Twee gedichten van Ans Spoel-de Pril opgenomen in ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’: Eenvoud en Weven

gedicht ziel eenvoud Ans Spoel de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde Ans de Pril (1887-1977) het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werd een toegewijd rozenkruiser en getuigt daarvan in deze mooie, posthuum uitgegeven bundel met 78 gedichten, allemaal lichtende draden voor een nieuw weefsel. Hieronder volgt het gedicht Jesu mihi omnia.

De gedichten uit boek Gedachten en gedichten – lichtende draden voor een nieuw weefsel zijn geïnspireerd zijn vanuit het gedachtegoed van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. De bundel is fraai uitgegeven – hardback, stofomslag, 128 pagina’s – en is onderverdeeld in 7 delen. De twee onderstaande gedichten uit ‘Gedachten en gedichten’ (‘Eenvoud’ en ‘Weven’) zijn opgenomen in het boek Mysteriën en symbolen van de ziel, dat gebruikt wordt in de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu!

EENVOUD

Laat mij zijn in de eenvoud …
in het evenwicht der ziel
waar geen veelvoud wonen kan:
zij is los van ‘t wentelend wiel.

In één richtlijn zal de ziel
stijgen naar de hoogste sfeer:
d’eens geweten gloriestaat
préherinnering van weleer.

Als een vleugje van Gods zon
glijdt het ‘ongedachte’ in:
in het open nieuw bewustzijn …
licht uit ‘t niet-ontstaan ‘begin’. –

Eeuwig geeft geen tijdmaat aan:
eeuwigheid is niet verwekt –
zij is één met d’ongeboorne –
nimmer door de tijd ont-dekt.

Licht uit Gods oneindigheid:
leven door het woord ontstaan:
drie in samenzijn: het eenvoud,
uit ‘t onzegbare gegaan.

Laat mij zijn dát eenvoud
op het pad dat ik verkoos …
drie-in-een … in mijn wezen
geest, ziel en harteroos.

gedicht ziel weven Ans Spoel de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

WEVEN

Het spannen van gedachten
op ‘t weefgetouw der ziel
als wonderbare draden
waarop Gods goudglans viel –
is ‘t rozenlied des harten
uit ‘t eeuwig levenswiel

In ‘t zevenvoud van stralen
zoemt weefgetouw zijn lied –
waarin, fijn uitgesponnen,
het zijn symbolen giet –
als schering en als inslag
zijn hiëroglyphen schiet.

In ‘t licht van gnosis liefde
leest ‘t nieuwe ik ons voor:
symbolen zijn de tekens,
die wijzen ‘t rechte spoor.
En hiëroglyphen spreken
tot ‘t innerlijk gehoor.

Zo wordt het kleed geweven
van licht en klank en kleur –
door het vibrerend leven
met reine rozengeur –
het feestkleed voor de bruiloft
opent ons nu de deur.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

 1. Leed
 2. Heimwee
 3. Hervonden Schat
 4. Wie zoekt, zal vinden
 5. Terug naar de Oorsprong
 6. God tegemoet
 7. In de Liefde is geen vrees
 8. De Waarheid
 9. Breed is de weg
 10. De Micros spreekt
 11. O Roos van de Vallei
 12. Niet ik, maar Gij
 13. Niet Gij hebt mij
 14. Ben Ik?
 15. De Poort ‘Ken u zelf’
 16. De Heer des Lichts is mijn herder
 17. De grens is doorbroken
 18. Jesu mihi omnia
 19. Overdenking
 20. Blank …
 21. Van eenheid tot veelhei
 22. Een kleine kracht
 23. Licht en Leven
 24. Vuur
 25. De Mercurius-mens
 26. Het Rozenpad
 27. Geloof-Hoop-Liefde
 28. De Hoge Wet
 29. De Boom des Levens
 30. Uit het Hooglied
 31. De Waarheid
 32. Het Bloed
 33. Magie
 34. Christus Signatuur
 35. Weven
 36. Gebed
 37. Genade
 38. Wat geen oog heeft gezien …
 39. Psalm 42
 40. Overdenking
 41. De vurige driehoek
 42. Eenvoud
 43. Symbool wordt werkelijkheid
 44. De Nieuwe Ziel
 45. De nieuwe wet
 46. De Stem van de Stilte
 47. Ben ik bereid …
 48. Vreugde
 49. Zing dan mijn ziel
 50. Zielezang
 51. Ons levensveld
 52. Rijkdom
 53. Pyramide
 54. De Sfinx I
 55. De Sfinx II
 56. De Sfinx III
 57. Boven het Renova-oord
 58. Renova-Tempel
 59. Herinnering
 60. Pinksterfeest
 61. St. Jansfeest
 62. De Rozentempel
 63. Het Heilig Monument
 64. Impressie
 65. Galaad
 66. Les Parfaits
 67. Lof
 68. Lied van Licht
 69. Aurora
 70. Zijn naam …
 71. Niets is om Hem
 72. O Licht
 73. Magisch danslied
 74. De Heilige dans
 75. De Liefde
 76. Mijn Microkosmos
 77. Hynayana!
 78. Vibratie, kleur, klank!

Bron: Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel van Ans Spoel – de Pril

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00