit woord bracht hem zo in verwarring dat hij, terwijl hij zijn ogen op het symbolische dier gericht hield, op de knieen viel. ‘De duif …! De duif…!’ Het was hem alsof zich een verandering in hem voltrok.’ (A. Gadal in Op weg naar de Heilige Graal). 

Geef ruimte aan de duif met de witte vleugelen!

Het is de duif, die bij de vloed op aarde,
uitvloog over de zee, langs de horizon,
en met een groen olijftakje in haar snavel
terugkeerde naar de ark van Noach,
schenkend het hart van een nieuw rein begin.

Het is de duif die neerdaalt, hemelse bode
op het hoofd van Jezus, bij de doop door Johannes
in de Jordaan, hart en hoofd tot vrijheid
verbindend met de vleugels van de geest, ja,
sterfelijkheid met onsterfelijkheid.

Het is de duif die bescherming vindt,
in de koesterende handen van de mens,
in zijn handelingsleven spontaan verjaagt de zwarte raaf
van eigenbelang; de innerlijke zachte fluistering
volgt van het hart, als Christiaan Rozenkruis.

Geef ruimte aan de duif met de witte vleugelen!

De duif vliegt – haar vleugels vol -,
vol van vrede, vol van liefde
spreidt zij haar licht over de aarde uit,
ontplooit in ’t gouden geesteslicht
haar pracht, in de ruimte, in de tijd.

Geef ruimte in het hart
aan de sneeuwwitte duif,
de duif van de Parakleet,
de trooster,
de Heiligende Geest.

Kom, laat de heilige duif nestelen in je hart,
haar vleugels spreiden om je hoofd.

Luister naar het zoet gekoer,
dat zich tot in de hemelen verheft.

Het koninkrijk wordt openbaar,
laten wij ons spoeden
naar de duiventil der lichten,
het koninkrijk der liefde,
de witte duif.

Bron: De paradijsvogel en andere mythische dieren – oerbeelden van zieleleven van Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN