Citaten over misleiding, fraude, leugen en bedrog

Wanneer je leeft vanuit begrip, zul je niet leven in misleiding.
Sunday Adelaya

Zelfmisleiding kan leiden tot zelfdestructie.
Aesop

Misleiding en macht zijn het wapen van het kwaad.
Dante Alighieri

Het is geen schande om misleid te worden, maar wel om in de misleiding te blijven.
Anoniem

Terwijl alle misleiding geheimhouding vereist, is niet alle geheimhouding bedoeld om te misleiden.
Sissela Bok

Pas op dat niemand u misleidt.
Bijbel, Mattheüs 24:4

En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
Bijbel, Kolossenzen 2:4

Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.
2 Timotheüs 3:13

En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.
Bijbel, Openbaring 18:23

De kunst van het behagen is de kunst van het misleiden.
Luc Clapiers

Het is beschamender om vrienden te wantrouwen dan door hen bedrogen te worden.
Confucius

We moeten opzoek gaan naar consistentie. Daar waar er een gebrek aan is, moeten we bedrog vermoeden.
Sir Arthur Conan Doyle

Het geheugen is misleidend, omdat het wordt gekleurd door de gebeurtenissen van vandaag.
Albert Einstein

Misleiding is een wrede handeling … Zij heeft vaak meerdere spelers op verschillende podia die de ziel aantasten.
Donna A. Favors

Trucs en verraad zijn de praktijk van dwazen die niet voldoende hersenen hebben om eerlijk te zijn.
Benjamin Franklin

Wie heeft je zo vaak bedrogen als jijzelf?
Benjamin Franklin

Fraude is de dochter van hebzucht.
Jonathan Gash

Politici zijn meesters in de kunst van misleiding.
Martin L. Gross

Vreemde bindingen hebben de neiging te groeien tussen journalisten en hun onderwerpen.
Sam Harris

Wanneer we misleiden geeft dat misschien wat we nu willen, maar dat zal uiteindelijk altijd van ons worden afegenomen.
Rachel Hawthome

Geweld en bedrog zijn in een oorlog twee kardinale deugden.
Thomas Hobbes

De angst is altijd de zekerste manier om mensen te misleiden en tot slaaf te maken en zal dat blijven.
Baron Holbach

Hypocrisie en bedrog hebben korte vleugels.
Christoph Lehman

Slechts het bedrog onteert, de dwaling nooit.
G.C. Lichtenberg

Suikergoed, wat een misleidend woord.
Loesje

Degene die wil misleiden zal altijd hen vinden die zichzelf toestaan om misleid te worden.
Niccolo Machiavelli

Sommige leugenaars zijn zo deskundig, dat ze zichzelf misleiden.
Austin O’Malley

Alle tirannieën regeren door fraude en geweld, maar zodra de fraude is blootgesteld, moeten ze zich uitsluitend op geweld verlaten.
George Orwell

De slechtste van alle misleidingen is zelfmisleiding.
Plato

Oorlog is de kunst mensen te vernietigen, net zoals politiek de kunst van bedrog is.
Jean le Rond d’Alembert

De essentie van liegen ligt in de misleiding en niet in de woorden.
John Ruskin

Bedrog is overal.
James Sanborn

De stem van het volk is de stem van het boerenbedrog.
William Scherman

De mens wil bedrogen worden. Dit verlangt zijn aard, die naar bedrog hunkert en de waarheid meer vreest dan vuur en zwaard.
Johannes Scherr

Waarheid leeft voort temidden van misleiding.
Friedrich von Schiller

Mijn dromen zijn geen bedrog maar dromen.
K. Schippers

Veel bekennen betekent meestal een arglistiger bedrog dan alles verzwijgen.
Arthur Schnitzler

Mensen worden niet geregeerd door gerechtigheid, maar door wet of overreding. Wanneer ze weigeren te worden geregeerd door wet of overreding, moeten ze worden geregeerd door geweld of fraude, of beide.
George Bernard Shaw

Wie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht gestreefd.
Peter Sirius

Liever met eer falen dan slagen met bedrog.
Sophocles

Misleiding is één van de snelste manier om kleine dingen te krijgen en grote dingen te verliezen.
Thomas Sowell

Kunst is een misleiding die werkelijke emoties creeert, een leugen die waarheid creëert. En als je jezelf aan die misleiding over geeft wordt het magie.
Marco Tempest

Alle oorlogvoering is gebaseerd op misleiding.
Sun Tzu

Het is veel gemakkelijker om mensen te misleiden, dan ze te overtuigen dat ze misleid zijn.
Mark Twain

Fraude laat de wereld draaien.
John Updike

Het grootste bedrog waar mensen aan lijden zijn hun eigen meningen.
Leonardo da Vinci

Mensen overdrijven de zaak altijd als ze proberen te misleiden.
Charles Dudley Warner

Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn of haar bedrog berokkent.
C.F. Wijnaendts Franken

Als je niet oppast, zorgen de kranten ervoor dat je de mensen gaat haten die onderdrukt worden en van de mensen gaat houden die onderdrukken.
Malcolm X