Aquarius-stralen, de derde bundel van Anne Stock

BESTEL AQUARIUS-STRALEN

De teksten in de derde van de zes dichtbundels van Anne Stock worden gekenmerkt door overgave, stilte en vooral innerlijke vreugde. De titel verwijst uiteraard naar het Aquarius Tijdperk waarvan het begin zich kenmerkt door een ernstige crisis. 

Bazuinen schallen,
kondigen het nieuwe tijdperk aan.
De oude wereld staat op zijn kop.
De Draak verheft zich
met zijn trawanten,
voor de laatste maal omhoog.
Daarna
valt de grote stilte
en rijst de nieuwe Hemelboog.

Aanvaard
datgene
waar je doorheen moet.
Het zijn de lessen
die je geschonken worden
vanuit
de universele liefde!

Struikelen
is nodig
voor bewustzijnsgroei!

Hoe ver
ben ik nog verwijderd
van het ‘niets’
meer hoeven zijn?

Er moet
een stevige spirituele
wind waaien
om
alle neuzen
dezelfde kant
op te laten wijzen.

Om
het geestelijk vuur
brandende te houden,
moet je steeds innerlijk
hout blijven sprokkelen.

Nieuwe wegen
staan weer open.
De eeuwigheid staat
ongeschonden klaar,
om een ieder
die kan en wil en kan,
weer op te nemen
zacht en stil,
in nameloos verheugen.
Drink weer de gouden teugen
van de Gnosis in.

Wij gaan voort!
Wij werken door!
De vuurether
begeleidt ons!

Vibraties zijn
als een snareninstrument:
Laat je niet door
alle vibraties
beïnvloeden.

Leg uw
denken en willen
éérst
in de schaal
van de ziel
vóór u ze
tot uitvoering stuwt.

‘De openbaring’
wordt steeds zichtbaarder
voor de gewone mens.
Velen kiezen voor de afgrond,
de lagere mentaliteit
enkelen gaan opwaarts,
het nieuwe bewustzijn tegemoet:
In Hém gaan zij onder.
Met Hém overwinnen zij
het aardegerichte,
via ‘De Brug’ die Hij was en is.
En door alle tijden heen
geweest is, en zijn zal!

De open poort
zij roept ons!
De tijd is daar
Een nieuwe weg
staat voor ons allen open
Kunt u nog gaan,
dan zal het dalend vuur
u dopen
en zal uw wezen weer
tot de oorsprong
kunnen gaan
Ja … Zeker!

De herrijzenis
van dat wat was
en weer in je is,
schenkt je
een totaal nieuwe bewustzijn,
waardoor een
nieuw leven
mogelijk is!

Staande
op de nieuwe aarde,
de ogen geopend
voor een nieuwe fase
in het nieuwe land
dat door ons
ontgonnen moet worden,
met nieuwe inzichten.
Met nieuwe kracht
ontsluiten wij
Uw Bron
van nieuwe mogelijkheden

Luister dan toch!
Schud al het oude
van je af … want ….
het onkenbare
rammelt onophoudelijk
aan je deur.
Hora est!
De grote stilte:
wij zien haar niet,
wij horen haar niet,
wij proeven haar niet
omdat wij
haar nog niet kennen.
Maar … ze is er!
Ze was er al.
Ze wacht … op ons
en komt steeds nader,
vanaf de hemelse Vader,
en reikt ons haar hand.

Kom, want
het ware leven
wacht op jou,
mijn kind.
Over vele delen
van de wereld
verspreid,
ademen vele sterrekinderen
de Gnosis in,
om deze
gnostiek adem
verder te verspreiden
voor allen
die hunkerenden zijn.

Een nieuw handelen
wordt van u geëist!
Trek de oude mantel
van het Vissentijdperk
van u af.
Omhul u met de nieuwe mantel
van Aquarius
opdat
het werk
kan worden voortgezet
met nieuwe inzichten
en het nieuwe handelen
voor de opwaartse
stroom van het nieuwe leven.

De oude arbeid
moet verlaten worden.
De tijd is voorbij.
De eeuwigheid
roept u en mij:
sta op!
Kom nu naderbij.
Een nieuwe arbeid
roept u.
Een nieuwe staat van zijn:
tweemaal geborenen;
weest vrij!

De vrucht van het aardse leven
dient éénmaal
geboren te worden.
Zij dient gerijpt en ….
in volkomen zelfstandigheid
tot de eeuwige zielestaat
terug te keren
tot in haar ware vaderhuis.

Bron: Aquarius-stralen van A.H Stock

BESTEL AQUARIUS-STRALEN

LEES MEER OVER DE ZES BUNDELS VAN A.H. STOCK