14 – HET OERVERLANGEN IN DE MENS – Fragmenten ter bezinning – Het christelijke inwijdingsmysterie

https://ia601408.us.archive.org/17/items/14-het-oerverlangen-in-de-mens-fragmenten-ter-bezinning-het-christelijke-inwijdingsmysterie/14%20–%20HET%20OERVERLANGEN%20IN%20DE%20MENS%20–%20Fragmenten%20ter%20bezinning%20–%20Het%20christelijke%20inwijdingsmysterie.MP3   BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING https://ia601502.us.archive.org/29/items/14-bronwel-piano-improvisatie-track-14/14%20Bronwel%20piano%20improvisatie%20Track%2014.mp3   BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL Hoe komt het, als in het leven van een mens de drang naar het hogere en ware leven, tot absolute menswording gaat spreken? Hoe komt het dat een mens op deze drang begint te reageren, hoe dan ook, eventueel zonder dialectisch zichtbaar resultaat? […]

Begoochelingen te boven komen in het vierde uur van het Nuctemeron op de twaalfvoudige inwijdingsweg

BESTEL HET NUCTEMERON EN COMMENTAREN VAN € 14,00 VOOR € 9,50 EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING In het vierde uur keert de ziel terug om de graven te bezoeken. Het is het tijdstip waarop de magische lantaarns op de vier hoeken van de cirkels worden […]

Wereldbeelden en inwijdingswegen in de architectuur – voordracht van prof. ir. Pieter van der Ree

De bovenstaande video is een voordracht van prof. ir. Pieter van der Ree met de titel ‘Wereldbeelden en inwijdingswegen in de architectuur’, die hij heeft verzorgd op een symposion van Stichting Rozenkruis. Daarin gaat hij in op onder andere tempels in het Oude Egypte, de kathedraal van Chartres in Frankrijk en het door Rudolf Steiner […]

Inwijding bij de katharen – achtergronden en verklaringen bij ‘Op weg naar de Heilige Graal’ van Antonin Gadal

https://ia601406.us.archive.org/19/items/inwijding-bij-de-katharen-achtergronden-en-verklaringen-bij-op-weg-naar-de-heili/Inwijding%20bij%20de%20katharen%20–%20achtergronden%20en%20verklaringen%20bij%20‘Op%20weg%20naar%20de%20Heilige%20Graal’%20van%20Antonin%20Gadal.mp3   Eerste deel: De grotten der Églises van Ussat : 1 en 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tweede deel: De grotten der Églises van Ornolac. De Heremiet : 8, 9, 10, 11, 12 Derde deel: Bethlehem : 13, 14, 15 Op deze website worden de vijftien hoofdstukken van het boek Op weg naar de Heilige Graal […]

De 12-voudige inwijdingsweg van Apollonius van Tyana – bespreking het Nuctemeron door Jan van Rijckenborgh

BESTEL HET BOVENSTAANDE BOEK Uit de commentaren van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) blijkt dat de ogenschijnlijk duistere teksten van Apollonius van Tyana een helder licht uitstralen, zo intens, dat het tot in onze tijd onverminderd weet door te dringen. In twaalf fasen of ‘uren’ verwerkelijkt het eeuwige licht zich in de microkosmos. […]

Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû – boek van John van den Berg over het pad van inwijding

https://ia601500.us.archive.org/11/items/berg-john-van-den-pistis-sophia-20200515/Berg%20John%20van%20den%20Pistis%20Sophia%2020200515.mp3   BESTEL HET WOORD VAN DE PISTIS SOPHIA John van den Berg houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met Het evangelie van de Pistis Sophia. Hij raakte daarover geïnspireerd toen hij het boek De gnostiek mysteriën van de Pistis Sophia van Jan van Rijckenborgh las. Vele nieuwe inzichten over de Pistis Sophia en de praktijk […]

Z.W. Leene: De sleutel tot inwijding volgens de Bijbel is zelfverloochening

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING ‘Hij zei tegen allen: Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden.’ (Lukas 9:23-24)  Voor alle mensen die, […]

Inleiding bij het inwijdingsgeschrift ‘Verhandeling over de Achtste en Negende Hemelsfeer’ uit Nag Hammadi

BESTEL DE NAG HAMMADI GESCHRIFTEN De Verhandeling over de Achtste en Negende hemelssfeer is een inwijdingsgeschrift uit de vondst in Nag Hammadi in 1945. Daarin voert de leraar, Hermes Trismegistus, een leerling mee naar de achtste en negende hemelsfeer. Dat is in de gnostische literatuur niet nieuw. In de hier eerder afgedrukte tekst van

Een inwijdingstekst over de achtste en negende hemelsfeer toegelicht door Jacob Slavenburg

Eén van de hermetische traktaten, die gevonden werd tussen evangeliën en geheime boeken in de kruik van Nag Hammadi in 1945 bevatte een regelrechte inwijdingstekst. Het betreft hier de ‘Verhandeling over de Achtste en Negende Hemelsfeer’. Een dergelijk inwijdingsschrift is uitermate zeldzaam, want het past de ingewijde niet de niet-ingewijde deelachtig te maken van de […]

Spreuken en citaten over inwijding

De geest, die zich boven bevindt en alwetend en almachtig is, moet zichzelf kunnen bekijken via de materie als in een spiegel. Dat is het doel van de Inwijding: de materie transformeren zodat zij een spiegel wordt voor de geest, waardoor deze in staat is zijn beeld in de materie te weerspiegelen. Omraam Mikhaël Aïvanhov […]