Pentagram magazine: de innerlijke ontwikkeling van de mens in woord en beeld

DOWNLOAD PENTAGRAM 2017-1 (PDF)

Het magazine Pentagram verhaalt in woord en beeld over de innerlijke ontwikkeling van de mens.  Als enige ambitie wil het de lezer aansporen na te denken over zijn grote mogelijkheden. In een tijd waarin de grote waarden vrijheid, waarheid, liefde, eenheid, mededogen, niet meer dan een droom lijken, wijst Pentagram op de ene revolutie die mogelijk is om deze waarden te benaderen – de omwenteling van en binnen het menselijke hart.

Het pentagram, het symbool daarvan, met in het hart een bloeiende roos, is fier op het omslag geplaatst. Een symbool dat zowel van toepassing is op de ene, individuele mens, als op het universum en haar eeuwige beweging. Zo verbindt Pentagram ons tegelijk met het diepste innerlijke, als met het allergrootst denkbare – microkosmos en macrokosmos.

De spirituele ontwikkeling van de mensheid staat in iedere publicatie centraal. Daarbij hebben de artikelen elk een eigen toon en invalshoek, en verwijzen steeds naar de tweevoudige afkomst van de mens. Een afkomst die enerzijds, in diepste wezen, verheven, zelfs goddelijk te noemen is, anderzijds werelds en beperkt. Geest is wat ons beweegt.

Vrijheid van geest is wat alle filosofen, denkers, kunstenaars bewoog en tot nu toe beweegt. Vandaar dat Pentagram het bevrijdende denken wil belichten en wijst op de universele, vrijmakende elementen in kunst, cultuur en wetenschap. Zo wil het magazine bijdragen aan bewustwording, vanuit een gnostiek, universeel denken.

Pentagram is het tijdschrift van het Lectorium Rosicrucianum, verschijnt viermaal per jaar in meerdere talen en telt gemiddeld 60 pagina’s per nummer. Het fullcolour magazine wordt uitgegeven door Rozekruis Pers.

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP PENTAGRAM