Het erfgoed der katharen – boek van Antoine Gadal voor € 5,-

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

Direct in het eerste hoofdstuk plaatst Antoine Gadal de lezer voor de universele geest, die al wat is leven geeft. Hij haalt die prachtige woorden aan van de meester van de parfaits:

‘Kinderen, wie en wat is God? God is liefde. (…) Oneindig Licht – één in alles!
Het volstrekte zijn, geopenbaard in de tijd; (…) Geest, en kenbaar in het hart. ’

Revolutionaire woorden voor de donkere Middeleeuwen waarin dogma’s, de macht en het gezag van de Kerk mensen onderdrukten. Inspirerende woorden tot in onze dagen!

Vele namen komen voorbij in het boek, ook veel jaartallen en hier en daar lijken de gedachten van het één naar het ander te springen. Het is daardoor niet altijd makkelijk te lezen maar ‘de geest die waait’ is te proeven. Een uitzonderlijke geest! Hoe is het mogelijk, denk je even, dat een man van 77 jaar, geboren in 1877, in ‘De Sabarthez’, het gebied van de katharen, zoveel weet en vertellen kan, zoveel verbanden ziet en dit heeft opgeschreven. Dat hij de gnostieke oorsprong van katharen, rozenkruisers en tempelieren, terug weet te voeren naar hun gemeenschappelijke basis. Want, zo schrijft hij, ‘voorafgaand aan de komst van Christus, straalde het licht van de brahmanen van Indië, de magiërs van Perzië, de Essenen van Judea en de Grieken in de personen van Pythagoras en Plato al over de wereld.

Deze vroege lichtstralen werden door de Katharen opgevangen en ook lieten zij zich inspireren door de heilige wijsheid uit de Egyptische mysteriën en van Hermes Trismegistus. (…) En ook de triaden van de Druïden ademen de diepte van de Egyptische mysteriën’. Eén van de triaden waarin de Druïden kort weergeven wat zij geloofden, neemt Gadal op:

 1. De godheid vereren,
 2. Voor het heil van de mensen werken,
 3. Moedig de slagen van het lot verdragen. Gezien zijn leven nam Gadal deze triade ter harte. Hij getuigt van de waarheid voor een wereld van nu dat ‘de geest waait waarheen hij wil’.

Op bijzondere onnavolgbare wijze krijgen Gadals woorden actuele betekenis. Hij schroomt niet het oorspronkelijk christendom te verbinden met de voorchristelijke wijsheid.

‘Judea heeft Jezus voortgebracht, maar de Grieken en het oosten hebben de Christus gebaard. Meer nog dan Mozes is Plato zijn profeet en voorloper’. ‘Christus’ geeft hij de ruime betekenis die dit heilig woord in zich draagt: ‘het licht der wereld, van altijd en overal’.

Gadal gaat in op het specifieke gedachtegoed van de Katharen. Wat het consolamentum inhoudt, wie of wat de Paracleet is, wat Maneïsme inhoudt. De spelonken en het grottenstelsel waarin de Katharen leefden en die hij beschrijft, laten zich lezen als de zoektocht van iedere mens naar de heilige graal. Parcifal, zich zijn overwinningen voor de geest halend, voelde zich trots in zijn hart; nooit had de hemel hem zo blauw geschenen, nooit de aarde zo lieflijk en hij was er zeker van dat hij de heilige graal zou vinden, O, Parcifal, hoogmoed en eerzucht hebben bezit genomen van je hart. Wees toch waakzaam.’

De verschrikkingen uitgevoerd door de Inquisitie in onder andere de steden Beziers en Carcassonne, bij de burcht Montségur en de grot van Lombrives, beschrijft Gadal op indringende wijze. Ondanks wat moest worden doorstaan, laat Gadal weten dat de overwinning van de geest op de materie behaald werd. Dat deze rijke immateriële schat van de Katharen vanaf dat moment als lichtend weten de wereld in werd gezonden.

‘Duizenden jaren gingen voorbij, eeuw na eeuw verzonk de tijd. (…)  Er zijn plaatsen waar de geest waait.’ Nog altijd. Voor ieder die de schat verlangt te vinden, is zij stralend aanwezig.

 

INHOUDSOPGAVE

 1. Bethlehem – de maagd Maria (I)
 2. Bethlehem – de maagd Maria (II)
 3. Het katharisme der Pyreneeën
 4. Gnosis en Gnostieken (I)
 5. Gnosis en Gnostieken (II)
 6. De Graal in de Pyreneeën (I)
 7. De Graal in de Pyreneeën (II)
 8. Op weg naar de heilige Graal (I)
 9. Op weg naar de heilige Graal (II)
 10. De grottenrepubliek van de Sabartez
 11. Het tribunaal van de Inquisitie van Pamiers (I)
 12. Het tribunaal van de Inquisitie van Pamiers (II)
 13. Eeuwige liefde

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE KATHAREN