Citaten over crisis

De crisis van onze tijd is in essentie een religieuze crisis. Het is een kwestie van leven of dood.
Arthur Adamov

Een samenleving die leeft volgens de wetten van de wereld beweegt naar een wereldwijde crisis in alle sferen van het leven.
Sunday Adelaja

Een crisis brengt het beste van het beste van ons naar boven, en het slechtste van het slechtste in ons.
Anoniem

Er is geen crisis waarop academici niet zullen reageren met een seminar.
Anoniem

De mens die in een crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe – het vertrouwen – voor hem teloor is gegaan.
Martin Buber

Het leven wat altijd tot er een bepaalde crisis komt voordat het zichzelf op de meest briljante manier openbaart. 
Paulo Coelho

Laat een crisis nooit verloren gaan. Ze bieden geweldige mogelijkheden.
Raphael Emanuel

Alleen een crisis, werkelijk of ervaren, brengt werkelijke verandering voort.
Milton Friedman

Een pijnlijke tijd in je leven noem ik een genezingscrisis: we laten het oude los en openen ons voor iets nieuws.
Shakti Gawain

Een radicale innerlijke transformatie en het stijgen naar een nieuw bewustzijnsniveau is misschien de enige hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistische paradigma.
Stanislav Grof

Het omslagpunt voor hen die slagen komt gewoonlijk op het moment van een bepaalde crisis.
Napoleon Hill

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.
John F. Kennedy

De crisis heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn. De crisis gaat door tot we onze oude denkmodellen zullen achterlaten en gaan leven vanuit bewustzijn in plaats vanuit oude conditioneringen…Wanneer ons bewustzijn transformeert zal ook de wereld transformeren.
Jiddu Krishnamurti

Bijt ik dapper door de zure appel, blijkt ie toch zoet te zijn.
Loesje

Crisis: een gat in de markt.
Loesje

Crisis tot er geen rijke meer veilig is.
Loesje

Economische crisis: te weinig mogelijkheden om anderen uit te buiten.
Loesje

Er is geen crisis, alleen onrecht.
Loesje

Uitdaging: van de crisis je mooiste lente maken.
Loesje

Crisis creëert geen karakter: het openbaart het.
Denis Leary

De crisis waart je je het meest zorgen over moet maken is die welke je niet ziet aankomen.
Mike Mansfield

Wanneer crisissen en impasses optreden hebben ze op zijn minst het voordeel dat ze ons dwingen na te denken. 
Jawaharlal Nehru

Wat iemand beslist om te doen in een crisis is afhankelijk van zijn of haar levensfilosofie, en die filosofie kan niet door een incident worden veranderd. Als iemand geen filosofie heeft in een crisis, nemen anderen beslissingen.
Jeanette Rankin

In de huidige crisis is de overheid niet de oplossing van ons probleem. De overheid is het probleem. 
Ronald Reagan

Elke soort crisis kan goed zijn. Die kan je laten ontwaken.
Ryan Reynolds

Dit is geen crisis, zei ik tegen mijzelf. Je leeft.
Veronica Roth

De crisis van vandaag is de grap van morgen.
H.G. Wells

De sleutel voor succes is jezelf realiseren dat de crisis van de planeet veel groter is dan beslissen wat je met je eigen leven doet.
Marianne Williamson