Het heilige monument in Ussat-les-Bains — gedicht van Ans Spoel-de Pril in ‘De Triomf van de Universele Gnosis’

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

In ’t stille dal van de Ariège,
die in zich draagt het testament:
het heilig bloed der Oud-Katharen
vibratie van hun offervlam –
de erfenis der martelaren,
verheven nu tot ’t Hoogste Goed …
In dit gebied der oude wijding
is thans het monument gesticht
als Altaar, waar ‘voorheen’ – en ‘heden’
vervloeien in het Zevenlicht.

Op het symbool der Eeuw’ge Cirkel
rijst krachtig ’t Vierkant van de bouw:
het magisch Werk der Jong-Katharen –
wijl uit de Grot van Bethlehem
de offertafel der Gewijden
de Driehoek vormt. –
Verneem de Stem van ’t machtige en rijk Verleden,
die nu weer opklinkt in het dal:
‘Zie, wat eens was, het wordt weer heden,
want Gnosis’ Werk komt nooit ten val.’ –

In ’t oude dal van de Ariège
daar staat ons heilig Monument,
dat door gewijde mantrams heden
zijn Lichtkracht in de wereld zendt. –
De binding met de Pyramide,
het Teken van Egypteland,
kwam door die daad der heil’ge Magie
in Driehoekswerking weer tot stand.
Als Graal, Kathaar en Kruis met Rozen:
Drieëenheid in de Broederband.

En bóven ’t dal der Ariège
troont een ontledigd Adlaarsnest:
O Montségur! … O Brand-Ruïne!…
Doch sinds nu dezer dagen Dag
ontvloeit haar weder het fluïde
als nieuw-verpuurde etherluchten,
die zuiveren het ganse dal,
spiralend naar en om het Teken:
het Vurig Baken in ’t heelal.

Ussat-les-Bains aan de Ariège,
gezegend oord in aarde-nacht –
door ’t Monument, dat heel de omtrek
doortrilt met onweerstaanb’re Kracht. –
Gods Majesteit erkent geen grenzen,
Zijn geest werkt door de eeuwen heen
en bouwt door handen van Zijn mensen
weer Tekens, die een ieder ziet.
Ze staan als wachters van de Morgen
onwrikbaar in ’t Gnostiek Gebied.

Ook opgenomen in: De Triomf van de Universele Gnosis van Antonin Gadal

Bron: Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel van Anna Spoel – de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN

LEES MEER OVER GEDACHTEN EN GEDICHTEN