2 van 5 – Het werk van Yin Xi – gedeelten uit ‘De Poortwachter – toegang tot Tao’ van Elly Nooyen

 

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

Op 4 juni 2023 bracht uitgeverij Rozenkruis Pers het vierde boek van Elly Nooyen uit: De Poortwachter – toegang tot Tao. Deze schitterende, kleurrijke en diepzinnige hardback-uitgave over het taoïsme is gebaseerd op uitspraken van de Chinese wijze Yin Xi die voor het eerst in het Nederlands worden gepubliceerd. De auteur slaagt er steeds weer in om cryptische teksten uit de Chinese oudheid toegankelijk en praktisch toepasbaar te maken voor mensen van nu. In het boek zijn fraaie en intrigerende taoïstische kunstwerken van Elly Nooyen opgenomen, waarvan er acht in de vorm van kunstkaarten beschikbaar zijn. ‘De Poortwachter’ is van 24 februari tot en met 31 maart 2024 aan te schaffen met korting: tijdelijk van € 24,50 voor € 19,50 . Hieronder volgen gedeelten uit de hoofdstukken 2, 3 en 4, die hierboven kunnen worden beluisterd. 

De grote wijze Zhuang Zi noemde Yin Xi en Lao Zi ’de Allergrootste Ware Mensen uit de oudheid’. Dat zijn mensen die na een leven vanuit Wu Wei één zijn geworden met het Ene. Van daaruit keren zij vrijwillig terug naar de aarde om het mysterie van Tao uit te dragen. Hun geboorte vindt vaak onder bijzondere omstandigheden plaats. Zo ook dat van Yin Xi. Daarover wordt het volgende verteld:

Op een zeer hete dag ging zijn moeder even rusten. Ze viel in slaap en kreeg een heel heldere droom. Daarin zag ze hoe uit de voorkosmische wereld paarsrode wolken op aarde neerdaalden. Deze omringden haar en stroomden in haar lichaam. Enige tijd later bemerkte zij dat er een kind in haar groeide. Op het moment dat Yin Xi geboren werd, verrees er uit de dorre grond naast haar huis een prachtige lotusbloem. Deze had zulke heldere kleuren en een zo stralende glans als geen mens ooit had gezien.

Chinese legenden verhalen dat Lao Zi drie jaar bij Yin Xi verbleef. Daarin bespraken zij hoe ze over het mysterie konden schrijven zonder het tekort te doen door de beperkingen van de taal. Want namen scheiden de dingen van elkaar, terwijl het mysterie alomtegenwoordig is. Ze kenden een heel gewone naam aan het mysterie toe: TAO, dat betekent ‘weg’. Daarmee gaven zij aan dat vanuit het mysterie een verbindingsweg loopt naar alle dingen; en dat vanuit alle dingen een Weg terug voert naar het mysterie.

Lao Zi schreef de Daodejing. Het is in cryptische taal geschreven en bevat een verborgen code, bedoeld voor ingewijden in het mysterie van Tao. Het begint met:

De weg die gegaan kan worden
is niet de permanente Tao.
De naam die genoemd kan worden,
is niet de permanente naam.
Als Niet-Zijn kan men het noemen:
het begin van Hemel en Aarde.
Als Zijn kan men het noemen:
de Moeder van alle dingen.

Nadat Lao Zi de Daodejing had voltooid vertrok hij naar een streek in het zuidwesten van China die ‘Het land van de Hemel’ wordt genoemd. Hij droeg Yin Xi op om hem na duizend dagen achterna te reizen.

Yin Xi de Poortwachter leidde ook een spirituele gemeenschap; ‘De Weg van de Wachttoren’ genaamd. Hij was zich bewust van de grootsheid van de Daodejing, maar door de contacten met zijn leerlingen merkte hij dat vele teksten zó ondoorgrondelijk waren dat een toelichting nodig was. Daarop schreef hij een reflectie op de Daodejing en deed dit op een manier alsof hij zich rechtstreeks tot zijn leerlingen richtte, zoals bijvoorbeeld:

Het is uitgesloten dat een mens met een sterk
zelfbewustzijn Tao kan bereiken.

De wijze die Tao heeft bereikt denkt niet:
‘Dit is Tao’,
want dat is niet zo.
Tao heeft geen grenzen.

De wijze die Tao heeft bereikt denkt niet
dat hij het rijk van Tao binnen kan gaan,
en ook niet dat hij er uit kan gaan.
Tao overstijgt zowel het ‘zijn’ als het ‘niet-zijn’.

Daarom is het niet te verdedigen om te zeggen:
‘Ik krijg Tao’, en ook niet: ‘Ik verlies Tao’.

Zijn boek kreeg grote bekendheid omdat het zowel diepzinnig was als goed te begrijpen. Toen Yin Xi zich na duizend dagen bij Lao Zi voegde, las deze het boek en was er zeer over te spreken.

Over deze twee Allerhoogste Ware Mensen werd in het oude China gezegd:

Nadat Lao Zi en Yin Xi tezamen
hun werk op aarde hadden voltooid,
stegen zij op een dag rond het middaguur
gezamenlijk op in het niets.

Uit: De Poortwachter – toegang tot Tao
Gedeelten uit de hoofdstukken 2, 3 en 4

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

BESTEL DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

INHOUDSOPGAVE VAN DE POORTWACHTER

Inleiding

 1. Lao Zi en de Poortwachter
 2. De Daodejing ontstaat
 3. Vertrek naar Chengdu
 4. Het werk van Yin Xi
 5. Leegte
 6. Ziekte en dood
 7. Leven en dood
 8. Macrokosmos kosmos microkosmos
 9. Onze Tao natuur
 10. Onze aardse natuur
 11. De brug
 12. Tao en wij
 13. Yin Xi en wij
 14. De verborgen sleutel
 15. Twee naturen; één kracht
 16. Twee mogelijkheden
 17. De eeuwige essentie
 18. De dubbele koers
 19. Het menselijk vermogen
 20. De heilige mens
 21. Van kennis tot wijsheid
 22. Tao in het midden
 23. Verlichting
 24. Spoken en geesten
 25. Vasten van het hart
 26. De gouden Weg
 27. Oude patronen
 28. Het ‘niet’ in ons

Nawoord

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO