1 van 5 – Lao Zi en de Poortwachter – een gedeelte uit hoofdstuk 1 van ‘De Poortwachter – toegang tot Tao’

 

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

Op 4 juni 2023 bracht uitgeverij Rozenkruis Pers het vierde boek van Elly Nooyen uit: De Poortwachter – toegang tot Tao. Deze schitterende, kleurrijke en diepzinnige hardback-uitgave over het taoïsme is gebaseerd op uitspraken van de Chinese wijze Yin Xi die voor het eerst in het Nederlands worden gepubliceerd. De auteur slaagt er steeds weer in om cryptische teksten uit de Chinese oudheid toegankelijk en praktisch toepasbaar te maken voor mensen van nu. In het boek zijn fraaie en intrigerende taoïstische kunstwerken van Elly Nooyen opgenomen, waarvan er acht in de vorm van kunstkaarten beschikbaar zijn. ‘De Poortwachter’ is van 24 februari tot en met 31 maart 2024 aan te schaffen met korting: tijdelijk van € 24,50 voor € 19,50 . Hieronder volgt een gedeelte uit hoofdstuk 1.

Bij ons in het westen is maar één legende over Lao Zi bekend. Daarin wordt verteld dat hij rijdend op een zwarte buffel jarenlang door China reisde. Hij probeerde de mensen bewust te maken van het grote mysterie van Tao. Omdat hiervoor maar weinig mensen open stonden besloot Lao Zi om China te verlaten. Hij reisde door een bergketen naar de toenmalige westelijke grens. Daar werd hij tegengehouden door een Poortwachter. Deze zei tot hem: ‘Meester, nu u op het punt staat u terug te trekken, sta ik erop dat u een boek voor me schrijft.’ Daarop schreef Lao Zi een boek in twee delen: het boek van Tao en de Teh, de Daodejing. Nadat hij dit geschreven had passeerde hij de westelijke poort en heeft niemand hem ooit nog gezien.’ Aldus de legende.

Maar waarom had Lao Zi zoveel vertrouwen in deze Poortwachter dat hij voldeed aan diens verzoek? Wie was deze Poortwachter eigenlijk?

De Chinese historicus Sima Qian schreef dat de naam van de poortwachter Yin Xi was en dat deze leefde rond het jaar 500 voor onze jaartelling. Yin Xi was een ingewijde. Hij bewaakte de poort aan de grens van China, en leidde tevens een spirituele gemeenschap. Over hem wordt gezegd dat hij in de stilte van de bergen vanuit een geopend hart de zuivere essentie van Tao inademde en deze weer in de wereld uitademde.

Volgens Chinese legenden gebeurde er in het jaar 549 iets bijzonders. Yin Xi nam aan de nachtelijke hemel een bijzondere ster waar die naar het westen wees. Het westen staat in China symbool voor een oogst die kan worden binnengehaald, waarna een geheel nieuwe tijd aan zal breken.

Enige tijd later vernam Yin Xi dat zijn familielid, de grote, wijze Lao Zi, op weg was naar de poort. Toen Lao Zi, gezeten op zijn zwarte buffel, daar aankwam, begroette Yin Xi hem nederig als een broeder in Tao.

Lao Zi was van plan om meteen door de Poort te vertrekken. China maakte onrustige tijden door en de mensen hadden weinig belangstelling voor Tao. Yin Xi echter nodigde hem uit om eerst enige tijd bij hem te verblijven. Er was namelijk een groot verschil in zienswijze tussen beiden dat opgelost diende te worden.

Lao Zi was ervan overtuigd dat er over het eeuwige Tao niet gesproken mocht worden. Hij was jarenlang over de aarde getrokken en had daar de leer zonder woorden verspreid.  Niet door wat hij zei, maar door te leven vanuit niet-doen – wu wei – gaf hij onderricht.

Yin Xi wees hem echter op de bijzondere ster die nog steeds aan de westelijke hemel stond te stralen, als een teken dat hen beiden iets te zeggen had. Hij vroeg Lao Zi dan ook dringend om zijn wijsheid over Tao en diens kracht – de Teh – op te schrijven.

Yin Xi had juist jarenlang op dezelfde plaats dicht bij de hemel geleefd. Hij wist uit zijn contact met de zoekende mensen die de berg op kwamen, dat er over het eeuwige Tao weliswaar niet gesproken kon worden, maar dat er ook niet over gezwegen mocht worden.

De twee wijze mannen stonden voor de vraag op welke manier zij hier uit konden komen. Ze beseften dat alleen vanuit hun openheid voor het mysterie zich een oplossing aan zou dienen.
Daarop besloot Lao Zi bij Yin Xi te blijven zolang dit nodig was.

Eeuwen later zou de wijze Zhuang Zi (369 – 286 v.o.j.) over hen zeggen:

O! Grenswachter Yin Xi! O! Lao Zi!
Jullie waren de allergrootste ware mensen uit de oudheid!

Uit: De Poortwachter – toegang tot Tao
Hoofdstuk 1: Lao Zi en de Poortwachter

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

BESTEL DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

INHOUDSOPGAVE VAN DE POORTWACHTER

Inleiding

 1. Lao Zi en de Poortwachter
 2. De Daodejing ontstaat
 3. Vertrek naar Chengdu
 4. Het werk van Yin Xi
 5. Leegte
 6. Ziekte en dood
 7. Leven en dood
 8. Macrokosmos kosmos microkosmos
 9. Onze Tao natuur
 10. Onze aardse natuur
 11. De brug
 12. Tao en wij
 13. Yin Xi en wij
 14. De verborgen sleutel
 15. Twee naturen; één kracht
 16. Twee mogelijkheden
 17. De eeuwige essentie
 18. De dubbele koers
 19. Het menselijk vermogen
 20. De heilige mens
 21. Van kennis tot wijsheid
 22. Tao in het midden
 23. Verlichting
 24. Spoken en geesten
 25. Vasten van het hart
 26. De gouden Weg
 27. Oude patronen
 28. Het ‘niet’ in ons

Nawoord

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO