De duif en de raaf in de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis – een gedeelte uit Rozenkruis en Gnosis

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

Als Christiaan Rozenkruis de uitnodiging aanvaart tot de Alchemische Bruiloft en op weg gaat, komt hij op een gegeven moment op een kruispunt. Hij vraagt zich af welke weg hij moet kiezen. Maar hij besluit eerst zijn middagmaal te gebruiken. Met een witte duif deelt hij zijn brood. Tegelijkertijd komt er een zwarte raaf aanvliegen, die met het brood van de duif aan de haal gaat. Christiaan Rozenkruis springt op en rent achter de raaf aan om hem te verjagen. Maar als hij wil terugkeren naar het kruispunt, lukt hem dat niet, omdat een opkomende sterke wind hem daarvan weerhoudt. Doordat hij de witte duif spontaan beschermt, komt hij op de goede weg!

Vanuit een nieuw bewustzijn is hij een weg ingeslagen waarop hij niet terug kan.

Wanneer we de uitnodiging van het licht aanvaarden, gaan we ons realiseren dat
we onszelf steeds in alles in het middelpunt plaatsen, in plaats van het Godsplan centraal te stellen. Het beantwoorden van de uitnodiging in de brief betekent een belangrijke keuze in ons leven, namelijk: kiezen voor de weg die voert tot de ‘nieuwe’ geestzielenatuur, in plaats van voortgaan in de oude ‘bekende’ dialectische natuur. Dit is een fundamentele omkering.

De mens die het gnostieke pad herkent, ervaart in zichzelf een sterke drang tot ontplooiing en een verlangen naar vrijheid. Hij kan het pad verstandelijk niet overzien, maar wordt er sterk door aangetrokken.

Werkelijke vrijheid ontstaat uit het meebewegen met de eeuwige, goddelijke wetten van de schepping, wetten die ook in de innerlijke kern van de mens verborgen zijn. Daarin ligt immers het plan Gods met de mensheid besloten, zoals in een zaadkorrel het plan tot ontplooiing van de plant, tot haar groei, bloei en oogst.

Wij worden in staat gesteld aan dit grootse plan mee te werken, door ons open
te stellen voor het licht met zijn vernieuwende vibratie. Dit licht noemen we de Christuskracht. Het is de liefdekracht uit de goddelijke natuur, die inbreekt in deze tijdruimtelijke natuur om te zoeken wat verloren is.

Bron: Syllabus Rozenkruis en gnosis, een innerlijke verkenning, eerste vervolgverkenning

LEES MEER OVER ROZENKRUIS EN GNOSIS