9 Gnosis nu! – Van kennis naar wijsheid

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 9
Van kennis naar wijsheid
26 februari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Sedert de openbaring van het Al is er steeds een progressie in de gang van de dingen geweest; progressie niet te zien als een voortdurende verandering, maar als een gestadige voortgang naar een bepaald doel.

Een puur-verstandelijke benadering van een bepaalde periode uit het verleden kan misschien enige kennis opleveren met betrekking tot hoe men in die periode dacht en deed, maar niet met betrekking tot de ene, alles overkoepelende waarheid, en haar begin, voortgang en doel. Daarvoor is nodig een andere voertuiglijke staat. Daarvoor is nodig een levende zielestaat, dat is: een gereinigd, een tot volle wasdom gekomen slangenvuur.

In de periode waarin wij nu zijn binnengegaan, moet het hoofdheiligdom geheel en al geschikt worden gemaakt voor een totaal andere ontwikkelingsgang, waarvoor geheel andere krachten en elektromagnetische beginselen nodig zijn dan tot nu toe. Nu de nadirgang van de mensheid bezig is zich om te wenden naar omhoog, en wij daartoe een nieuwe periode zijn binnengegaan, wordt een totale omwending van de intellectualiteit naar de geest-ziele-ontwikkeling voor de voortgang van leven dringend noodzakelijk.

Uit: De nieuwe mercuriusstaf
Hoofdstuk: V

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)

Beschouwing: Van kennis naar wijsheid 

Je beluisterde een gedeelte uit ‘De nieuwe mercuriusstaf’. Het sluit aan op het in week 5 besproken thema het nieuwe lichtkleed. Eén van de aanzichten van het lichtkleed is het slangenvuur en dat heeft alles te maken met de mercuriusstaf.

Geen dier heeft zo’n dubbele betekenis als de slang. We kennen haar als het meest verachtelijkste dier dat kronkelend over de aarde gaat. Laag bij de grond, houdt ze vast aan de aarde. Ze is bekend als de verleidelijke slang die Eva de appel voorhoudt. En als het heiligste dier dat vleugels krijgt, om op te stijgen tot het allerhoogste, vervat in de woorden ‘wordt wijs als de slangen’ (Mattheüs 10:16).

Kijken we naar het menselijk lichaam, dan zien we dat de vorm van de wervelkolom lijkt op een slang. Zo gezien draagt ieder mens in zijn wezen een slang. Een slangenvuursysteem, bestaande uit het hoofd-ruggenmergkanaal. Daarin zetelt ons bewustzijn. Het bewustzijnsfluïde stroomt er doorheen. Bewustzijn is vuur. Het drijft je door het leven.

Wat bezielt je? Wat is belangrijk voor je? Waar loop je warm voor? Wat zet je in vuur en vlam?
Dit bepaalt de aard van je bewustzijn, van het vuur in je wervelkolom. Vandaar de naam ‘slangenvuur’. Het wordt ook wel vergeleken met een boom. Hier zien we de dubbele betekenis terugkomen van de slang. Want er is de boom van goed en kwaad, de boom die gevoed wordt door de tweelingkrachten van de wereld. En er is de boom des levens, die gevoed wordt door de zuivere krachten van de geestelijke wereld.

LEES MEER OVER DE CHAKRA’S VAN C.W. LEADBEATER

Uit de vruchten van welke boom leef je? Zijn in dit verband de woorden wortelchakra en kruinchakra niet opvallend? En is het niet opmerkelijk dat het onderste gedeelte, het wortelsysteem van de wervelkolom ‘heiligbeen’ heet, en dat heilige taal spreekt van de plexus sacralis? De aarde en haar voeding, de microkosmos en haar ervaringen, de som van karma, het komt allemaal samen in het wortelchakra. Het fluïde daarvan stijgt omhoog langs de wervelkolom. Het beïnvloedt je denken. Het betekent dat je leeft uit het natuurlijke bewustzijn, je intellectualiteit, je volgt de natuurlijke neergang van het stoffelijke leven, de ervaringsweg onder leiding van de boom van goed en kwaad.

Maar zodra het hart de roep tot bevrijding uit dit natuurdrijven verneemt, zodra je je richt op wat je nieuw bezielt, op de vernieuwing van je ziel en het hoofd zich daartoe mede opent, vloeit een onaardse kracht binnen. Het herstelt en ontwikkelt in je de oorspronkelijke levensboom, een slangenvuurstelsel, waarin het licht opnieuw kan circuleren. Via het wortelsysteem van de plexus sacralis, neemt het alle zuivere bouw- en krachtstoffen op, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de geestziel, voor het bewustzijn dat via het kruinchakra de geest kan ontvangen.

‘Ieder die de juiste ontwikkelingsweg wil gaan, voor deze tijd, zal zich het vermogen eigen dienen te maken met het geestelijk oog te schouwen,’ schrijft J. van Rijckenborgh in De nieuwe mercuriusstaf. (pg. 42) Het nieuwe bewustzijn wordt gesymboliseerd door de ‘Mercuriusstaf’. Mercurius, in de universele wijsbegeerte bekend als het ‘nieuwe denken’, is de boodschapper tussen hemel en aarde.

Twee slangen richten zich op langs de staf, langs de wervelkolom, het kanaal van de wijsheid en het kanaal van de liefde. De vrijgemaakte wijsheid kan jou en dus de aarde in bevrijdende zin veranderen; in volmaakte liefde stijgt alles mee omhoog tot het hoogste goed. Wordt dan wijs als de slangen! Ontvang de vleugels van de geest!

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF, € 3,- (1 AQUARIUS CONFERENTIE)

BESTEL DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD, € 10,- (5 AQUARIUS CONFERENTIES)