Zes gnostieke gedichtenbundels van Anne Stock

1 Overtocht naar Nieuwe Gronden
Poëtische neerslag van een diep doorleefde zoektocht naar de menselijke bestemming. Anne Stock (1932-2022) is rozenkruiser sinds 1983. De teksten zijn van de 20 jaar daarvoor, en je beleeft het allemaal mee: de zoektocht, de hoop en vertwijfeling, de berusting, de worsteling, het inzicht, de verstilling, het loslaten, de vreugde van het vinden en de troost die ze hieruit put.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT OVERTOCHT NAAR NIEUWE GRONDEN

BESTEL OVERTOCHT NAAR NIEUWE GRONDEN

2 Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis
Het vervolg op ‘Overtocht naar Nieuwe Gronden’. Een nieuwe levensfase brak aan. De overtocht was voltooid, nu kwam ze op vaste grond te staan. De nieuwe ziel ervaart in de aanvang een chaos van geluk. Maar bij een volgehouden leerlingschap gaat dit overweldigende geluksgevoel over in een proces van groei. Dat is vaak een innerlijke worsteling, maar nooit een bij de pakken neer zitten. Altijd is er weer een blij herkennen, een stille vreugde, een diep weten, een groot vertrouwen: ik ben op de goede weg, als mijn ik maar zwijgen wil, als ik de Ziel maar alle ruimte geef en mij richt op het Licht.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT EENMAAL GA JE VAN HUIS

BESTEL EENMAAL GA JE VAN HUIS

3 Aquarius-stralen
Deze bundel getuigt van een rijp geworden ziel, die de grote stilte ervaart, maar ook nieuwe kracht en nieuwe mogelijkheden. Het is een wonderschone en harmonieuze afwisseling van teksten die getuigen van verstilling en pure overgave, en teksten die oproepen tot het afschudden van het oude en tot nieuwe daad, ten dienste van anderen.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT AQUARIUS-STRALEN

BESTEL AQUARIUS-STRALEN

4 De zon der zielen
Anne Stock (1932) heeft als rozenkruisleerling (sinds1983) een niet aflatende drang notities te maken van haar ervaringen als leerling op het Pad. Haar hoge leeftijd vormt daarin geen belemmering. Integendeel, steeds stromen weer nieuwe woorden uit haar pen. Want inzichten, gemoedstoestanden, innerlijke vreugde, het diep doorleefde mededogen met de mensheid, zij willen gedeeld worden, zodat ook de lezer hierin mee kan leven, bij zijn eigen gaan op het Pad.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT DE ZON DER ZIELEN

BESTEL DE ZON DER ZIELEN

5 Vuurgloed der Vernieuwing
Het besef van het naderende levenseinde (met de daarbij behorende eenzaamheid) begint door te klinken in deze bundel, en tegelijkertijd is daar de bewonderenswaardige, onvoorwaardelijke overgave aan dat proces. Er is vreugde het aardse leven te mogen loslaten en tegelijk de wetenschap tot op het laatst, én daarna, te mogen meewerken aan de bewustwording en bevrijding van wereld en mensheid. Deze bundel is een getuigenis van vreugdevolle bereidheid.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT VUURGLOED DER VERNIEUWING

BESTEL DE VUURGLOED DER VERNIEUWING

6 De ene ware Levenspoort
Deze zesde bundel van Anne Stock, inmiddels diep in de tachtig, moest er toch nog komen! Haar inspiratie om op te schrijven hoe zij haar leven en leerlingschap van het Rozenkruis beleeft, bleef maar stromen. Wij hopen dat velen die ook in deze levensfase verkeren, er troost en vreugde aan zullen beleven.

LEES KORTE GEDEELTEN UIT DE ENE WARE LEVENSPOORT

BESTEL DE ENE WARE LEVENSPOORT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE GEDICHTENBUNDEL VAN A. SPOEL-DE PRIL – € 5,00