Wat is karma?

Het leven in onze natuur is gebonden aan bepaalde natuurwetten. We kennen de wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie. Deze wet wordt ook wel de wet van karma genoemd.  Dankzij deze wet van karma wordt de natuurmens geplaatst voor de consequenties van zijn handelen, zowel individueel als collectief. Ook blijft hierdoor de cirkelgang van het dialectische leven voortdurend in stand. Actie volgt op reactie, enzovoorts. Dit drukt zich uit inademveld en aurisch wezen. 

Wat gezaaid wordt moet ook worden geoogst. Het aurische wezen, waarin het gehele karma verankerd ligt, bevat dus de som van de ervaringen die door de vele incarnaties in de microkosmos zijn doorgemaakt. Door deze som van ervaringen en door de ervaringen in het huidige leven, zal het bewustzijn groeien dat er hier geen blijvende waarden bestaan en dat iets zeer essentieels aan het leven ontbreekt. Men ‘loopt vast’ in het uiterlijke en veranderlijke. 

Dit vastlopen is een noodzaak om tot bewustwording te komen. Het vastlopen is de basis voor een proces dat het herstel van de geestbinding tot doel heeft. Het plan daartoe, dat als een machtig perspectief in het hart van de mens ligt, kan worden herkend. Het kan zich ontvouwen op basis van de nieuwe ziel. 

Bron: Syllabus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’, verkenning 4 van de negendelige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis’

 

Eén gedachte op “Wat is karma?

  1. Chris van Hoorn

    Zijn we effect ? Ja, nog wel als we geen oorzaak willen worden. Dus dienen we oorzaak te worden en niet langer effect.

Reacties zijn gesloten.