Tag archieven: jeugdlied

28 Rozenkruis nu! Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 28
Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd (hymne 60, jeugd)
13 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27 – WEEK 28

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA

‘Een vuur dat leven geeft aan alle bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen.’

Dit wil zeggen dat, wanneer u het pad van de Gnosis gaat, u in binding treedt met een ánder magnetisch universum: het ongeschondene, het heelmakende.

Zij die erin slagen zich in dit licht op te heffen en die voor zich een nieuwe hemel, een nieuw magnetisch uitspansel weten te openbaren en binnen deze vuurkring een nieuwe aarde realiseren en dus, als gereinigde mensen, volkomen opgaan in het alomtegenwoordige vuur, zij zijn dan niet gebonden aan een nieuw, een ander web van het lot. Zij leven daarentegen in een vuurkracht die door hun gereinigde en gelouterde wil kan worden aangewend en Lees verder

27 Rozenkruis nu! Zeven stralen van de liefde dalen uit het lichtrijk neer

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 27
Zeven stralen van de liefde dalen uit het lichtrijk neer (hymne 60, jeugd)
6 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27

BESTEL 24 DECEMBER 1980

De geest, die zich projecteert in de ziel, maakt deel uit van het Universele Geestveld. Het Universele Geestveld openbaart zich in zeven stromen, in zeven stromen van volstrektheid. Wij spreken van de Zevengeest. Wie daaraan deel krijgt of -heeft, zoals de wedergeboren ziel, heeft terstond deel aan alles wat de Zevengeest of God is, of stelt, of bedoelt. Hij bezit de immateriële schat; het allerhoogste, het allerheerlijkste wat de wedergeboren mens ontvangen kan. Lees verder

Hymne 78: Hoor hoe met zachte stem

 

1 HYMNE 29 – 2 HYMNE 181 – 3 HYMNE 45 – 4 HYMNE 32 – 5 HYMNE 159 – 6 HYMNE 168 – 7 HYMNE 60 – 8 HYMNE 78 – 9 HYMNE 193 – 10 HYMNE 2 – 11 HYMNE 118 – 12 HYMNE 152

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!

Hoor hoe met zachte stem
weer klinkt de roep;
richt zich tot haar, tot hem,
tot heel de groep:
‘Kind, maak je hart nu vrij
van al wat bindt,
opdat Gods Liefde-Licht
ook jou weer vindt.’ Lees verder

Noverosaklanken – langspeelplaat van het jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis – liederen, teksten en muziek 

LEES OVER BOEKEN VAN HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS

In de jaren zeventig is een langspeelplaat uitgebracht met 26 geluidsopnamen van het internationale jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis. De bovenstaande foto toont de voorkant van de hoes van de plaat Noverosaklanken met gezongen jeugdliederen en gesproken teksten in meerdere talen en lichte instrumentale muziek. De LP is uiteraard niet meer nieuw verkrijgbaar, maar deze is wel gedigitaliseerd. Via de audiospelers op deze webpagina kunnen alle geluidsopnamen van de plaat worden beluisterd. De Nederlandse gedeelten van de langspeelplaat zijn ook in de vorm van tekst weergegeven.  Lees verder

18 – HET KONINKRIJK VAN BINNEN – Fragmenten ter bezinning – Jeugdtempelzangen, lied 44

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

“Het koninkrijk van het god’lijk Licht
is binnen in jezelf!”
Daar wacht de gouden rozenknop
als in een stil gewelf.
Want rondom bouwde ’t aardse ik
zijn trotse, hoge muren;
en moest de mens, door Lees verder