Alice Bailey: Brits schrijfster die voorbouwde op het werk van Helena Blavatsky

Alice Ann Bailey (1880-1949) – eigen naam La Bateman – was een van de meest invloedrijke occulte leraren uit haar tijd, een invloed die zich voortzet tot in deze tijd. Bailey werd geboren in een rijke, aristocratische Britse familie, waarin zij een strenge christelijke opvoeding kreeg. Evenals Helena Petrovna Blavatsky werd de Engelse Alice Ann Bailey al op jeugdige leeftijd benaderd door een lid van de geestelijke hiërarchie. In 1895, ze was toen vijftien jaar, kreeg zij onaangekondigd bezoek van een ‘lange man in Europees kledij maar met een tulband op zijn hoofd’ die het had over een door haar te vervullen taak in de wereld. Jaren later werd haar duidelijk dat hij de Tibetaan was: meester Dwahl Khul (DK). En die taak, zo schreef zij in haar onvoltooide autobiografie, hield in dat zij tussenpersoon zou zijn voor een ‘zekere leerstof die de hiërarchie de wereld bekend wilde maken’.

Net als Blavatsky heeft ook Bailey een zwaar leven gekend door vele tegenslagen, maar ook door ziekten vanwege haar zwakke gezondheid. Vanaf 1902 deed zij evangelisch werk en dit bracht haar in 1907 naar India, waar zij haar eerste man ontmoette. In 1915 verliet zij dit huwelijk met haar drie kinderen. Ondanks haar mindere gezondheid en drukke leven, stond ze ook in deze periode elke morgen om drie uur op om teksten ‘gedicteerd’ te krijgen, terwijl zij overdag in een fabriek werkte om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien.

Rond 1917 ontdekt Baily de theosofische organisatie en het werk van Blavatsky. In 1919 ontmoette zij haar toekomstige man en levenspartner Foster Bailey. Samen waren ze druk binnen de theosofische vereniging, maar iets later zouden de wegen van de vereniging en het echtpaar zich toch scheiden. De Baileys wilden weer terug naar ‘de geest van Blavatsky’, maar dit stuitte op verzet binnen de vereniging. Tevens werd Alice Baileys contact met meester DK in twijfel getrokken: ‘zij moest zich niet gaan verbeelden’ net als de grote Blavatsky ook direct met een meester in contact te staan. 

Na de breuk met de Amerikaanse theosofische beweging ging Alice Bailey door met schrijven en het aansporen en coachen van andere discipelen. Ze schreef 24 boeken die gaan over onderwerpen als het zonnestelsel, meditatie, genezing, spirituele psychologie, het leven na de dood, esoterische astrologie, esoterische genezing, het lot van naties (en de zeven stralen). Het merendeel van haar werk is dus telepathisch aan haar gedicteerd door meester DK. 

Samen met haar man Foster Bailey richtte zij ook de Lucis Trust op. Deze organisatie is in alle landen actief en door de Verenigde Naties erkend als een NGO, een niet-gouvermentele organisatie. Lucis Trust zet zich in voor de distributie van haar boeken in zoveel mogelijk talen en landen. Tevens bestaat de organisatie uit drie groepen, waaronder de Arcane School: een opleiding van studenten tot discipelschap. Daarnaast zijn er nog de Wereld Goede Wil en de driehoek-meditatie. 

Bron: HB, een nieuwe tijd breekt aan door Ronald Jan Heijn