De grot van Bethlehem waar katharen werden ingewijd tot parfaits in Ussat-les-Bains

1. GALAAD – 2. BETHLEHEM – 3. MONTSÉGUR – 4. LOMBRIVES5. MUSEUM GADAL

Voordat wij een nadere beschrijving kunnen geven van de grot van Bethlehem in Ussat-les-Bains in in Zuid-Frankrijk dienen wij eerst een korte aanduiding te geven van de Heilige Berg, de Montagne Sacrée, waar zich vele grotten bevinden die door de voorgaande broederschap van de Katharen werden gebruikt. Een uitvoerige beschrijving vindt u in het boek Op weg naar de Heilige Graal, geschreven door Antonin Gadal. De Heilige Berg is onderverdeeld in de volgende drie groepen van grotten:

  1. de grotten van de Églises van Ussat,
  2. de grotten van de Églises van Ornolac, de Heremiet,
  3. de grot van Bethlehem.

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

In de grot van Bethlehem mocht de kandidaat het zegel van zijn inwijding, het consolamentum, ontvangen. Voor de spirituele betekenis die Bethlehem voor ons allen heeft, raden wij u aan het derde deel van Op weg naar de Heilige Graal, het gedeelte dat Bethlehem heet, te lezen voordat u de grot bezoekt en ook nadat u deze tocht heeft beëindigd. 

Voor ons betekent Bethlehem een heilige plaats in Europa die dienstbaar is geweest aan de Christushiërarchie, omdat door de voltooiing van de inwijdingsweg, die haar bekroning vond in de grot van Bethlehem, de nieuwe geboorte in Christus voor vele broeders van de Kathaarse Broederschap een feit werd. Het is de plaats van de Christus en zijn hiërarchie; het is de plaats waar de christelijke mysteriën werden gecelebreerd, als het mysterie van de Heilige Graal.  

Op basis van de hierbij gevoegde tekening en beschrijving begeven wij ons op weg naar de grot Bethlehem, waar wij onze uitleg willen beginnen met de beschrijving van de grot zelf (zie onderstaande tekening). 

Door de grote ingang  (1) betrad eertijds uitsluitend de grootmeester het heiligdom om zich direct naar de plaats van dienst te begeven. Een uitzondering op deze regel deed zich voor op de dag van het inwijdingsceremonieel waarop de kandidaat in gezelschap van de grootmeester het heiligdom door deze ingang betrad. De overige deelnemers, de parfaits, kwamen door een andere ingang (10) het heiligdom binnen. 

De grot zelf wordt gedomineerd door drie belangrijke aanzichten:

  1. het in de wand uitgehouwen vijfvoudige Pentagram (5), het Pentakel van Bethlehem;
  2. de grote granieten altaartafel (9) waarop een wit linnen doek het heilige Evangelie van Johannes lag opengeslagen;
  3. de vierkante uitsparing in de wand (2) waarin achter een linnen doek de Graal stond, die in het inwijdingsgebeuren een centrale plaats had.

De kandidaat begaf zich via een ladder (7) over een houten plankier (6) naar het Pentagram van Bethlehem (5). In dit pentakel nam de kandidaat op het hoogtepunt van de inwijdingsplechtigheid plaats, en werd door de stand van uitgestrekte armen en benen en het opgerichte hoofd tot een levend Pentagram, de levende werkelijkheid van de vijfvoudige nieuwe mens. De Weg der Sterren was voor hem ontsloten. 

De grot zelf werd op verschillende plaatsen verlicht, onder andere vanaf (4), dat de plaats van dienst verlichtte, en aan de overzijde (8) waar de overige verlichting was geplaatst. De grot zelf werd door een muur (11) afgesloten.

De grot verlatend komen wij terug op het grote plein, waar vroeger een groot stenen gebouw als retraitehuis stond (1). Hier leefden gedurende de winter vele broeders samen, om zich te bezinnen op de mysteriën van hun heilige Broederschap. Het grote plein weer verlatend passeren wij de Porte Mystique, het symbolische eindpunt van de lange inwijdingsweg van de parfait, een weg die vele jaren tevoren bij de Églises van Ussat met het passeren van de Muraille Symbolique was aangevangen.

Wij passeren verder de grot van de ridders van de Heilige Graal (5) en komen aan op de plaats waar de altaartafel was opgesteld (4) waar de jonge parfait, die Bethlehem was doorgegaan, voor het eerst een toespraak hield, om aan zijn broeders een getuigenis te schenken van het levende woord van God, dat hij als mysterieuze kracht van de Heilige Graal in Bethlehem ontvangen had. 

Het is deze altaartafel, die de patriarch, Antonin Gadal, na diepzinnige overweging, besloot toe te voegen aan het monument Galaad, als bewijs van het levende Woord Gods, het Lux lucet in tenebris, het Licht dat in de duisternis straalt, aan de jonge Gnostieke Broederschap – de Internationale School van het Gouden Rozenkruis – en haar deelhebbers mocht worden overgedragen. 

Bron: Brochure Sabartez, Rozekruis Pers 1991