De ene ware Levenspoort, de zesde bundel met korte gedichten van Anne Stock

BESTEL DE ENE WARE LEVENSPOORT

Deze zesde bundel van Anne Stock, inmiddels diep in de tachtig, moest er toch nog komen! Haar inspiratie om op te schrijven hoe zij haar leven en leerlingschap van het  Gouden Rozenkruis beleeft, bleef maar stromen. Wij hopen dat velen die ook in deze levensfase verkeren, er troost en vreugde aan zullen beleven.

VOORWOORD

Als je diep in de tachtig bent, het gehoor neemt af, het gezichtsvermogen neemt af, het geheugen wordt minder, het bewegingsapparaat doet het niet meer optimaal, een paar keer geven je hersenen een waarschuwing: het kan zomaar gebeurd zijn… Dan nog kun je moedig verder gaan en blijven opschrijven, vooral ’s nachts, wat er in je opkomt. Hoe bijzonder is dat?!

Velen hebben de auteur in de afgelopen jaren toevertrouwd hoe blij ze waren met de bundels, die op hun nachtkastje liggen, waar ze troost uit putten. Vandaar dat nu ook nog deze zesde bundel wordt uitgebracht, want ook de gedachten van de laatste jaren zijn het waard om in druk te verschijnen.

Voor zover er een indeling in onderwerpen te maken viel, werd duidelijk dat, naast gedichten over dagelijkse levenshouding en inzicht, de gedichten die gewijd zijn aan stilte en overgave het grootste hoofdstuk vormen. Dat is levenskunst, het levenseinde afwachten in stilte en overgave. Maar ook een inspirerende innerlijke vreugde beleven in deze laatste levensfase door het weten dat je geestelijk werk doorgaat tot het einde.

Een aantal gedichten weerspiegelen dan ook de waardevolle spirituele gedachten van iemand die aan het einde van haar leven gekomen is. (De humor blijft ondanks alles). Als zodanig is dit een mooie afsluiting van de serie van zes gedichtenbundels.

Anneke Stokman

I Dagelijkse levenshouding
II Verwachtingsvolle vreugde
III Inzicht
IV Alleen de ziel
V Stilte en overgave
VI Ontvangen
VII De opdracht vervullen

ENKELE GEDICHTEN UIT DE ZESDE BUNDEL

Het gaat
er uiteindelijk om,
niet wát je bent
maar hoe je bent!

Word Meester
over jezelf,
opdat eenmaal
het Ware Zijn
naar voren
kan treden!

Is mijn innerlijke tempel
al voldoende gereinigd?
Ik durf daar uit schaamte
geen antwoord
op te geven.
Doch de wens blijft
om moedig
verder te streven.

De pure waarheid
in jezelf
niet meer
met fantasie gaan versieren!

Je hebt het hartprobleem
naast je
neer gelegd,
dus,
heb je zelf
géén hartprobleem meer.

De onpersoonlijke Liefde
IS…
de Universele Liefde!
Wees dus nimmer meer
eenzaam,
maar
samen Eén!

Sta op
en wandel
het Bergredeleven binnen.
De Nieuwe Weg
ten Waren Leven!

Steeds zuiverder
trachten te leven,
is als ramen
die regelmatig
worden gezeemd.

Voordat je gaat slapen,
richt je dan éérst
naar Boven,
vóórdat je je
links- of rechtsom keert.

Wéés je bewust,
letterlijk én figuurlijk,
wát voor voedsel
je innerlijk tot je neemt:
Geestelijk voedsel
of toch weer die vele
dialectische hapjes?

Blíjf alert,
want,
als de Lege Vaas
niet gevuld wordt
met blijvend Licht,
dan
vult deze zich toch nog met het stof
van deze natuur.

De Ziel is rust,
de Ziel is stilte,
maar ik
ben het
nog láng niet.

Het leven
schenkt je keuzes:
Ga je steeds méér
een uiterlijk,
of
een Innerlijk leven leiden?
Aan jou de keuze
in eigen
ver’antwoord’elijkheid.

Wéét:
Uw gewone ogen dwalen
steeds weer af.
Uw geestesogen blijven
éénpuntig gericht op de Gnosis.
Maak daarom steeds
bewúst uw keuze!

Aspiratie
ís de Gouden Weg
voor allen
die God zoeken!

Bron: ‘De ene ware levenspoort’ van A.H. Stock

LEES MEER OVER EERDERE UITGAVEN VAN ANNE STOCK

BESTEL DE ENE WARE LEVENSPOORT