Brochure Sabarthez – beschrijving van vijf historische plaatsen in katharenland

Sinds 1956 zijn er in Ussat-Les-Bains in de Sabarthez in Zuid-Frankrijk vele conferenties georganiseerd voor leden en leerlingen van het Lectorium Rosicrucianum. De teksten van de toespraken van de conferenties in 2001, 2006 en 2012 zijn gepubliceerd in het boek In het teken van de driebond van het licht. Bij de meeste conferenties werd aan de deelnemers een brochure beschikbaar gesteld met een beschrijving van vijf historische plaatsen. Hieronder volgen de inleiding en het ten geleide uit de uitgave van 1991. 

HET LAND DER KATHAREN

Het verheugt ons zeer dat wij allen wederom in het zuiden van Frankrijk aangekomen voor het beleven van de conferentie die wij in Ussat-les-Bains, in het hart van het land der katharen, eens in de vijf jaar mogen houden ter herdenking van het feit dat in het jaar 1956 onze beide grootmeesters, de heer Jan van Rijckenborgh en mevrouw Catharose de Petri, met een groep van vele honderden leerlingen hier voor het eerst als jonge gnostieke broederschap bijeen kwamen om getuigenis af te leggen van de binding met het zo rijke gnostieke verleden dat in de arbeid van de voorgaande broederschap van de katharen verankerd ligt.

Tijdens deze conferentie zullen wij samen zijn om deze binding tussen de hedendaagse arbeid van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, en de arbeid van de broederschap der katharen opnieuw te beleven.

In de komende dagen zullen wij daarnaast ook in de gelegenheid gesteld worden, verschillende historische verbindingspunten te bezoeken. Door de grote belangstelling voor deze conferentie is het niet mogelijk alle leerlingen de betekenis die alle te bezoeken plaatsen hebben, mondeling toe te lichten. Daarom geven wij in dit boekje een korte verklaring van de volgende plaatsen:

  1. het monument Galaad
  2. de grot Bethlehem
  3. de burcht Montségur
  4. de grot Lombrives
  5. het museum Gadal te Tarascon

Met deze beschrijving van de belangrijkste historische punten die in dit gebied uw aandacht waard zijn, vertrouwen wij u enige informatie te hebben geschonken die u bij uw bezoek aan deze zo bijzondere conferentie ten nutte kan zijn.

De Ussatcommissie, 1991

TEN GELEIDE

Er is een geconcentreerde lichtkracht, waaraan alle broeders en zusters die behoren tot de universele broederschapsketen deelhebben. Deze geconcentreerde lichtkracht ís de heilige graal, en met het wezen ván die heilige graal wordt u aangeraakt. De heilige graal is door de eeuwen heen geworden tot een zeer machtige concentratie van intens verlossende kracht. Het is het siderische bloed van de universele Christus. Het is een spanningsveld, zo intens, dat het met niets te vergelijken is.

De heilige graal wordt gesymboliseerd door een beker. Ook weleens door een hart, waaruit het levende bloed vloeit. Het is het kapitaal van de gnosis, door alle tijden heen verzameld. Uit deze onvergankelijke schat wordt geput, om u allen stralend gelukkig te maken. Deze concentratie van intens verlossende kracht is de schat der katharen. De schat van het Rozenkruis, van hen die door de eeuwen heen de onvergankelijke goudmakers geweest zijn. Het is de schat van de heilige graal. Het is het vermogen van de totale universele broederschapsketen. Uit: 24 december 1980 door Catharose de Petri

Bron: Brochure Sabarthez, Rozekruis Pers 1991

LEES MEER OVER PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT