De vurige driehoek symboliek zespuntige ster of hexagram van trigonum igneum

zespuntige ster davidster zegel van Salomo

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP  VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

In de Fama Fraternitatis is sprake van de trigonum igneum, de vurige driehoek. Dit geschrift schetst onder andere de ontzettende worsteling van de Broederschap van het Licht, om uit de duisternis en het barbarisme mensen voort te brengen, die voldoende waardig zijn om voor de rest van de menselijke levensgolf een weg te banen naar de lichtende klaarten van een hogere wending van de ontwikkelingsspiraal. Op deze groep doelende zegt de Fama: ‘Stellig zijn zij de uiterste top van de vlammende driehoek geweest, waarvan de vlammen nu steeds helderder zullen lichten, en ongetwijfeld voor de wereld het laatste Licht ontsteken zullen.’

Wanneer wij aan deze dingen denken, gaat onze hoge bewondering, onze diepe eerbied, uit tot al diegenen, die de Broederschap van het Licht in het Westen hebben opgebouwd, tot al die edelen van geest, die zich uit de hellekolken van het lagere, uit de put van de versterving hebben omhooggeworsteld, niet om zelf de bevrijding deelachtig te worden, doch om een weg te banen, een weg te bouwen voor ons, die na hen komen.

De aanzichten van de magische driehoek zijn vele. Dit ontdekken we reeds wanneer we de meetkundige driehoeken bekijken. We kunnen de driehoek zien als een vlak, ingesloten door drie lijnen, doch zij kan zich voordoen als een rechthoekige, stomphoekige en scherphoekige driehoek en eveneens zijn er bolvormige driehoeken.

In de mystieke vrijmetselarij is de driehoek het basisbeginsel en het einddoel van alle bouw. In het esoterische, het gnostieke christendom wordt de driehoek voorgesteld door de drie kruisen op de heuvel Golgotha. In de rozenkruiserswijsbegeerte wordt zij aangeduid als de drie aanzichten van het ego, de goddelijke geest, de levensgeest en de menselijke geest. In de magische astrosofie vinden wij de vuurdriehoek getekend door Ariës, Leo en Sagittarius. In het gnostieke planetarium zien wij de driehoek stralen als Uranus, Neptunus en Pluto, de drie machtige tekenen van in Serpentarius en Cygnus.

We kennen de kosmische driehoek als de aanzichten van Vader, Zoon en Heilige Geest, en de bovenkosmische driehoek als de drie aanzichten van de logos. En in de arbeid van de moderne School van het Rozenkruis, zien we dezelfde driehoek verschijnen in de Aquariuseis: goedheid, waarheid en gerechtigheid.

De driehoek is het sybool van volstrekte harmonie, een symbool van de drie-eenheid; drie is het product van volstrekte eenheid, het getal van volmaaktheid. Deze idee van volstrektheid, van volledige bouw, duikt vanuit het opperste aanzicht van de Logos door alle kosmische gebieden omlaag, als een vurige vlam. Deze vuurvlam van God ontsteekt, overal waar zij verschijnt, de kosmische wortelzelfstandigheid, en de chaos manifesteert zich: een machtige, woelende, deinende beweging, een drijven tot wording.

De vuurvlam van God daalt verder omlaag in dat machtige liefdedrijven en ze schiet neer op de duistere aarde, als het Licht dat in de duisternis straalt, als het chaos-, beweging-, crisis– en oordeel-veroorzakende Licht. De vurige vlijmscherpe top van de omgekeerde Goddelijke driehoek schiet neer als een zwaard in deze wereld. Het is de Christusgeest, die niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard.

De vurige driehoek trigonum igneum daalt als een zwaard in de wereldEn de leerling, die in de nachtwake van zijn leven de hemel afspeurt om het Licht van God te ontdekken, ziet de vurige vlammen omlaag schieten en zijn leven aanraken. De drieheid, de vurige driehoek van het wezen van zijn microkosmos, wordt aangedaan door de goddelijke driehoek. De menselijke drie-eenheid wordt aangeduid door de drie aanzichten van de Geest en deze zijn te zien als drie lichtende kernen, drie zwak lichtende sterren, in het hoofd: de uitstralingen van de slijmklier, de pijnappelklier en de plaats achter het voorhoofdsbeen, gelegen tussen de beide wenkbrauwbogen.

Vurige driehoek citaat spirituele teksten 570Zodra deze goddelijke ontmoeting wordt gevierd, zodra de beide driehoekspitsen elkaar raken, ontstaat een intens machtig conflict, een dood van het lagere en een herrijzenis; de beide driehoeken vermengen zich en zo ontstaat het beeld van de twee ineengestrengelde driehoeken, de zespuntige ster, het hexagram of de hexalpha. Deze magische uitdrukking van het getal zes werd door de oude kabbalisten beschouwd als symbool van de volkomenheid.

En nu begrijpen allen die het Alchemisch Huwelijk van Christiaan Rozenkruis bestuderen, waarom Christiaan Rozenkruis met het zesde koord uit de donkere put omhoog kwam. Alleen de ingewijde, de met God verenigde, die dit zegel van Salomo bezit, kan zijn vurige driehoek tot een machtige vuurvlam ontwikkelen. Deze vlam zal steeds helderder worden en ongetwijfeld aan de wereld het laatste Licht schenken.

Het spreekt vanzelf, dat we nu dienen na te gaan, hoe dat proces tot ontwikkeling moet komen. Dat kan maar op één wijze geschieden,namelijk langs de weg van goedheid, waarheid en gerechtigheid. Deze drie aanduidingen zijn  de sleutelwoorden van Uranus, Neptunus en Pluto; het zijn de aanduidingen van de drie bevrijdende eigenschappen van de slijmklier (hypofyse), de pijnappelklier (epifyse) en de stille wachter, de schildklier. Het zijn de drie aanzichten van het ego.

Het betekent de volledige zelfopofferende liefdedienst voor anderen, het volledig christendom, de volstrekte vrijmetselarij. Het zijn de drie kruisen op de hoofdschedelplaats waar het bloed van de verzoening stroomt, tot rantsoen van velen. Kortom, het gaat hier om de volledige daad van mensenhoofden, mensenharten en mensenhanden. Het is het Aquariuswerk, het magische werk van de Broederschap van het Rozenkruis in deze tijd.

Als de basis van de driehoek zien wij het begrip goedheid, en uit deze basis grijpen omhoog, aan de ene zijde waarheid en aan de andere zijde gerechtigheid, en daar waar deze beide omhoogrijzende krachten elkaar ontmoeten ontstaat inwijding, de steeds helder wordende vlam.

Bron: De Roep der Rozenkruisers Broederschap van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP  VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING