Symboliek van de drie kruisen op Golgotha en de twee moordenaars

 

Symboliek van de drie kruisen op Golgotha en de twee moordenaars

Op de heuvel Golgotha staan drie kruisen opgericht. Centraal het kruis van de overwinnende mens, de mens die overwonnen heeft, de mens van de gouden stralende roos, Christiaan Rozenkruis.

Daarnaast het kruis van de verstokte ik-centrale mens, de mens die zich in de natuur van de dood de heersende, de alles-wetende en bezittende waant. De mens die het ene pad niet kent en daarom een spotter is, de het pad afwijzende. Is deze mens niet de volstrekte moordenaar van het ware zelf, de grootste vijand van de God in hem?

Aan de andere zijde zien we de derde figuur: de om uitkomst worstelende mens. De mens die bezig is het zwaartepunt van zijn leven te verplaatsen naar het hart. De mens die nieuwe gerichtheid, de nieuwe “beweging” zoekt vanuit het zwaartepunt van het hart. De mens die naar de ware innerlijke vrede en rust jaagt.

Hij wenst de wortel van het ene leven met zijn gehele zelfoffer tot de laatste bloeddrop te bevochtigen. Immers, de verplaatsing van het zwaartepunt van het leven zal de uiteindelijke verlichting teweegbrengen en de rust, die de meester is van de beweging.

Het durende, stralende licht en de innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat, zijn evenwel nog niet tot wasdom gekomen. Het zwaartepunt is verplaatst, de basis is gelegd. Doch nu dient de volkomen reiniging van het hart plaats te vinden, de volstrekte ontlediging, de grote omwenteling, het endura: stervende leven.

Dat is een zevenmaal zevenvoudige arbeid. Dat is een grote strijd waarbij vele struikelingen en nederlagen plaatsvinden. Daarom is ook deze mens in vele opzichten nog steeds een moordenaar van zijn hoogste, goddelijke zelf.

Maar hij kent de andere. Hij weet: deze is de godenzoon, en hij houdt vol, zijn oog, zijn zwaartepunt, bij voortduring gericht houdend op deze bron van genade en waarheid. Daarom is hij in staat de stem van de Andere te vernemen. Die stem spreekt tot hem het heerlijkste woord dat tot een mens gesproken kan worden: “Ik zeg u, ge zult met mij in het Paradijs zijn.”

Overwinnen door volhardend streven citaat spirituele teksten 570

Ontdoe deze woorden van hun bijbelse legendarische sluieringen. Dan proeft u de zuivere gnosis en dan weet u dat al deze waarden binnen uw bereik liggen. Uit deze goddelijke bronwel in u kan de volstrekte, de eeuwige wijsheid rijkelijk gaan vloeien.

Indien de sterveling door volhardend streven de tegenstand weet te overwinnen en tot wijsheid zal ontstijgen, zal hij nimmermeer de moordenaar van het ware zelf zijn. Dan zal hij nimmermeer zijn nieuw verworven zwaartepunt behoeven prijs te geven en dan zal hij tot de eeuwige rust ingaan.

Bron: De Chinese Gnosis van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri