Citaten en aforismen over talent en talenten, quotes en uitspraken

Het talent om gelukkig te zijn is; waardeer en houd van wat je hebt, in plaats van wat je niet hebt . Woody Allen

Met gemak uitvoeren, wat moeilijk valt aan anderen, ziedaar het talent; tot stand brengen wat onmogelijk is voor het talent, ziedaar het genie. Henri Frédéric Amiel

Talent is zin hebben iets te doen. Honoré de Balzac

Met een gewoon talent en met buitengewone volharding is alles te bereiken. Charles Buxton

Terwijl het talent gewoonlijk een enkel van onze vermogens ontwikkelt, beheerst het genie ze alle. Benjamin Disraeli

De middelmatigheid kent niets hogers dan zichzelf, maar het talent herkent onmiddellijk het genie. Arthur Conan Doyle

De lijn, die het genie in één streek op het papier werpt, kan het talent in gelukkige ogenblikken uit punten samenstellen. Marie von Ebner Eschenbach

Het genie wijst de weg, het talent bewandelt hem. Marie von Ebner Eschenbach

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig. Albert Einstein

Het talent breekt zich baan met behulp van de menigte, het genie ondanks de menigte. Fliegende Blätter

Het genie springt over de afgrond heen, het talent bouwt een brug. Fliegende Blätter

Het genie vindt nieuwe gedachten, het talent nieuwe vormen. Fliegende Blätter

Bij het genie is het; laat u gaan! Bij het talent; Beheers u! Men moet voorzichtig zijn met een talent, dat men niet in volkomenheid hoopt uit te oefenen. Johann Wolfgang von Goethe

Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven. Johann Wolfgang von Goethe

Wat ze talent noemen is niks anders dan een subtiel samengesteld boeketje gebreken. Fons Jansen

Heeft het talent hartstochten nodig? Ja, vele beheerste hartstochten. Joseph Joubert

Talent hebben – een talent zijn: dat wordt altijd door elkaar gehaald. Karl Kraus

De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken. Stanislaw Jerzy Lec

Men moet niet alleen talent hebben, men moet ook het talent hebben, het te gebruiken. William Moore

Om een druif en een talent te laten rijpen zijn zowel regenachtige als zonnige dagen nodig.
Friedrich Nietzsche

Wat iemand is begint zich te verraden als zijn talent zwakker wordt — als hij ophoudt te laten zien wat hij kan. Friedrich Nietzsche

Indien gij talent hebt, zal het door vlijt worden ontwikkeld; gij hebt het niet, dan zal vlijt het gemis er van vergoeden. John Ruskin

Met de afgedragen gedachten van een genie heeft menig talent zich nog lange tijd heel netjes gekleed. Peter Sirius

Talent hebben is meer waard dan talenten hebben. Peter Sirius

In de diepste diepten verspreiden de vissen hun eigen licht. Voor het talent is de eenzame diepte het beste, het moet dan zelf branden en kan zijn licht niet van elders ontlenen. Carmen Sylvia

Een ‘bestseller’ is het vergulde graf van een middelmatig talent. Logan Pearlsall Smith

Het succes is het product van drie factoren; talent, arbeid en geluk. G.M. Valtour

Genie is wat ons het talent van de meester doet vergeten. Ludwig Wittgenstein