Tag archieven: Alice Bailey

Alice Bailey: Brits schrijfster die voorbouwde op het werk van Helena Blavatsky

Alice Ann Bailey (1880-1949) – eigen naam La Bateman – was een van de meest invloedrijke occulte leraren uit haar tijd, een invloed die zich voortzet tot in deze tijd. Bailey werd geboren in een rijke, aristocratische Britse familie, waarin zij een strenge christelijke opvoeding kreeg. Evenals Helena Petrovna Blavatsky werd de Engelse Alice Ann Bailey al op jeugdige leeftijd benaderd door een lid van de geestelijke hiërarchie. In 1895, ze was toen vijftien jaar, kreeg zij onaangekondigd bezoek van Lees verder

Inleiding over de zeven stralen

De informatie over de zeven stralen en inwijdingen is diepzinnig en verstrekkend. Deze kennis is lange tijd occult en esoterisch (verborgen) gebleven en was daardoor slechts bekend bij de esoterici. In het komende tijdperk zullen we deze kennis ons eigen gaan maken met grote positieve gevolgen. Zo zal bijvoorbeeld de komst van de esoterische psychologie (dus inclusief de zeven stralen) onze mens- en maatschappijvisie fundamenteel veranderen. Uitgebreide informatie kwam na Blavatsky naar buiten via Alice Bailey, via haar Lees verder

Meester R is mogelijk geïncarneerd geweest in onder anderen Christiaan Rozenkruis, Francis Bacon en Saint Germain

In het levensverhaal van Francis Bacon zijn vele nieuwe feiten uit zijn bewogen leven opgenomen, welke door het ontcijferen van de geheime informatie in zijn werk onder eigen naam en onder pseudoniem aan het licht zijn gekomen. Het is namelijk zeer belangrijk een zo volledig mogelijk beeld van Bacon te krijgen, voor zover dat mogelijk is. Nu we over een uitgebreid beeld van Bacon beschikken, kunnen we de achtergrond en het belang van zijn Grote Vernieuwingsplan ook beter begrijpen. Daarom zetten we nu een nieuwe stap, waarvan we beseffen dat het voor velen een  stap in het ongewisse zal zijn. 

We doen daarvoor een beroep op wat Alice Bailey, Michael Taylor en Peter Dawkins in dit verband hebben geschreven. Dit plaatst Francis Bacon in een groter geestelijk perspectief, waardoor Lees verder

Acht grondleggers van de moderne esoterie

 

8 founders of western esoterism in the 19th en 20th century

BESTEL OP VLEUGELS VAN VUUR – SYMPOSIONREEKS

In de geschiedenis zien we steeds dat uitgerekend in de greep van de diepste duisternis een nieuwe lichtende toorts oplaait.  Madame Blavatsky maakt in het jaar 1887 haar boek ‘Isis onsluierd’ wereldkundig. Daarin volgt ze weliswaar in grote lijnen de darwinistische redenering, maar ze plaatst de mensheidsontwikkeling Lees verder