Hymne 181: Over de wereld straalt gnosis licht

 

1 HYMNE 29 – 2 HYMNE 181 – 3 HYMNE 45 – 4 HYMNE 32 – 5 HYMNE 159 – 6 HYMNE 169 – 7 HYMNE 60 – 8 HYMNE 78 – 9 HYMNE 193 – 10 HYMNE 2 – 11 HYMNE 118 – 12 HYMNE 152

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!

Over de wereld straalt Gnosis’ Licht,
sluit als een stormvlaag afgronden dicht.
Wie deze Kracht in ’t hart ondergaat,
wint het geloof, bevrijdende daad.
En deze sleutel tot ’t Heilig Land
heiligt de Rede, loutert ’t verstand.
Dan stuwt de wil tot handeling voort
en treedt de pelgrim door Gnosis’ Poort.

Vernieuwend leven neemt dan zijn loop.
’t Water des Levens, in vuurge doop,
roept dan de ziel tot Oorsprongen weer,
de Oorsprong die is Christus de Heer.
En ziet, de Geest tot Bruiloft genood,
stuwt tot het Feest, doorkruist alle dood.
En uit dit nieuw-alchemisch verbond
rijst op de Mens die ’t Leven weer vond.

Hoort, gij die nadert, van ’t vroegst begin
ging deze boodschap doodsnatuur in.
Al Gnosis’ Groten droegen haar uit,
’t Levende Woord, dat niemand meer stuit.
Goud van de Roos en ’t Hermetisch Lied
ontsluit zich voor hem die Het Pad ziet.
En in dat Licht, die glans, wordt het Pad
eeuwigheidsgang naar de Mont Salvat.

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!