12 Gnosis nu! – Het licht der wereld

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 12
Het licht der wereld
19 maart 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Begrijp toch het grote levensgeheimenis van de nieuwe geboorte, de diepe zin van de dingen. Kan er van geboorte sprake zijn zonder schepping, zonder conceptie? U struikelt hier over hetzelfde euvel als waar men in alle tijden in over gevallen is. De religieuze mens van nu ziet uit naar hulp van búiten. God moet het doen door zijn zoon. Hij wordt toch ‘het licht van de wereld’ genoemd? Maar hoor, met nadruk getuigt de Bergrede: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn’ (Mattheüs 5:14-16. )

U bent het licht van de wereld, dat wil zeggen als u pionier bent, als u het recht hebt u op te houden in de geestesschool, als u zich bewust bent een christen te zijn. U bent het licht van de wereld! En moet nu het licht wachten op het licht? Moet het licht wachten op de morgen? Het licht moet schijnen tot de morgen klaart! De stad op de berg moet haar aanwezigheid doen schouwen over het wereldrond. Door het licht van de wereld – en dat bent u – moet in nacht en smart en dood uw gehele geestelijke goodwill stralen tot in de wijde verten.

Dát is de conceptie van de nieuwe geboorte. Het licht schijnend in de nacht! Nu moet u tonen wie u bent: een geestelijke armoedzaaier, een parasiet, een geestelijke druktemaker, of, een in God herrezen mensenkind, een licht van de wereld. Daartoe bent u geroepen. Niet straks, maar nu. Niet nu, maar reeds jaren geleden. Daarom gaat de Bergrede consequent verder: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Uit: Het licht der wereld
Hoofdstuk: Gij zijt het zout der aarde

 

‘Gij zijt het licht der wereld’. Een grote zekerheid klinkt door in deze woorden. Gij zijt het licht! Jezus spreekt deze woorden tot zijn discipelen, tot hen die met hem de berg zijn opgegaan. De voet van de berg staat in de aarde, de top verheft zich in de hemel. De berg is daarom altijd het symbool geweest van de levenssfeer van de ziel, het gebied tussen hemel en aarde, waar een dialoog plaatsvindt tussen God en mens.

De berg staat voor het bewandelen van het pad omhoog. Zij die daartoe opklimmen, hunkeren naar de weidse blik van de hoogte. Zij zijn discipelen, leerlingen, zeggen we bij het Rozenkruis. Zij kennen het licht en weten van het lichtveld dat de aarde doordringt en omvat houdt. Maar dat is niet voldoende.

De roep klinkt: Gij zíjt het licht der wereld! Vele ‘maren’, vele bedenkingen komen hier tegen op. Hoe kan dit waar zijn? Door de werking van een goddelijke wet! Je bent uit het licht voortgekomen, het vormt de kern van wie je ten diepste bent en het zal zich in je vrijmaken. Zoals uit het zaad een bloem groeit.

Heb je weleens gemerkt dat als je aandacht ergens op gericht wordt, je plotseling ontdekt, dat het zich overal bevindt. Precies zoals bij de aankoop van een nieuwe auto. Ineens zie je ‘m overal rijden. Het licht is overal. Het is altijd bij je geweest! Je merkte het alleen niet op.

In het licht gaan staan, ondanks moeilijkheden en spanningen, is meer dan de positieve kant kiezen boven de negatieve, is meer dan het glas halfvol zien, in plaats van half leeg, het is kiezen voor het licht van de ziel in je en daarmee voor het grote lichtveld van de wereldziel. Het kleine en het grote, de ziel en de wereldziel, of wel het Christuslicht, zij komen in je samen en wisselen lichtkracht uit. Innerlijk vindt een gesprek plaats tussen jou en het licht. Bewijs dan nu het licht door wie je bent!

Langzaam dringt de waarheid tot je door. Al jaren, zelfs eeuwen lang wordt een beroep op je gedaan, roept ‘het licht’ je! En je weet nu ook zeker dat het zal blijven roepen, totdat je begrijpt dat leven licht is, dat leven liefde is. Door altijd weer opnieuw het licht trachten te leven, ontbindt je de goddelijke wet, laat je het licht stralen en maak je de nieuwe morgen, de nieuwe dag, de nieuwe hemel-aarde!

In de Bhagavad Gita, het lied van de ziel, moet Arjuna strijden tegen het duister op de vlakte van Kurukshetra, de heilige plaats van de pelgrim, het hart. Hij kiest Krishna, Christus, het alomvattende lichtveld als zijn raadgever. Krishna, zal zelf niet strijden, maar zal zijn wagenmenner zijn, zijn kracht, zijn moed en zijn richting bepalen. Krishna laat Arjuna schouwen in de grote geestelijke wereld waardoor Arjuna de noodzaak ziet van de te voeren strijd.

In de strijd verliest Arjuna zijn zoon. Vol verdriet keert hij zich tot Krishna en vraagt: ‘Liet je mijn zoon sterven om me dieper in de strijd te betrekken?’ Krishna antwoordt hem dan: ‘Ik trek samen met jou door lange duistere perioden. De strijd is absoluut. Jij en je broers zijn het enige licht in de wereld. Vergeet nooit wat ik je zeg:  Als je hart breekt of zich afsluit, als het verbitterd raakt, duister of droog, dan gaat het licht verloren’.

Leef het licht! In woorden van J. van Rijckenborgh‘Laat uw licht schijnen! Wanneer en waar? In een wereld die donker is en tot de mens die licht behoeft! Bewijs God uit uw werken, uit uw handeling. In een wereld waar gebouwd moet worden, waar men uw handeling van binnenuit dringend behoeft.’

BELUISTER OF LEES DE BERGREDE

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BELUISTER OF LEES HET LICHT DER WERELD

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID