Aanbevolen boeken van sprekers op het symposion gewijd aan het ware

LEES MEER OVER HET SYMPOSIONBOEK

BESTEL ‘HET SCHONE, HET GOEDE, HET WARE’ (SYMPOSIONREEKS 42)

Onder de sprekers op het symposion gewijd aan het ware, dat werd gehouden op zaterdag 14 april 2018 op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven, bevonden zich drie auteurs. De onderstaande boeken van hen sluiten goed aan bij de onderwerpen die zij in hun voordracht bespreken.

Scholing van de geest – wat ik leerde van Socrates
Kessels, J.  | softback | 240 x 170 mm | 240 blz. | € 31,50
In dit boek verbindt Jos Kessels het denken en doen van de Griekse wijsgeren Socrates en Plato met  hedendaagse vraagstukken en vooral ook met concrete dilemma’s waar tal van professionals in de praktijk tegenaan lopen. In Scholing van de geest richt de auteur zich op de vraag wat leiderschap en persoonlijk meesterschap inhouden. Hoe kun je in de praktijk de zeven disciplines om de geest te scholen toepassen?

LEES MEER OVER SCHOLING VAN DE GEEST

BESTEL SCHOLING VAN DE GEEST

Socrates, maak muziek!
Kessels, J.  | softback | 221 x 140 mm | 312 blz. | € 25,00
Zoals alle goede filosofie leert Socrates, maak muziek! de lezer de wereld opnieuw te bezien, met muziek als metafoor voor het leven.Voor Socrates staat muziek gelijk aan het zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het hoge en het lage, het heilige en het profane. Zo bezien is muziek een metafoor voor het leven. De auteur laat overtuigend zien dat deze muzikale benadering een zinvolle aanvulling is op ons normale wereldbeeld.

LEES MEER OVER SOCRATES MAAK MUZIEK

BESTEL SOCRATES MAAK MUZIEK!

Gnostiek-christelijke inwijding bij de katharen
Ritman, R.  | softback | 230 x 160 mm | 87 blz. | € 12,50
De leer van de katharen is geïnspireerd op het gnostieke christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas, een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap van het Rozenkruis wel aangeduid als ‘de voorgaande broederschap’. Op die manier loopt er een ononderbroken keten, zowel historisch als spiritueel, van eenlingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis.

LEES MEER OVER GNOSTIEK-CHRISTELIJKE INWIJDING BIJ DE KATHAREN

BESTEL GNOSTIEK-CHRISTELIJKE INWIJDING BIJ DE KATHAREN

Gnosis – stromen van licht in Europa
Huijs, P.  | hardback | 237 x 157 mm | 327 blz. | € 27,50
De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Via de Katharen en de Bogomielen, Taulermeester Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd met het westerse denken over de werking van geestelijk Licht en bevrijding. Het boek eindigt met de stichters van het Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.

LEES MEER OVER GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS – STROMEN VAN LICHT IN EUROPA