De zon der zielen, vierde bundel van Anne Stock

BESTEL DE ZON DER ZIELEN

In november 2018 verscheen de nieuwste bundel van Anne Stock (1932): De zon der zielen. Als rozenkruisleerling (sinds1983) heeft zij een niet aflatende drang notities te maken van haar ervaringen als leerling op het Pad. Haar hoge leeftijd vormt daarin geen belemmering. Integendeel, steeds stromen weer nieuwe woorden uit haar pen. Anne Stock heeft inmiddels zes gedichtenbundels met een gnostieke signatuur geschreven.

Deze vierde bundel getuigt van een rijp geworden ziel, die de grote stilte ervaart, maar ook nieuwe kracht en nieuwe mogelijkheden. Het is een wonderschone en harmonieuze afwisseling van teksten die getuigen van verstilling en pure overgave, en teksten die oproepen tot het afschudden van het oude en tot nieuwe daad, ten dienste van anderen. De diepzinnige korte teksten zijn verdeeld over zeven hoofdstukken: 

I ontwakend inzicht
II levenshouding
III overgave
IV zieleleven
V het staan in de wereld 
VI mensendienst
VII gebed 

LEES MEER OVER DE VIJF BUNDELS VAN ANNE STOCK

HIERODER VOLGT EEN KLEINE SELECTIE

Moge diep
in ons binnenste
uiteindelijk
de gereinigde Witte Roos
in ons aller harten openbloeien, in de zéér nabije
Nieuwe Tijd.

De twee
moeten Eén worden, en dáárdoor Drie.

Wat ik
vanaf mijn derde jaar zocht, mocht ik
op mijn vijftigste pas vinden. Nooit
te oud om te leren dus!

Ik hoef niet
alles te weten,
om
werkelijk te Weten!

Dat
wat ín mij is, daar kan het ik niet bij.

Leer
de vibraties
van woorden kennen, én
van Het Woord.

Als wij
de moed hebben, om onszelf
door de microscoop te aanschouwen,
pas dan
zien wij ongewild, onze innerlijke
én uiterlijke zwakte.

Wakker geschud
uit onze verbeelding hebben wij
onze zwakheid ingezien. Dan is de Gnosis
ons zeer nabij
en schenkt ons
van Zijn Kracht.

Het leven van de jonge mens wordt
steeds ‘killer’, als hij-zij
de I-phone
als zijn-haar redder ziet.
De omkering naar het Ware Zijn,
wordt steeds wanhopiger.
Toch ligt dáár de redding:
Het eigen Zelf weer zijn.

Soms moet je
het meest belangrijke
in je leven steeds weer opnieuw ont-dekken,
omdat je zelf gegroeid bent, dus,
alles weer anders ziet.

Na zo lang ziende blind
en
horende doof
te zijn geweest, is het schokkend
en evenwichtstorend, om het enig Ware
te mogen aanschouwen en
te mogen horen met nieuwe oren.

EUREKA:
De ZON STRAALT- straalt dag én nacht, als u daarin maar mee beweegt.

U hoeft uw hoofd niet meer te buigen. Richt u op,
strek de armen uit naar
het Goddelijk Licht. Verwelkom het
in uw hart, uw hoofd en in uw armen.

BESTEL DE ZON DER ZIELEN

LEES MEER OVER DE ZES BUNDELS VAN A.H. STOCK