28 Gnosis nu! U bent het die de wereld zal redden

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 28
U bent het die de hele wereld zal redden
9 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Stel u voor dat een groep mensen de gnostieke weg gaat en dat de natuur waarin zij leven zulk een groep hiervan niet weerhouden, dan zal zulk een groep deze natuur in hoge mate van haar kracht beroven, haar verlammen, en zal de groep van opnieuw geborenen het voor allen die na haar komen gemakkelijker maken de weg van bevrijding te bewandelen.

Daarom is het dat iedere nieuwe ziel, die de weg naar het Vaderland weet te betreden, mede het pad effent voor alle gevallenen. Daarom zegt Jezus in het Evangelie van de Pistis Sophia: ‘Verblijd u en verheug u, want u bent gezegend boven alle mensen op aarde, omdat u het bent die de gehele wereld zult redden’.

Zulk een daad is pas met recht humanisme, dat is: ware mensenliefde. Al het pogen van de leerlingen van een geestesschool dient u in wijder verband te schouwen. Door hun pogen, door hun inspanning tot vrijheid, maken zij anderen vrij. Er wordt voor de anderen een betere gelegenheid geschapen. De genade, aan zo’n schare leerlingen geschonken, door haar aanvaard en aangewend, wordt genadegoed voor alle anderen.

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Hoofdstuk 18: Gij zijt het die de ganse wereld zult redden

Is het echt zo dat jij of ik de hele wereld kan redden? Nee, natuurlijk niet! Het zou van grootheidswaanzin, hoogmoed en gebrek aan realiteitszin getuigen als we dat zouden geloven. In de psychologie is bekend dat het ongezond is om de rol van redder aan te nemen omdat je dan verstrikt raakt in een uitzichtloos spel. Er wordt daarom wel gesproken over de zogeheten ‘dramadriehoek’, waarin de ‘gevangenen’ steeds de keuze hebben uit drie mogelijkheden: het aannemen van de rol van de redder, de aanklager en het slachtoffer. Degenen die deze rollen spelen, communiceren niet op een gelijkwaardige wijze met elkaar omdat er steeds sprake is van miskenning: de redder en de aanklager miskennen anderen en het slachtoffer miskent zichzelf.

Het redden waar Jezus over spreekt in hoofdstuk 8 van het Evangelie van de Pistis Sophia is van een heel andere orde. Het heeft betrekking op hulp bieden op een bovenpersoonlijke manier, vanuit de nieuwe ziel, waardoor mensen tot werkelijke bevrijding kunnen komen. Daarom is de geciteerde uitspraak van Jezus waar en gebaseerd op diepe wijsheid.

‘Verblijd u en verheug u, want u bent gezegend boven alle mensen op aarde, omdat u het bent die de gehele wereld zal redden’.

Deze oproep en belofte mogen we niet uit zijn verband halen en letterlijk nemen. Jij en ik kunnen persoonlijk karma, familiekarma, groepskarma en wereldkarma uiteraard niet uitwissen. Niemand kan dat. De wet van oorzaak en gevolg zorgt ervoor dat het godsplan zich voltrekt door corrigerend op te treden wanneer de afwijkingen te groot worden. En die correcties kunnen zowel individueel als collectief als heftig en zwaar worden ervaren. Hoe kunnen we de genoemde uitspraak begrijpen?

Het is belangrijk te beseffen dat Jezus in het betreffende verhaal na zijn opstanding spreekt tot een groep gevorderde leerlingen van de gnosis: mannelijke discipelen en Maria Magdalena, die wordt voorgesteld als de hoogste ingewijde onder de apostelen. Of dat verhaal historisch juist is of niet, doet er niet toe. Voor een gnosticus zijn de aanwijzingen die erin besloten liggen duidelijk.

Op eigen kracht kunnen we niets doen dat werkelijk bevrijdend is voor onszelf en voor de mensheid. Alleen de Christuskracht kan de archontische machten die onszelf en de mensheid bespelen verzwakken en neutraliseren. Dat is de diepere betekenis van de Jezus-uitspraak: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5).

De machten van de duisternis werken op een intelligente manier samen om de mensheid onbewust, onwetend en verdeeld te houden door gebruik te maken van onder andere afleiding, bedrog, corruptie en technologie. Dat doen zij uit zelfhandhaving: zij hebben geen verbinding met de oorspronkelijke levensbron en zijn daarom voor hun voortbestaan genoodzaakt levensenergie van de mensen te gebruiken.

De machten van het Licht werken samen om het godsplan uit te voeren. Mensen kunnen zich met deze machten verbinden door het universele pad te gaan. Wanneer zij intelligent en gecoördineerd samenwerken op basis van eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid, worden hun persoonlijkheden geschikt om lichtkrachten van een hoge vibratie aan te trekken, op te nemen, te transformeren en uit te stralen. Zo ontstaat een beschermend en voedend veld dat in het Evangelie van de Pistis Sophia de dertiende eoon wordt genoemd. Wanneer je bewust gaat leven, ademen, en werken uit dat veld, weef je het lichtkleed van de nieuwe mens in en om jezelf. Dan ervaar je vreugde en dankbaarheid en doorgrond je de opdracht:

‘Verblijd u en verheug u, want u bent gezegend boven alle mensen op aarde, omdat u het bent die de gehele wereld zal redden’.

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA