Drie geestwetten en vier natuurwetten die te herkennen zijn in geschriften van Hermes Trismegistus

BESTEL DE 4 DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS, VAN € 90,00  € 75,00

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING

Voor de ordening van haar nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt, vond auteur Ankie Hettema-Pieterse inspiratie bij het hermetisme, met name het zogeheten Corpus Hermeticum, waarin zij bepaalde universele wetmatigheden aantrof. Alleen al de naam Hermes Trismegistus, ‘Hermes, de driemaal grote’, gaf de eerste drie geestelijke principes. Zij zijn te herkennen in een liefdevol hart en een helder hoofd, die samen leiden tot ware levenskunst. Zij corresponderen met de werkwijze binnen het onderwijs om hart, hoofd en handen aan te spreken. 

LEES MEER OVER HET CORPUS HERMETICUM EN DE COMMENTAREN

Na deze drie geestwetten beschrijft Hettema-Pieterse vier natuurwetten. Immers bij het aardeleven hoort het getal vier, te herkennen in de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur of de vier windrichtingen: noord, zuid, oost en west. Deze drie en vier, samen zeven, ontspringen uit ‘het ene onbeweeglijke en onnoembare’, en komen aan het eind bij elkaar in ‘samenhang en eenheid van alle leven’. In deze zeven wetten kunnen wij, voor het kind én voor onszelf, ontdekken wat het zou kunnen betekenen een ‘waar, echt mens’ te zijn. Hieronder volgen korte aanduidingen voor de zeven wetten en bijpassende spreuken van Hermes Trismigistus.

Het onbeweeglijk begin
Het getal één, als oorsprong, sluit alle getallen in zich, zonder zelf door enig ander getal te zijn voortgebracht.
Corpus Hermeticum 7:26,27

1. Beweging rondom een vast punt
De kringloop is niets anders dan de beweging rondom hetzelfde middelpunt, die door de onbeweeglijkheid van het middelpunt volkomen wordt beheerst.
Corpus Hermeticum 6:20

2. Zo boven, zo beneden
Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, opdat de wonderen van het ene zich voltrekken.
Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistus

3. Overal en alles is energie
Alles is vol ziel, alle wezens worden naar hun eigen aard bewogen. 
Corpus Hermeticum 2:34

4. De paren van tegenstellingen
Alles moet uit tegenstelling en tegenstrijdigheid tot aanzijn komen. Op geen andere wijze is dat mogelijk.
Corpus Hermeticum 12:31

5. De keten van oorzaak en gevolg
Wij zijn in staat te kiezen; het ligt in ons vermogen het beste te kiezen, en eveneens, ondanks onszelf, het slechtste.
Corpus Hermeticum 16:38

6. Alles verandert, alles stroomt
Al wat in de wereld is, wordt bewogen hetzij om af te nemen, hetzij om toe te nemen. En wat in beweging is leeft, en het is de heilige wet dat niets dat leeft aan zichzelf gelijk, dus onveranderd blijft. 
Corpus Hermeticum 13:38

7. De kracht van samenwerking
Want de liefde en de versmelting van de tegenstellingen en van de ongelijkheden zijn tot licht geworden.
Corpus Hermeticum 2:30

Beleven van eenheid
De eenheid, het één en ondeelbare, de oorsprong en de wortel aller dingen, is in alle dingen aanwezig.
Corpus Hermeticum 7:26

 

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING