Woord vooraf van ‘De Egyptische Oergnosis deel 2’ over de drie vragen van de sfinx.

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

Het tweede deel van De Egyptische Oergnosis is gebaseerd op de boeken 3 t/m 9 van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus. Aan de hand daarvan bespreekt Jan van Rijckenborgh de voorwaarden tot, en de fasen van het pad van bevrijding. Eerste voorwaarde is het diep doorleefde inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan van God gescheiden is en hem niet kent. Door zijn ik te offeren maakt hij deze scheiding ongedaan, kan hij gevoed worden door de krachten van de geest, en wordt de dood overwonnen. Hieronder volgt de tekst van het woord vooraf.

 

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

WOORD VOORAF

Mens, wie zijt gij?
Vanwaar komt gij?
Waarheen gaat gij?

Deze diepste vragen stelt, sinds de dageraad van de verschijning van de mensen in dit dialectische bestaansveld, de geheimzinnige sfinx aan alle reizigers op de eindeloze dwaalweg door de woestijn van het aardse leven; en de beantwoording ervan, in bewustzijn, levensgerichtheid en -daad, is beslissend over leven en dood.

Zonder waarachtige, levende Kennis, uit eerstehands beleven, aangaande de ene Bron van alle Zijn en het ene werkelijke doel van ons bestaan, is de mensheid, door blindheid, waan en misleiding verdoold, steeds weer gedoemd in duisternis, lijden en dood ten onder te gaan.

Om in de zo smart- en dreigingsvolle crisis, die het einde van de kosmische dag begeleidt, de tallozen die in vertwijfeling naar uitkomst zoeken, de weg tot de bevrijdende Godskennis te wijzen, verheft de Gnosis opnieuw haar stem, en doet zij de Roep van het Begin met grote kracht weerklinken.

Opnieuw verkondigt zij, vanuit de levende Godswerkelijkheid, de hoge afkomst en verheven roeping van de mens, en wijst zij hun, die nog oren hebben die kunnen verstaan, de ene aloude Weg van de uitredding, die zij ook in onze tijd voor de mens van goede wil ontsloten heeft.

Allen die, in innerlijke bewogenheid van het hart over de zelfgeschapen ontreddering, waarin wereld en mensheid weer bezig zijn reddeloos ten onder te gaan, van binnenuit de besliste noodzaak van een onmiddellijke, fundamentele levensomwending onderkennen, en zich daartoe geroepen voelen, zullen in de diepe Wijsheid van de Egyptische Oer-Gnosis en de volstrektheid van haar eis, vol vreugde en dankbaarheid het stralende Licht herkennen van De Weg tot De Waarheid en Het Leven.

Het is tot hun dienst dat de jong-Gnostieke Broederschap haar arbeid in deze wereld verricht; voor hen is deze uitgave bestemd. Zij wil hen in staat stellen de Geest van het gnostieke leerlingschap van zo nabij mogelijk te naderen, en iets van de genade van dit pad als in voorsmaak te ondergaan.

Dat zeer, zeer velen de Roep van de Gnosis nog tijdig zullen verstaan, en er, tot hun eeuwig heil en dat van de gehele mensheid, in positieve zin op zullen reageren!

Bron: De Egyptische Oergnosis deel 2 van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *