De Vuurgloed der Vernieuwing, de vijfde bundel met notities van Anne Stock

BESTEL DE VUURGLOED DER VERNIEUWING

Wat een zegen is het om op hoge leeftijd, als het lichaam niet veel meer kan, als zielemens nog zoveel te kunnen betekenen. De vijfde bundel van Anne Stock (1932-2022) getuigt daarvan. Het zijn notities van (veelal nachtelijke ) ingevingen, die lezers van elke leeftijd tot inzichten kunnen brengen en inspireren op hun levensweg. Met deze vijfde bundel van Anne Stock vindt het magische pentagram zijn voltooiing.

87 was Anne toen ze de teksten schreef die gebundeld zijn in ‘De vuurgloed der vernieuwing’ . De stroom aan inzichten, vreugde, liefde voor de mensheid bleven opwellen uit een onuitputtelijke bron: de vernieuwde ziel. Een nieuwe ziel, die ontwaakt, gegroeid en volwassen geworden is in het lichtveld van het Rozenkruis, waarvan zij sinds 1983 leerling is.

Het besef van het naderende levenseinde (met de daarbij behorende eenzaamheid) begint door te klinken in deze bundel, en tegelijkertijd is daar de bewonderenswaardige, onvoorwaardelijke overgave aan dat proces. Er is vreugde het aardse leven te mogen loslaten en tegelijk de wetenschap tot op het laatst, én daarna, te mogen meewerken aan de bewustwording en bevrijding van wereld en mensheid. Deze bundel is een getuigenis van vreugdevolle bereidheid.

I verstilling en gebed
II bewustwording
III het rijpen van de ziel
IV het offer van het zelf
V innerlijke vreugde
VI de overwinning
VII liefde voor wereld en mensheid
epiloog

BESTEL DE VUURGOED DER VERNIEUWING

Vul de Leegte
met stille
Ware Liefde.

In de Stilte
blijven
om je diepste innerlijk
te ontmoeten.

Het Boek
steeds naast mij.
NU
ligt het ín míj.
Gode zij dank!

Álles
voor de komende
NU-tijd,
wordt ons nu al aangereikt.
Wees daarvoor gereed!

Je hebt níets
over een ander te zeggen.
Daardoor
heb je veel tijd
om jezelf
te blijven corrigeren.

In de woestijn
van het intellect,
kan men alsnog uit de Oase
van de Wijsheid
drinken.

Vergeet nooit,
wanneer het nodig is,
het Gouden slot
op uw lippen te leggen!!!
Wees zwijgzaam.

Geboren worden
in deze wereld
is benauwend
Geboren worden
in de Wijsheid
is bevrijdend.

Zie uw moeilijkheden aan,
zij
zijn uw Ware helpers.

De Punt
kan uitgerekt worden
tot
een verticale
of tot een horizontale
lijn van leven.
Aan ons is de keus,
in dit leven.

Als de dood
zich bij stukje en beetjes
al aankondigt,
kán de afronding
daardoor bewust plaatsvinden.

De Universele Liefdekracht
in jezelf realiseren
en daaruit dagelijks arbeiden.

Ik ben
niet beter
dan een ander
maar
wel Anders.

Alleen Innerlijk weten
werkt door
in de diepte
van ons leven.

Alleen gezamenlijk
zijn wij altijd Wakker.

Spiritueel gereinigd,
gnostiek geolied,
verder groeiend,
de Ladder
bestijgen.

Wat
is de ontbrekende schakel?
Het ís …
het afleggen
van alle schakels!

Laat ‘alles’ los
en ga
de wedergeboorte
tegemoet!

De ontsnapping
uit
de tunnel
der vergetelheid.
Terugkeer
tot het godendom,
dáár gaat het
in de nieuwe Era om!

In het Vissen Tijdperk
geboren,
In het Aquarius Tijdperk
opnieuw opgestaan.

Ik pas niet meer
in deze wereld
maar
doe hier met Liefde
nog mijn werk!

BESTEL DE VUURGLOED DER VERNIEUWING

LEES MEER OVER DE ZES BUNDELS VAN A.H. STOCK