Boeken over de geestelijke bruiloft, de alchemische bruiloft of het scheikundig huwelijk

1 De geestelijke bruiloft – Jan van Ruusbroec (ebook)
De geestelijke bruiloft van de middeleeuwse Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec in een hedendaagse Nederlandse vertaling. Ruusbroec schreef zijn meesterwerk midden in de drukte van het Brusselse stadsleven. Hij was daar 25 jaar achtereen kapelaan van de Sint-Goedelekerk. Zorgvuldig en met veel mensenkennis beschrijft hij de weg naar binnen en de liefde tussen God en mens. In zijn schetsen zullen geliefden ook de hoogte- en dieptepunten van de aardse liefde herkennen. Die gheestelike brulocht, zoals het werk in het Middelnederlands heet, maakte Ruusbroec al tijdens zijn leven vermaard in heel Europa. Een van zijn enthousiaste lezers was Geert Groote, die Ruusbroec op weg naar Parijs opzocht in zijn kluis in het Zoniënwoud bij Brussel. Door de vriendschap met Grote werd Ruusbroecs werk een van de inspiratiebronnen van de Moderne Devotie, een beweging van innerlijke vroomheid die in heel Europa haar sporen naliet. In De geestelijke bruiloft ontvouwt Ruusbroec het geestelijk leven in drie opeenvolgende stadia: het werkende leven, het innige leven en het Godschouwende leven. Deze drie stadia zijn eigenlijk drie gedaanten van een zich steeds verdiepende liefde tot God. Ruusbroec beschrijft de groei van het mystieke leven vanaf de bekering tot de hoogste toppen van de contemplatie. Daarbij geeft hij ook de risico’s aan waarmee de biddende mens rekening moet houden en welke afwijkingen mogelijk zijn. Neerlandicus en dichter Jos van den Hoek maakte een verantwoorde en soepel lezende vertaling van het Middelnederlandse origineel. De tekst wordt ingeleid door professor dr. Guido de Baere s.j., emeritus hoogleraar van het Ruusbroec-genootschap van de Universiteit van Antwerpen.

BESTEL DE GEESTELIJKE BRUILOFT (EBOOK)

2 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1 – J. van Rijckenborgh
Het laatste deel van de manifesten van de klassieke rozenkruisers is De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest (de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen toegankelijk te maken. Deel 1 bevat dag 1, 2, en 3 met de verklaringen van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21).

BELUISTER OF LEES DE INLEIDING TOT DE ALCHEMISCHE BRUILOFT

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL  1

3 De alchemie van J.K. Rowling in het licht van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis – Hans Andrea
Ligt er een geheime boodschap verborgen in de tekst van het populairste kinderverhaal ooit? Het in september 2020 verschenen boek ‘De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ van Hans Andréa neemt je mee op een reis door de alchemistische symboliek in Harry Potter. De auteur wijst je op verbazingwekkende ontdekkingen die hij deed. Op overtuigende wijze onthult Hans Andréa dat achter alle magie en opwinding in Harry Potter een boodschap schuilt die tegelijk modern en heel oud is: alchemie is het ontwaken van de innerlijke God, die in het hart van iedere zoeker slaapt.

LEES MEER OVER DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

4 De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2
In deel 2 ( over de dagen 4, 5, 6 en 7) van de Alchemische Bruiloft gaan de ontwikkelingsprocessen verder. De zeven principes van het oude bewustzijn, voorgesteld door zeven ‘koninklijke personen’, moeten óndergaan, sterven dus, om ruimte te scheppen voor een nieuw bewustzijn. Pas daarna kan het eigenlijke alchemische omzettingsproces in de verschillende verdiepingen van de ‘toren van Olympus’ (het menselijke slangenvuursysteem), zich voltrekken. Ook dit boek bevat de oorspronkelijke tekst en de verklaringen van J. van Rijckenborgh.

BELUISTER OF LEES DE NABESCHOUWING BIJ DE ALCHEMISCHE BRUILOFT

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2

5 De chymische bruiloft van Christian Rosencreutz – Johann Valentin Andrea 
Een weergave van de complete tekst van Johann Valentin Andrea (fakkeldrager van het Rozenkruis 8). Bastiaan Baan neemt ons mee door de christelijke inwijdingsweg die kunstzinnig in het boek ‘De Chymische Bruiloft’ wordt beschreven. Hij laat zijn licht schijnen op de moderne mens en zijn leven; en hoe zijn moderne ontwikkelingweg in deze tijd kan verlopen. Hij verheldert de beelden en symbolen, daarbij gesteund door de geesteswetenschap van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16)  en andere bronnen.

BESTEL DE CHYMISCHE BRUILOFT VAN CHRISTIAN ROSENCREUZ

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS