Voorwoord en inhoudsopgave van het boek ‘Oog in oog met Jacob Böhme’ van Rachel Ritman

 

Tegelijk met de opening van de tentoonstelling ‘Oog voor de wereld’ over Jacob Böhme in de Embassy of the Free Mind (Amsterdam) van 14 december 2019 tot en met 14 maart 2020 verscheen het boek Oog in oog met Jacob Böhme van Rachel Ritman bij uitgeverij In de Pelikaan. De bovenstaande video toont een gesprek met de auteur. Hieronder volgen onder andere de flaptekst van de nieuwe uitgave, de inleiding door Esther Ritman en de inhoudsopgave.

FLAPTEKST

De Duitse ziener en filosoof Jacob Böhme (1575-1624) is de schepper van een hoogst origineel gedachtegoed waarin het ontstaan en de werking van de schepping centraal staan. Als in een flits doorzag hij de krachten, wetmatigheden en drijfveren die kosmos en mens besturen, en door dit alles heen de goddelijke oorsprong zelf. Ook zag hij in alles de onbeschrijflijke eenheid, die niets buitensluit.

De rest van zijn leven heeft hij geschreven om aan zijn vrienden en volgelingen uit te leggen wat hij in dit visioen en op andere momenten van innerlijk schouwen had waargenomen. Om de relatie tussen God en de natuur goed te beschrijven, bedient hij zich van een taal die rijk is aan beelden en veel nieuwe woorden bevat. 

In Oog in oog met Jacob Böhme belicht Rachel Ritman Jacob Böhmes ideeën en onderzoekt zij hoe ze zich verhouden tot die van andere denkers in zijn tijd, onder wie Spinoza, Robert Fludd en Jan Amos Comenius. 

LEES MEER OVER BOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME

AAN DE HAND VAN DE SOPHIA (INLEIDING)

Ik heb het geluk gehad om te zijn opgegroeid in een gezin waarin wijsheid leeft. Aan de keukentafel, of met een kopje thee op de bank, kon ik mijn moeder Rachel eindeloos veel vragenstellen, van kleine tot grote. Zij kon me, geprikkeld door een vraag, al pratend meevoeren in de grootste en diepste beschouwingen  over het leven zonder ook maar één moment de draad van haar betoog te verliezen. En vervolgens bracht ze het gesprek weer terug tot heel praktische suggesties over hoe ik dit alles in mijn dagelijks leven kon toepassen. Zij was het ook die me leerde dat alleen kennis die gepaard gaat met wijsheid leidt tot werkelijk begrip van de werkelijkheid waarin we leven, en tot oprechte liefde voor ieder mens. 

Mijn moeder heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot het visionaire denken van Jacob Böhme (1575-1624). Telkens weer nam zij de moeite om alle lagen van Böhmes begrippenkader af te pellen totdat zij Böhme zelf zag en begreep. Totdat zij werkelijk inzicht verkreeg in zijn volstrekt tijdloze en ongebonden beeld-denken waarin individuele godsbeleving centraal staat. Het is me daarom een grote eer om ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van mijn geliefde moeder Rachel in januari een bijzondere uitgave van haar hand in de Asclepiusreeks van onze uitgeverij In de Pelikaan te mogen inleiden: Oog in oog met Jacob Böhme. Het is prachtig dat dit samenvalt met de tentoonstelling ‘OOG VOOR DE WERELD. De visionaire denker Jacob Böhme’ die van 14 december 2019 t/m 14 maart 2020 in embassy of the Free Mind plaatsvond. 

Wat je in dit boek kunt ontdekken, is dat volgens Böhme de zichtbare wereld een openbaring is van de inwendige geestelijke wereld, uit het eeuwige licht en uit de duisternis. Volgens Böhme is het proces van de scheiding van licht en duisternis het proces van goddelijke openbaring. Het is ons als mens gegeven om uitdrukking te geven aan de hoogste abstractie in de schepping: de liefde of de kracht van goddelijke openbaring. de enige voorwaarde is dat we ons hart en onze menselijke geest weer openen voor wijsheid, door Böhme Sophia genoemd, voor de uitstroming van het goddelijke licht in alles en allen. 

Dit boek is een open uitnodiging om dit mysterie te verkennen. Het maakt niet uit of je voor het eerst oog in oog komt te staan met Jacob Böhme, of dat je al langere tijd probeert in zijn geest door te dringen zoals Rachel Ritman. Zij zal hoe dan ook je hand niet loslaten tijdens deze ontdekkingsreis.

Esther Ritman
Directeur & bibliothecaris Enbassy of the Free Mind

  INHOUDSOPGAVE

Aan de hand van de Sophia

HET ZIEN VAN GOD

De Ongrond
Gewaarwording
De openbaring van de beeltenis
De tegenoverstelling
Het gemoed
De duistere wereld en de lichtwereld
De ware gelatenheid

JACOB BÖHME EN ZIJN TIJDGENOTEN

De waarneming van de mens
Vader, Zoon en Heilige Geest
De tweeledigheid in de schepping
De zeven grondslagen van de eeuwige natuur
De paradijsmens
Het gemis van de sterfelijke mens
De twee belevingswerelden

INDIVIDUELE GODSBELEVING

Vernieuwende denkbeelden in onze tijd
Aurora
Drie fase van de Heilige Geest
Via Lucis
Godsaanschouwing
Namenregister

BESTEL OOG IN OOG MET JACOB BOEHME

OVER RACHEL RITMAN

Rachel Ritman heeft zich haar leven verdiept in de traditie van de christelijk-hermetische gnosis. Zij heeft een voorliefde voor de ‘beeldtaal’, waarin een veelomvattende ideeënwereld geconcentreerd wordt in een enkel symbool of uitgewerkt wordt in meer complexe afbeeldingen of diagrammen. 

Bij veel gelegenheden heeft zij met enthousiasme en groot inlevingsvermogen anderen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de betekenis en samenhang van deze symbolische illustraties. De ontmoeting en persoonlijke uitwisseling, die altijd nieuwe perspectieven opent, is voor haar een voort durende bron van inspiratie. 

Op verzoek van velen deelt zij in deze uitgave ‘Oog in oog met Jacob Böhme’ haar inzichten over kernbegrippen in het unieke denken van Böhme en plaatst ze in een breder verband. Eerder publiceerde Rachel Ritman Gnostiek-christelijke inwijding bij de katharen.

BESTEL OOG IN OOG MET JACOB BOEHME

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET RACHEL RITMAN

7 gedachten over “Voorwoord en inhoudsopgave van het boek ‘Oog in oog met Jacob Böhme’ van Rachel Ritman

 1. Rita Mertens

  Dank vanuit het hart, mevrouw Ritman, om ons het proces van nieuwe menswording zo duidelijk en doorleefd te verwoorden Er gaat zo een diepe beleving van uit door de eenvoud, die ook Jacob Bohme eigen was. Mijn hart jubelt en geeft mij zoveel hoop. Heel genegen in verbondenheid !

 2. Jeanette T'Hooft - Vanhoorne

  Beste …

  Zojuist met volle aandacht het interview gehoord van mevrouw Ritman.
  Het is een heerlijk welkome opfrissing van de leer van de School van het Rozenkruis, waar ik van 1978 tot ongeveer 2008 deel heb mogen van uitmaken en de vele conferenties heb mogen beleven!
  Wegens allerhande omstandigheden heb ik het destijds moeten stopzetten.

  Dank van harte, mevrouw !

 3. Anne

  Heel mooi en duidelijk uiteengezet mevrouw Ritman!

  Een fantastisch interview.

  Dank daar voor.

  Anne

 4. Philomeen van der Heijden

  Wat fijn Mw. Ritman dat U dit weer zo prachtig verwoord hebt .
  Ik heb U vele jaren mee mogen maken tijdens talloze lezingen en Conferenties die ik mocht bijwonen.
  En altijd mocht ik ervaren dat hetgeen U overdroeg geheel van binnenuit kwam en ik heb dat als zeer inspirerend ervaren .

  Ik wil U daarvoor vanuit de grond van mijn hart nog bedanken .
  Hartengroet ,

Reacties zijn gesloten.