Citaten over stilte en stil zijn uit het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

In het boek Mysteriën en symbolen van de ziel wordt herhaaldelijk ingegaan op het belang van de stilte. Hieronder volgen korte gedeelten die daarover gaan. 

Zolang de ziel nog verbonden is met de deiningen van de stoffelijke wereld, kan niet stil zijn of maar even tot rust komen. Maar als zij terugkeert tot haar bron en wortel, dan is zij stil en in rust. (Hermes Trismegistus, p. 36)

De zijnstoestand die Ashtavakra benoemt als ‘gewaarzijnsrust’ kan er zijn in serene stilte, maar ook in grote drukte. (p. 43)

Het is voorwaar geen gemakkelijke opdracht om de stille stem van het rozenhart te vernemen, en het vereist nog meer inspanning om de sprankeltjes geestelijk licht als baken te volgen. (p. 79)

Er kwam een opperste vreugde over mij, want de slaap van het lichaam was de nuchterheid van de ziel geworden, het sluiten van de ogen het waarachtige aanschouwen, het stilzwijgen werd mij tot een zwangerschap van het goede, en het uitdragen van het woord tot vruchtbare werken van het heil. (Hermes Trimegistus, p. 83)

Voordat de ziel iets kan doorgronden en zich iets zou kunnen herinneren, moet ze één worden met de stille spreker, zoals de vorm waarnaar de klei wordt gemodelleerd eerst één is geworden met het denken van de pottenbakker. Want dan zal de ziel horen en zich herinneren. En dan zal tot het innerlijke oor spreken –  De Stem van de Stilte.’  (p. 114)

Wanneer een mens als de vuurvogel phoenix uit zijn as is herrezen, kan hij het licht van zijn innerlijke vlam in stilte laten schijnen voor alles en allen. (p. 189)

In stilte en rust gedijt de godvruchtige ziel en leert zij doorzien de verborgenheden van de schriften. Al wie zich dus van bekenden en vrienden terugtrekt: tot hem nadert God met zijn heilige engelen. (Thomas a Kempis, p. 209)

Thomas a Kempis benadrukt steeds het grote belang van stilte, rust, bezinning en gebed. Dit advies doet ook denken aan de school van Pythagoras, waar de mysterieleerlingen de eerste vijf jaar moesten zwijgen. (p. 209)

Internet en social media bieden geweldige mogelijkheden om mensen aan te sporen tot verinnerlijking, maar daarbij is het wel van belang te beseffen dat innerlijke groei niet online plaatsvindt, maar offline in de stilte en de rust van het eigen innerlijk.  (p. 210)

‘Mijn stil-zijn, mijn evenwichtigheid, mijn geheel en al op-God gericht zijn en mijn eenwording met God hebben mij gevoerd in deze zijnstoestand. Zo heb ik God gevonden en heb ik in God eeuwige vrede.’ (p. 213)

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. (Aldous Huxley, p. 220)

Bron: Mysteriën en symbolen van de ziel

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VOOR DE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!