De grot van Lombrives met zijn Kathedraal in Sabarthez in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk

1. GALAAD – 2. BETHLEHEM – 3. MONTSÉGUR – 4. LOMBRIVES – 5. MUSEUM GADAL

BELUISTER MUZIEK ECHOS DE LOMBRIVES

De grot van Lombrives met als centrum de Kathedraal met een hoogte van bijna 90 meter, vertegenwoordigt een belangrijke plaats in de arbeid van de katharen.

Het is een plaats die voor hen die niet een directe plaats in de gelederen van de voorgaande broederschap van de katharen hadden, dienst deed als punt van samenkomst. Hier hielden de parfaits toespraken voor hen die bij de boodschap van de broederschap aansluiting zochten. Een aansluiting die lang niet altijd resulteerde in een opneming in de gelederen van de broederschap, maar waardoor toch een belangrijke verbinding ontstond. In de Kathedraal kwamen de parfaits om de vele honderden geïnteresseerden toe te spreken en hun visie over de werkelijk reine christelijke kerk over te dragen. 

Het is bekend dat de kathaarse broederschap de binding met de kerk niet eenzijdig verbrak, maar dat zij stelde dat de kerk en haar gezagsdragers terug dienden te keren naar de pure christelijke principes van de eerste christengemeenschappen, die tegelijkertijd openstonden voor de Egyptische mysteriën van Osiris, Isis en Horus en voor de Griekse mysteriën, waarin Pythagoras een vooraanstaande plaats innam. 

Zij verafschuwden de christelijke dogmatiek van de gezagsdragers die sinds het Concilie van Nicea in de vierde eeuw de richtlijnen aangaven waarlangs de christelijke geloofsregels gevolgd en beleden moesten worden. De vrijheid van het individu werd totaal onderworpen aan een stelsel van machtsoverwicht, vertegenwoordigd door de gezagsdragers van de kerk. 

In de grotten van Lombrives vond in de veeriende eeuw, na de val van de Montségur, een groot menselijk drama plaats, door het afsluiten van de ingang naar de Kathedraal, waardoor alle personen die gevlucht waren in de daarachter gelegen grotten, door de vertegenwoordigers van de inquisitie levend ingemetseld werden. 

Het is bekend dat de beroemde koning Henri IV van Frankrijk, directe afstammeling van de graven van Foix, aan het einde van de zestiende eeuw deze toegang weer ontsloot en in de Kathedraal vele lichamen aantrof van personen die in cirkels op de grond lagen en met handen en voeten de naast hen leggende persoon aanraakten. Koning Henri IV heeft toen besloten dat deze lichamen naar het kerkhof van Ornolac moesten worden gebracht om ze daar te begraven. 

De legende vertelt dat zich tussen die vele onschuldige mensen parfaits bevonden, die in staat waren op gnostiek-magische wijze de bevrijding van het sterfelijke lichaam te bewerkstelligen, waardoor binnen iedere kring een collectieve verbreking met het zichtbare leven plaatsvond. 

Het is ook vanuit de Kathedraal dat de laatste kathaarse grootmeester, Amiel Aicard, die de attributen van de Montségur in veiligheid had gebracht, in het dal van de Ariège nog enkele tientallen jaren heeft gewerkt en vele aanhangers van de kathaarse broederschap heeft geïnspireerd. 

De grot van Lombrives zelf vertegenwoordigt de totale geschiedenis van het arische was. In de aangrenzende grotten van Niaux zijn sporen en rotstekeningen teruggevonden die 12.000 jaar oud zijn. Talrijk zijn daarom ook de legenden, zoals die van Pyrène, waaraan de huidige Pyreneeën hun naam te danken hebben en die mede met de grot van Lombrives verbonden is. 

Voor ons in deze tijd betekent een tocht naar de kathedaal – waar voor het eerst in het jaar 1956 vele honderden leerlingen met afgezanten van de broederschap samenkwamen – een spiritueel hoogtepunt van ons verblijf in het dal van de Ariège . Het is een plaats van diepe bezinning waar wij rechtstreeks verbonden worden met die machtighe spirituele impuls die door de Broederschap met de mensheid verbonden wordt.

Een tocht naar de kathedraal van Lombrives kunnen wij dan ook zien als een getuigenis van onze trouw en toewijding aan de arbeid van de jong gnostieke broederschap, als de nieuwe schakel aan de Universele Broederschapsketen, en aan haar duizenden jaren lange bevrijdingsarbeid van wereld en mensheid.

Bron: Brochure Sabarthez, Rozekruis Pers 1991 

BELUISTER EN BESTEL ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

LEES MEER OVER ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL