Pinksterfeest, gedicht over de Heilige Geest en Pinksteren van Anna Spoel – de Pril

 

Gedicht Pinksteren citaat spirituele teksten Anna Spoel de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

LEES MEER OVER GEDACHTEN EN GEDICHTEN

In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde Ans de Pril (1887-1977) het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werd een toegewijd rozenkruiser en getuigt daarvan in deze mooie, posthuum uitgegeven bundel met 78 gedichten, allemaal lichtende draden voor een nieuw weefsel. Hieronder volgt het gedicht Pinksterfeest.

O Geestvonk in mij, doorsidderd van leven,
gevoed door de kracht van het het Geestveld geheven
wordt gij tot een tempel gewijd in dit uur.

Het Christusmysterie gaat zich bewijzen
in ‘t stralende Licht, aan liefde ontbrand.
De slapende zielen gaan thans herrijzen,
gewekt door het vuur uit het heilige land.

God laat niet varen de werken zijner handen,
w’ontvingen ook nú een geschenk van de Geest:
werden verbonden door gnostieke banden
met ‘t eeuwigheidswezen de Vader van ‘t Feest.

O Penta Costa! – waar de eerstelingen
gedoopt zijn met zichtbare tongen van vuur,
begenadigden boven wereldlingen
verbonden met Christus voor eeuwigheidsduur.

Na ‘t offer van Christus – nú de bekroning:
‘t bevrijdende pad nu in de ethers gegerift,
In ‘t Zevenlicht schittert nu de beloning:
de nieuwe namen in Gods gulden geschrift.

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

 1. Leed
 2. Heimwee
 3. Hervonden Schat
 4. Wie zoekt, zal vinden
 5. Terug naar de Oorsprong
 6. God tegemoet
 7. In de Liefde is geen vrees
 8. De Waarheid
 9. Breed is de weg
 10. De Micros spreekt
 11. O Roos van de Vallei
 12. Niet ik, maar Gij
 13. Niet Gij hebt mij
 14. Ben Ik?
 15. De Poort ‘Ken u zelf’
 16. De Heer des Lichts is mijn herder
 17. De grens is doorbroken
 18. Jesu mihi omnia
 19. Overdenking
 20. Blank …
 21. Van eenheid tot veelhei
 22. Een kleine kracht
 23. Licht en Leven
 24. Vuur
 25. De Mercurius-mens
 26. Het Rozenpad
 27. Geloof-Hoop-Liefde
 28. De Hoge Wet
 29. De Boom des Levens
 30. Uit het Hooglied
 31. De Waarheid
 32. Het Bloed
 33. Magie
 34. Christus Signatuur
 35. Weven
 36. Gebed
 37. Genade
 38. Wat geen oog heeft gezien …
 39. Psalm 42
 40. Overdenking
 41. De vurige driehoek
 42. Eenvoud
 43. Symbool wordt werkelijkheid
 44. De Nieuwe Ziel
 45. De nieuwe wet
 46. De Stem van de Stilte
 47. Ben ik bereid …
 48. Vreugde
 49. Zing dan mijn ziel
 50. Zielezang
 51. Ons levensveld
 52. Rijkdom
 53. Pyramide
 54. De Sfinx I
 55. De Sfinx II
 56. De Sfinx III
 57. Boven het Renova-oord
 58. Renova-Tempel
 59. Herinnering
 60. Pinksterfeest
 61. St. Jansfeest
 62. De Rozentempel
 63. Het Heilig Monument
 64. Impressie
 65. Galaad
 66. Les Parfaits
 67. Lof
 68. Lied van Licht
 69. Aurora
 70. Zijn naam …
 71. Niets is om Hem
 72. O Licht
 73. Magisch danslied
 74. De Heilige dans
 75. De Liefde
 76. Mijn Microkosmos
 77. Hynayana!
 78. Vibratie, kleur, klank!

Bron: Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel van Ans Spoel – de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00