Interview met auteur André de Boer over het boek ‘Spirituele Kerst’

LEES MEER OVER SPIRITUELE KERST

BESTEL SPIRITUELE KERST

In 2015 verscheen het eerste boek van André de Boer. Samen met Tanja Rozema schreef hij Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw. De uitgave is enthousiast ontvangen, is meerdere malen herdrukt, is ook uitgebracht in het Engels (Spiritual Christmas) en wordt nog steeds goed verkocht. Het is het eerste boek van een serie van zeven die is uitgebracht onder de naam Spirituele teksten bibliotheek. Hieronder volgt een ingekorte transcriptie van een vraaggesprek met de auteur. 

Wat is  jouw inspiratie geweest voor het schrijven van het boek Spirituele Kerst?

Mijn inspiratie was dat ik destijds, dat was in 2014, betrokken was bij een groep die de online-communicatie deed van de School van het Rozenkruis. We waren steeds op zoek naar iets wat we mensen kunnen aanbieden, vooral ook in de vorm van een traject waardoor mensen een bepaalde ontwikkelingsweg kunnen gaan, om het maar even zo uit te drukken. Ik kwam op internet een keer tegen het concept van de twaalf heilige nachten. Daar had ik nooit eerder over gehoord of gelezen. Ik ben me erin gaan verdiepen en vond het interessant. Ook heb ik een programma gezien van een vrouw uit Amerika die elke dag emails stuurde over onderwerpen die haar interesseerde voor die kerstperiode. Dat vond ik een interessant idee om op een andere manier uit te werken. Toen kwam ik op het idee om zo’n kerst-programma te maken.

Dat is iets heel moois geworden en er is een boek uit voortgekomen. Ik begrijp dat je het niet helemaal alleen gedaan hebt.

Het was mijn idee en ik wist dat ik dat nooit helemaal zou redden als ik dat zou willen op de manier die mij voor ogen stond. Toen heb ik het eerst even gelanceerd in de werkgroep. Men was er enthousiast over, maar was niet direct bereid om mee te werken en teksten te schrijven. Toen heb ik Tanja Rozema gevraagd. Ik had al eerder met haar samengewerkt en ik wist dat zij wel affiniteit had met het christendom. Ik legde mijn plannen voor tijdens een conferentie en zij zei meteen ja! Ze was enthousiast, vooral ook door het Aquarius Evangelie. Dat was haar lievelingsboek en dat wist ik helemaal niet. 

LEES OVER HET AQUARIUS-EVANGELIE

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Kun je iets meer vertellen over het Aquarius Evangelie?

Ik ben het zelf tegengekomen in 1987. Ik kwam het tegen in een boekwinkel en dacht: dat is interessant, daar wil ik meer over weten: de levensjaren van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste. Dat was mijn eerste motivatie. Ik heb het boek gelezen en vond het schitterend. Wat mij vooral interesseert in het boek is die universele aanpak. Het christendom wordt gezien als een synthese van allerlei religies die al bestonden, en tegelijkertijd is er ook iets nieuws toegevoegd. Het is gewoon schitterende taal. Daar gaat iets van uit.

Ik heb begrepen dat mensen vanaf 22 december allerlei korte gedeelten uit het Aquarius Evangelie en beschouwingen daarover online kunnen beluisteren.

Ja, het is een online-programma van zestien dagen dat begint op 22 december – dus net na de winterzonnewende – en duurt tot 6 januari, Driekoningen of Epifanie. Mensen konden inschrijven om zestien dagelijkse e-mails te ontvangen. Aanbevolen wordt om ’s morgens de beschouwing te lezen of te beluisteren, en ’s avonds de spirituele tekst. Wij hebben dat programma gemaakt en men was daar heel enthousiast over.

Dus het sloeg goed aan?

Ja, in de kerstperiode hebben mensen vaak tijd om er aandacht aan te besteden. En dat is ook een tijd om naar binnen te keren omdat het buiten donker is. Het is ook een tijd voor meditatie, contemplatie en plannen maken.

Rondom de kerst zijn er ontzettend veel tradities. Iedereen heeft een andere belevingswijze. Wat is het dat jullie nog steeds vinden passen qua traditie voor deze Kerst?

De traditie is al heel oud om iets te doen in de tijd na de zonnewende, geen tijd die je besteed aan gewone activiteiten, maar aan inkeren en vieren – dat was al bij de Kelten en bij de Germanen, die hadden het midwinterfeest dat dagenlang duurde. Dat heeft ermee te maken dat het een bijzondere tijd van het jaar is. Er wordt ook wel gezegd dat de poorten van de kosmos dan open staan en dat je dan ontvankelijker bent voor het licht, om het maar even zo uit te drukken, dan in andere tijden van het jaar.

Vroeger had de Kerst ook een enorme christelijke betekenis. Hoe zie jij dat in deze tegenwoordige tijd, of vanuit de visie die in dit boek is beschreven?

Ik denk dat het christelijke aspect pas later is toegevoegd. Mensen ervoeren die bijzondere tijd na de winterzonnewende waarbij de dagen weer langer werden, en hadden daar bepaalde rituelen bij. Dat was zo in heel Europa voordat het christendom daar kwam. Op een gegeven moment kwamen er missionarissen in Europa en die hebben dat min of meer overgenomen. Soms wordt gezegd: het was een deal waarbij gezegd werd: ‘Jullie nemen het christendom en dan komen jullie in de hemel’. Maar je kunt het ook anders zien: het past gewoon heel goed om die tijd te zien als een geboortefeest. 

Ik heb begrepen dat rond de Kerst de mens zich ook kan richten op heling. Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Dat kun je op verschillende niveaus zien. Heling in de zin van regeneratie, gewoon van het lichaam, treedt min of meer vanzelf op als je je even terugtrekt uit de hectiek. Dan vindt er een regeneratie van het lichaam plaats. Als je je niet meer voedt met alle prikkels die er normaal op je af komen en als je op een prettige manier bij elkaar komt, dat is gewoon helend voor de  persoonlijkheid. Maar een niveau hoger zou je heling van de ziel kunnen noemen. Wij als mens zijn op een bepaalde manier niet compleet. Er ontbreekt iets. In de evangeliën lees je dat in symbolische vorm als er wordt gesproken over blindheid van mensen. We zijn ziende blind, horende doof en lopende lam. Dat is een vorm van ziekte die we eigenlijk allemaal hebben ten aanzien van de ziel. En dat kan genezen worden door daar innerlijk op gericht te zijn en ook de ziel voedsel te geven. Vooral in de kersttijd staat voedsel voor het lichaam vaak centraal, en daar is niets mis mee, maar we vergeten wel eens de spijzen voor de ziel.

BESTEL SPIRITUELE KERST

LEES OVER HET GRATIS ONLINE-PROGRAMMA VOOR DE KERSTPERIODE 2023