Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel – poëzie geïnspireerd vanuit het Rozenkruis

 


BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

Het boek ‘Gedachten en gedichten – lichtende draden voor een nieuw weefsel’ van Ans Spoel de Pril bevat 78 gedichten die geïnspireerd zijn vanuit het gedachtegoed van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Hierboven is het gedicht Psalm 42 te beluisteren. Het boek is sinds 30 september 2023 blijvend in prijs verlaagd (van € 14,50 voor € 5,00), is fraai vormgegeven ( hardback, stofomslag, 128 pagina’s) en is onderverdeeld in 7 delen:

 • Zoeken en herkennen (gedichten 1 t/m 7)
 • Zelfkennis en overgave (gedichten 8 t/m 20)
 • Inzicht en wijsheid (gedichten 21-34)
 • Over de ziel (gedichten 35 t/m 50)
 • Tempel-heiligdom (gedichten 51 t/m 59)
 • Bijzondere dagen, bijzondere ervaringen (gedichten 60 t/m 66)
 • Zangen van liefde en dank (gedichten 67 t/m 78)

Ans de Pril (1887-1977) vertrok na de Eerste Wereldoorlog als jong journaliste naar Indonesië. Zij huwde daar, doch ook nadat haar drie kinderen geboren waren, vervolgde zij haar journalistieke loopbaan. Als redactrice was zij verbonden aan het Soerabaja Handelsblad. In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde zij het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. Zelf schreef ze gedichten, die een neerslag waren van haar zoekende geest.

In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werk een toegewijd rozenkruiser en getuigde daarvan in haar gedichten. Ook tijdens haar kampperiode in de Tweede Wereldoorlog schreef zij vele gedichten en kon hiermee haar lotgenoten tot steun en troost zijn. Helaas overleed haar echtgenoot in het kamp voordat zij bevrijd werden.

In 1946 kwam Anna Spoel-de Pril naar Holland en werd actief in het Rozenkruisers Genootschap. Zo werden bijvoorbeeld bij haar thuis in Haarlem lezingen gegeven.
Tot haar dood bleef Anna Spoel schrijven, geïnspireerd door de Ene Waarheid. Een selectie van dit levenswerk is in deze uitgave bijeengebracht.

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

INLEIDING

In 1961 gaf mevrouw Spoel het volgende antwoord op een vraag betreffende haar behoefte, haar drang om gedichten te schrijven.

Welk bedoelen heeft het dichten? Waarom dichten wij, leerlingen van de Geestesschool? – is het niet een naderbij brengen van een onmetelijke Waarheid voor het hart van de mens, die op de grens staat van waarheid en waan? – Is het niet om een mateloos-uitgestrekte realiteit saam te vatten in een concentratie die overzienbaar is – een ver-dich-ting van wat in kosmos en mensheid beweegt en leeft? Is het niet een eeuwigheid proberen vast te leggen in een spoedend tijdbestek – om de durende jammer der wereld-chaos in doorgrondelijke zinnen voor de mensheid te zetten tot een wakkerschokkend inzicht, als een waarheid weerkaatsende spiegel?

Dichten is geen nutteloze rijmelarij. – Dichten is een lang ingehouden zwijgen uiten in zich ritmisch aaneen-schakelende woorden en zinnen, een kort begrip met de volledige inhoud van het overdachte. Het is een trachten de mens te redden uit een uitzichtloze eenzaamheid tot een zichbare eenheid. Het is een proberen, de mens in de tegenwoordige chaos van Godverlatenheid te laten kijken door de lenzen der ontnuchtering: – het wegvegen van alle versluieringen van de waan der wanhoop tot het schouwen van het vlekkeloze Licht der Waarheid.

Wanneer het besef der nutteloosheid van het leven alleen voor het dagelijks brood en de draaimolen van het bestaan in de gang van alle-dag als een bliksemflits inslaat in ’s mensen brein, zo dat de gewone gedachtegang wordt vastgelegd, dan vraagt de ziel, ja dan schreeuwt de ziel in mateloos verlangen om de donderslag van het Woord. En die donderslag baart bij de leerling het Gedicht. Het gedicht, zoals anderen het kennen in beeldvormen, in tekenen, schilderen, muziek of andere uitingen. Doch als de leerling nimmer met het ene Doel, anderen te helpen de waarheid te benaderen tot behoud hunner zielen.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

 1. Leed
 2. Heimwee
 3. Hervonden Schat
 4. Wie zoekt, zal vinden
 5. Terug naar de Oorsprong
 6. God tegemoet
 7. In de Liefde is geen vrees
 8. De Waarheid
 9. Breed is de weg
 10. De Micros spreekt
 11. O Roos van de Vallei
 12. Niet ik, maar Gij
 13. Niet Gij hebt mij
 14. Ben Ik?
 15. De Poort ‘Ken u zelf’
 16. De Heer des Lichts is mijn herder
 17. De grens is doorbroken
 18. Jesu mihi omnia
 19. Overdenking
 20. Blank …
 21. Van eenheid tot veelhei
 22. Een kleine kracht
 23. Licht en Leven
 24. Vuur
 25. De Mercurius-mens
 26. Het Rozenpad
 27. Geloof-Hoop-Liefde
 28. De Hoge Wet
 29. De Boom des Levens
 30. Uit het Hooglied
 31. De Waarheid
 32. Het Bloed
 33. Magie
 34. Christus Signatuur
 35. Weven
 36. Gebed
 37. Genade
 38. Wat geen oog heeft gezien …
 39. Psalm 42
 40. Overdenking
 41. De vurige driehoek
 42. Eenvoud
 43. Symbool wordt werkelijkheid
 44. De Nieuwe Ziel
 45. De nieuwe wet
 46. De Stem van de Stilte
 47. Ben ik bereid …
 48. Vreugde
 49. Zing dan mijn ziel
 50. Zielezang
 51. Ons levensveld
 52. Rijkdom
 53. Pyramide
 54. De Sfinx I
 55. De Sfinx II
 56. De Sfinx III
 57. Boven het Renova-oord
 58. Renova-Tempel
 59. Herinnering
 60. Pinksterfeest
 61. St. Jansfeest
 62. De Rozentempel
 63. Het Heilig Monument
 64. Impressie
 65. Galaad
 66. Les Parfaits
 67. Lof
 68. Lied van Licht
 69. Aurora
 70. Zijn naam …
 71. Niets is om Hem
 72. O Licht
 73. Magisch danslied
 74. De Heilige dans
 75. De Liefde
 76. Mijn Microkosmos
 77. Hynayana!
 78. Vibratie, kleur, klank!

Bron: ‘Gedachten en Gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel’ door Ans Spoel-de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

LEES OVER POËZIE-BUNDELS VAN A.H. STOCK – OOK GEÏNSPIREERD VANUIT HET ROZENKRUIS