Het Aquariustijdperk – video 1

Op maandag 21 december 2020 vond om 10:02 uur de winterzonnewende plaats. Op die dag stonden Jupiter en Saturnus op één lijn, een bijzondere conjunctie die 800 jaar geleden voor het laatst voorkwam. Die conjunctie van beide planeten wordt wel gezien als een ster van Bethlehem die echter door de zware bewolking in Nederland en België niet te zien was. Velen beschouwen de combinatie van het solstitium en de conjunctie als het begin van het zogeheten Aquariustijdperk. Wat houdt dat in? In de bovenstaande Engelstalige video van the Golden Rosycross en de onderstaande Nederlandse transcriptie wordt daar dieper op ingegaan.  

Heb je het lawaai en de chaos gemerkt waarin de wereld zich momenteel bevindt? Hoe zou dat je kunnen zijn ontgaan? We bevinden ons er gezamenlijk in, zien het duwen en trekken en ervaren de extreme druk die op ons allen wordt uitgeoefend. Waar je ook kijkt, in welke richting je ook kijkt –  in het sociale leven, misschien in de politieke arena, in de financiële wereld, of in het bedrijfsleven – iedereen wordt getroffen door deze duizelingwekkende ontdekkingen. 

En je wordt getroffen op ontelbare manieren. Als je arm bent wordt je uitgedaagd om te gaan met ontbrekende middelen, en dat vraagt alles van je. Als je rijk bent veroorzaakt je angst om alles in een oogwenk te verliezen je misschien slapeloze nachten. Als je religieus bent heb je vele vragen en ervaar je onzekerheden die knagen aan je huidige geloofsopvattingen. We zijn dus allemaal gevangen in het tumult van het leven waarbij we van de ene ideologie naar de andere gaan. Het gaat allemaal zo snel, dat je niet de tijd hebt om te stoppen en na te denken. 

In steden is alles ontworpen om je gevangen te nemen in die razernij met stromen, tegenstrijdige gedachten en idealen. Er zijn grote schermen die elke minuut nieuws spuwen over alles en eigenlijk over helemaal niks. Er zijn de voortdurende verlichte uitgangborden die ons verleiden of dit of dat te kopen, dit of dat te verwerven. In zekere zin worden we aangespoord om mee te doen  in de razernij van tegenstrijdigheden en extremen. 

We zijn uiteindelijk in een hoek gedrukt. En er wordt ons aangepraat we moeten kiezen, een keuze maken tussen plan A of plan B. Echter, in essentie zijn de gevolgen hetzelfde, of je je nu schaart aan de ene kant of aan de andere. Ze zijn identiek. Aan beide zijden zijn er ongelukkige mensen. Daar kun je zeker van zijn. Waarom? Omdat goed en fout in de tijd waarin we leven de beide zijden zijn van dezelfde munt. Denk daarover na. Dat is het Aquariustijdperk voor jou. Heb je de keuze om van dat alles weg te gaan? Dat willen graag vandaag met je verkennen. 

In deze presentatie zullen we dieper ingaan op het fenomeen van het Aquariustijdperk, zodat je het kunt begrijpen. Ook willen we duiken in de vorige tijdperken en hun invloeden in de tijd waarin we leven. Tevens willen we vaststellen welke effecten het Aquariustijdperk zal hebben op de wereld en de mensheid. 

===

Wat is het Aquarius tijdperk? Aquarius (of Waterman) is één van de constellaties in de zodiak. Wat is de zodiak? De zodiak is een groep van constellaties in ons universum. Als we naar het universum kijken vanuit de aarde, dan is de zodial verdeeld in twaalf groepen of 12 sectoren waaruit verschillende soorten stralingen komen. En als we kijken naar astrologie, zien we daar de twaalf tekens (of sterrenbeelden) die allemaal van elkaar verschillen. 

Teneinde de geometrie van dit alles uit te leggen, dienen we ons voor te stellen vanaf de zon te kijken naar de maan. Dan zien we welk astrologisch teken zich achter de maan bevindt. De energie die komt van de zodiak die ons omgeeft, komt overal op dezelfde wijze naar de aarde. Maar de informatie, de straling of de invloeden die door de maan komen worden versterkt. De maan treedt dus op al een vergrootglas. Dit is een heel eenvoudig manier om op dit moment uit te leggen dat de sterren of de planeten optreden als een vergrootglas als ze zich bevinden tussen de aarde en een bepaald teken. Dat is astrologie. De zon doet hetzelfde. De maan reist door onze zodiak in 30 dagen, of in ruim twee dagen door een teken. De aarde die rond de zon draait, reist door een teken gedurende een maand. Op dezelfde wijze is de zon geplaatst tussen de aarde en een teken van de zodiak. Dus treedt de zon op als een vergrootglas om de invloeden te versterken. Die invloeden domineren dan over invloeden vanuit de achtergrond. 

Als we kijken  naar ong gehele zonnestelsel, zien we dat alle planeten geplaatst zijn tussen de aarde en een bepaald teken van de zodiak. Ze hebben dus allemaal invloed en mensen maken daar gebruik van in bijvoorbeeld horoscopen die meer meer omvatten dan de zon die alleen een maand in een bepaald teken staat. 

Als we verder uitzoomen, zien we dat onze aarde en ons planetaire systeem behoren tot een groter systeem dat we het heelal noemen. En ons zonnestelsel is geplaatst in één van de armen van het heelal. En als we naar ’s nachts naar de hemel kijken, zien we de melkweg. Dit is één van de armen van het heelal. Ook ons heelal roteert en heeft een zon, het middelpunt van het heelal. Eén rotatie van het heelal duurt 25.900 jaar. En als je die 25.900 jaar verdeelt in 12 zodiakale tekens, dan duurt één zodiakaal teken ruim 2000 jaar. Opnieuw ons planetaire systeem in de zodiak heeft overal dergelijke invloeden, maar het centrum van het heelal bevindt zich voor één van de tekens van de zodiak, en dat is heel ver weg. Als het planetaire systeem beweegt rond die zon, dan lijkt het of die zon beweegt door de zodiak en dat duurt ruim 2000 jaar per teken. 

We zijn nu het Aquariustijdperk binnengegaan, maar er is altijd een zekere overlap tussen de verschillende tijdperken. De invloed van Aquarius neemt sterk toe. Kenmerkend daarvoor zijn liefde, geduld, eenheid, verbondenheid en openbaring. 

Het Aquariustijdperk volgt op het Vissentijdperk (Pisces) dat ongeveer 2000 jaar geleden begon bij het begin van onze jaartelling. Het Vissentijdperk is het tijdperk van macht en controle, maar ook van toewijding, wat blijkt uit de grote religies die begonnen. In die periode is veel oude kennis verloren gegaan. Dat is ook een kenmerk van het Vissentijdperk.   

Voor het Vissentijdperk was er het Ramtijdperk (Aries, vanaf tweeduizend jaar voor het begin van de jaartelling tot het begin van de jaartelling). Dat was het tijdperk van de wet en de strenge regels. Voor Aries was er het Stiertijdperk (Taurus, 4468 voor Chr.) dat gekenmerkt werd door nomaden die zich gingen vestigen en landbouw gingen bedrijven. Het Tweelingentijdperk (Gemini, 6628 voor Chr.) ging daaraan vooraf. Dat was het tijdperk van de Perzische cultuur, en een van de kenmerken was dat het gebruik van het schrift begon. 

Eén van de kenmerken van het Aquariustijdperk of de Waterman-era is dat onze innerlijke groei minder afhankelijk is van tradities. Dat kun je zien in de jonge mensen. Veel jonge mensen doen grote dingen, zijn volledig los van tradities en doen wat ze willen. 

Een ander kenmerk is de dorst naar kennis. Dat kunnen we zien in de afgelopen honderd jaar. De hoeveelheid kennis (ook spirituele kennis) die verzameld is en waar mensen naar zoeken is immens. 

Openbaring van alles. In deze tijden wordt alles geopenbaard. Niets blijft verborgen. Op ons wereldpodium zien we dat alle skeletten nu uit de beerput komen. En de persoonlijkheid in dit Aquariustijdperk ervaart grotere extremen en grotere weerstanden. Die ervaren hindernissen zijn het resultaat van niet positief reageren op de invloeden van Aquarius. Het verstrekkende universum wordt gemanifesteerd door dynamische tegenstellingen. Alles is verbonden met alles en alles trancendeert naar alles. 

===

Nu onze vriend gesproken heeft over de tijdperken die geleid hebben tot het Aquariustijdperk, en die invloed hebben op wereld en mensheid, willen we verder gaan met verkennen en bespreken wat de school van het Gouden Rozenkruis voorstelt dat wij als mensen doen voor de evolutie van de mensheid. Wat is onze rol? Kunnen wij een deel zijn van de oplossing? Ieder van ons wordt als individu geroepen actie te ondernemen. En zoals Bob Marley het zo toepasselijk zingt: Niemand anders dan wijzelf kan onze denkgeest bevrijden. 

Er zijn geen goeroes, er zijn geen meesters, die de mogelijkheid hebben zichzelf als intermediair te plaatsen tussen ons en de Logos, tussen ons en het hoogste, de gnosis. 

Het volgende onderdeel van onze presentatie gaat ovder de leringen van het Gouden Rozenkruis en de stappen naar het worden van een Aquariusmens.

We ervaren allemaal pijn, we ervaren grenzen, we ervaren tegengestelden. Wanneer we pijn ervarten of pijn hebben, willen we daarvan af. Dan gaan we kijken, worden rusteloos, gaan op zoek naar oplossingen. Levenservaringen – goed of slecht, pijnlijk of niet pijnlijk – confronteren  ons met feiten. Deze manier van kijken vraagt van ons te denken en om te gaan met onze problemen. Deze onrust leidt uiteindelijk naar een verlangen naar verandering. Dit verlangen of smachten leidt tot een openheid voor verandering. 

Wanneer we open staan voor verandering, staan we open voor ideeën, voor andere meningen en dat leidt uiteindelijk tot inzicht, en tot het inzicht dat bevrijding van dit alles geen automatisch proces is, maar sterk wordt bepaald door hoe we leven, hoe we denken, hoe we omgaan met ervaringen en hoe we toestaan dat veranderingen plaatsvinden. En daardoor gaat het zelf zijn plaats gaan beseffen in dit alles, en zich vrijwillig overgeeft aan een proces dat leidt tot een nieuwe manier van leven. En vanuit deze nieuwe manier van leven nemen we een andere positie in ten opzichte van alle gebeurtenissen in de wereld en ook ten aanzien van levenservaringen. 

In die nieuwe manier van leven verwerken we levenservaringen op een andere manier, en leren we op een andere wijze van bepaalde levenservaringen. We leren om bepaalde gebeurtenissen te zien vanuit verschillende invalshoeken en niet alleen vanuit onze eigen mening. We zullen nog steeds meningen hebben, maar we zullen in staat zijn te zien dat meningen niet in steen zijn gebeiteld. We zullen in staat zijn te zien hoe andere mensen bepaalde dingen zien. Dit zal uiteindelijk leiden tot de geboorte en de groei van de nieuwe ziel. 

===

Ik herinner me dat ik een aantal jaren geleden mijn kinderen meenam naar Disney World. Ze waren toen nog jong en kneedbaar. Ik ging met ze mee in een main-shift-ride en degene die de attractie runde vroeg mij mijn veiligheidriemen vast te maken, recht vooruit te kijken, niet naar de zijkant te kijken en de voeten van de grond te halen. We ‘stegen op’ en in de ‘spirituele ruimte’ kwamen angstaanjagende objecten op ons af. Het kwam allemaal van een een scherm en van tijd tot tijd voelden we alsof we doelloos en hulpeloos door het heelal vlogen met mirages die bijna met ons botsten. Er waren schermen met opwinding, terreur en andere dingen. Toen keek ik een seconde naar beneden, plaatste mijn voet op de grond en realiseerde me dat dit alles een illusie was om ons geamuseerd en bang te houden. Het enige wat ik hoefde te doen, was mijn veiligheidsriemen los te maken, en ervan weg te lopen als ik daarvoor zou kiezen. 

Dat is waartoe we je uitnodigen. Maak je veiligheidsriemen los, breek je los van de ketenen die ons vasthouden als gevangenen in de wervelwind waarin we ons bevinden. En zoek naar de liefde, de vrede, de hoop en het nieuwe bewustzijn dat het Aquariustijdperk ons zal brengen. Kijk diep naar binnen. De grond schudt niet en de wind blaast je niet weg. Verbind je met de eeuwige stroom, met de eeuwige roep in je. Durf te luisteren. Luister naar de stem, de lotus, de roos des harten, de goddelijke geestvonk in je.

Ieder van ons is geroepen om een katalysator te zijn voor de verandering die we in deze wereld willen zien. Het Aquariustijdperk nodigt ons uit, of duwt of sleept ons voorwaarts, om die innerlijke revolutie te bewerkstelligen. Het is zo dringend nodig dat die verandering plaatsvindt. 

De school van het Rozenkruis stelt voor een weg van het midden, een pad van actieve neutraliteit waarin je de gelegenheid wordt geboden om je aandacht weg te halen van de overweldigende chaos en de boodschap te begrijpen die hierachter verborgen ligt. Het werk dat gedaan moet worden is tegelijkertijd zowel individueel als collectief. 

Aan ieder van ons wordt de gelegenheid geboden de transformatie te laten plaatsvinden in onszelf. En op die manier zullen we als collectief onszelf veranderen en de wereld om ons heen. Want wat er om ons heen gebeurt, is een weerspiegeling van wat er in ons gebeurt. Dank je wel voor je tijd. 

AANBEVOLEN BOEKENREEKS MET AQUARIUSCONFERENTIES

LEES EN BELUISTER MEER OVER DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–