Het heilige monument in Ussat-les-Bains — gedicht van Ans Spoel-de Pril in ‘De Triomf van de Universele Gnosis’

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde Ans de Pril (1887-1977) het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werd een toegewijd rozenkruiser en getuigt daarvan in deze mooie, posthuum uitgegeven bundel met 78 gedichten, allemaal lichtende draden voor een nieuw weefsel. Hieronder volgt het gedicht Het Heilig Monument, dat ook is opgenomen in het boek De Triomf van de Universele Gnosis.

In ’t stille dal van de Ariège,
die in zich draagt het testament:
het heilig bloed der Oud-Katharen
vibratie van hun offervlam –
de erfenis der martelaren,
verheven nu tot ’t Hoogste Goed …
In dit gebied der oude wijding
is thans het monument gesticht
als Altaar, waar ‘voorheen’ – en ‘heden’
vervloeien in het Zevenlicht.

Op het symbool der Eeuw’ge Cirkel
rijst krachtig ’t Vierkant van de bouw:
het magisch Werk der Jong-Katharen –
wijl uit de Grot van Bethlehem
de offertafel der Gewijden
de Driehoek vormt. –
Verneem de Stem van ’t machtige en rijk Verleden,
die nu weer opklinkt in het dal:
‘Zie, wat eens was, het wordt weer heden,
want Gnosis’ Werk komt nooit ten val.’ –

In ’t oude dal van de Ariège
daar staat ons heilig Monument,
dat door gewijde mantrams heden
zijn Lichtkracht in de wereld zendt. –
De binding met de Pyramide,
het Teken van Egypteland,
kwam door die daad der heil’ge Magie
in Driehoekswerking weer tot stand.
Als Graal, Kathaar en Kruis met Rozen:
Drieëenheid in de Broederband.

En bóven ’t dal der Ariège
troont een ontledigd Adlaarsnest:
O Montségur! … O Brand-Ruïne!…
Doch sinds nu dezer dagen Dag
ontvloeit haar weder het fluïde
als nieuw-verpuurde etherluchten,
die zuiveren het ganse dal,
spiralend naar en om het Teken:
het Vurig Baken in ’t heelal.

Ussat-les-Bains aan de Ariège,
gezegend oord in aarde-nacht –
door ’t Monument, dat heel de omtrek
doortrilt met onweerstaanb’re Kracht. –
Gods Majesteit erkent geen grenzen,
Zijn geest werkt door de eeuwen heen
en bouwt door handen van Zijn mensen
weer Tekens, die een ieder ziet.
Ze staan als wachters van de Morgen
onwrikbaar in ’t Gnostiek Gebied.

Ook opgenomen in: De Triomf van de Universele Gnosis van Antonin Gadal

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

 1. Leed
 2. Heimwee
 3. Hervonden Schat
 4. Wie zoekt, zal vinden
 5. Terug naar de Oorsprong
 6. God tegemoet
 7. In de Liefde is geen vrees
 8. De Waarheid
 9. Breed is de weg
 10. De Micros spreekt
 11. O Roos van de Vallei
 12. Niet ik, maar Gij
 13. Niet Gij hebt mij
 14. Ben Ik?
 15. De Poort ‘Ken u zelf’
 16. De Heer des Lichts is mijn herder
 17. De grens is doorbroken
 18. Jesu mihi omnia
 19. Overdenking
 20. Blank …
 21. Van eenheid tot veelhei
 22. Een kleine kracht
 23. Licht en Leven
 24. Vuur
 25. De Mercurius-mens
 26. Het Rozenpad
 27. Geloof-Hoop-Liefde
 28. De Hoge Wet
 29. De Boom des Levens
 30. Uit het Hooglied
 31. De Waarheid
 32. Het Bloed
 33. Magie
 34. Christus Signatuur
 35. Weven
 36. Gebed
 37. Genade
 38. Wat geen oog heeft gezien …
 39. Psalm 42
 40. Overdenking
 41. De vurige driehoek
 42. Eenvoud
 43. Symbool wordt werkelijkheid
 44. De Nieuwe Ziel
 45. De nieuwe wet
 46. De Stem van de Stilte
 47. Ben ik bereid …
 48. Vreugde
 49. Zing dan mijn ziel
 50. Zielezang
 51. Ons levensveld
 52. Rijkdom
 53. Pyramide
 54. De Sfinx I
 55. De Sfinx II
 56. De Sfinx III
 57. Boven het Renova-oord
 58. Renova-Tempel
 59. Herinnering
 60. Pinksterfeest
 61. St. Jansfeest
 62. De Rozentempel
 63. Het Heilig Monument
 64. Impressie
 65. Galaad
 66. Les Parfaits
 67. Lof
 68. Lied van Licht
 69. Aurora
 70. Zijn naam …
 71. Niets is om Hem
 72. O Licht
 73. Magisch danslied
 74. De Heilige dans
 75. De Liefde
 76. Mijn Microkosmos
 77. Hynayana!
 78. Vibratie, kleur, klank!

Bron: ‘Gedachten en Gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel’ door Ans Spoel-de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00