6 Gnosis nu! – Transformatie en transitie

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 6
Transformatie en transitie
5 februari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In de wereld bewijst zich een reeks van ontwikkelingen van economische en maatschappelijke aard, die vanzelfsprekend jaren in beslag nemen, om de mensheid te doen wennen aan het geheel andere tijdperk dat zij binnengetreden is. Vele wetenschappelijke groepen zullen zich moeten heroriënteren, om zich bij de veranderende maatschappelijke situaties aan te passen, en hun autoriteit dus te kunnen handhaven.

Zo zal de wetenschap niet worden onttroond, maar zij zal, wanneer zij niet vrijwillig kan gaan, worden gedwongen zich te voegen naar de eis van het plan van de grote broederschap. Zo worden geleidelijk alle oorzaken, die voeren tot nieuw disharmonisch karma opgelost. En iedere mens krijgt de tijd zich geheel en al aan te passen.

Kortom, het betreft hier een procesmatige gezondmaking van allen. Want wanneer die gezondmaking tot aan een bepaald punt gevorderd kan met vrucht worden verwacht, dat de mens rijp wordt om het ene machtige doel van het menszijn te begrijpen.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis

BESTEL DE WERELDBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS VOOR € 3,-

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’  VOOR € 10,–

Beschouwing transformatie en transitie

Je bent geïncarneerd om een uniek en cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid en van de kosmos mee te maken. Vele cycli zijn op dit moment tot voltooiing gekomen en nieuwe kringlopen gaan van start. Het Vissen Tijdperk is vrijwel voorbij en we staan aan het begin van het Aquarius Tijdperk, dat 2165 jaar zal duren. Ook start in onze tijd een nieuw sterrenjaar van 26.000 kalenderjaren. Deze en andere overgangen gaan gepaard met grote veranderingen op aarde en in de mens die tezamen worden aangeduid als de grote omwenteling.

Jij en alle andere mensen op aarde staan voor de opdracht om deze uitdagende tijd bewust en vol aandacht en vertrouwen te doorleven, het verouderde te doorzien en los te laten, en open te staan voor het onbekende nieuwe dat zich gaat ontvouwen.

In de alopenbaring vindt een voortdurende voortgang plaatst. De wereld waarin wij leven wordt weliswaar gekenmerkt door kringlopen van opgaan, blinken en verzinken, maar op een dieper niveau ontwikkelt alles zich zodanig dat de glorie van de Bron, van Tao of van God zich steeds grootser openbaart. Die machtige ontplooiing is onderdeel van het godsplan.

In de nieuwe tijd staat de mens voor de opdracht om te gaan leven vanuit eenheid, vrijheid en liefde, en vanuit goedheid, waarheid en gerechtigheid. Dat houdt in dat deze universele ziele-waarden in de nieuwe tijd tot uitdrukking dienen te komen in het lichtkleed van de nieuwe mens en in de daaruit voortvloeiende levenshouding. Zo in het klein, zo ook in het groot. Zo dient er van onderen op, bottom-up, een nieuwe samenleving met nieuwe werkwijzen en systemen te worden opgebouwd die gebaseerd is op eenheid, vrijheid, liefde, goedheid, waarheid en gerechtigheid. De genoemde verandering van de mens wordt veelal aangeduid met het begrip transformatie en die van de samenleving met het begrip transitie.

Jan van Rijckenborgh is idealist én realist. Hij gelooft rotsvast in zijn idealen en is tegelijkertijd goed bekend met de grote tegenkrachten die onder meer zwart-magische methoden inzetten om hun doelen te bereiken. Spiritual bypass zul je bij hem niet kunnen vinden. Op meerdere plekken in zijn oeuvre gaat de auteur in op het ‘onlicht’ en zijn tactieken om zijn lezers te leren de tekenen van de tijd op te merken en zich er niet door te laten slachtofferen.

Van Rijckenborgh is er niet op uit om een ideale samenleving na te streven, in overeenstemming met het woord van de Christus ‘Mijn koninkrijk is niet van déze wereld’. Hij zet zich niet in voor aardse regeringen, maar voor de regering van het goddelijke rijk en spoort zijn lezers aan om dat ook te doen. Dat onvergankelijke hemelse koninkrijk is er al, en nu gaat het erom dat steeds meer mensen zich geschikt maken uit dat levensveld te kunnen leven door het lichtveld,  het lichtkleed van de nieuwe mens, het gouden bruiloftskleed te weven. Het belichamen van ziele-waarden is voorwaarde om binding te krijgen met en te leven uit de Geest.

De processen van heroriëntering van de wetenschap en lichamelijke en psychische gezondmaking van de maatschappij en de mensheid zijn noodzakelijk. Zij stellen de mens in staat contact te maken en te onderhouden met zijn diepste innerlijk, met zijn ziel, zodat hij kan gaan luisteren naar de stille stem in het hart.

BESTEL DE WERELDBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS VOOR € 3,-

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’  VOOR € 10,–

Eén gedachte op “6 Gnosis nu! – Transformatie en transitie

  1. Heleen Hebly

    Duidelijker is deze wijsheid bij mij nog niet eerder binnengekomen: een schets van onze tijd, mijn ongemak daarin en zoektocht, pelgrimage naar transfiguratie.

    Het grote werk van transitie in de wereld baart me al zo lang zorgen. Waar gaat het heen op het wereldtoneel: de wedlopen om gelijkheid, rechtvaardigheid, waarheid. Mijn grote verontrusting over oorlogsdreigingen, het nepnieuws, de zelfverrijking en het grote opblazen van het ik verwijzen zo begrijp ik naar de transitie van de wereld en m.n. naar de lichtkrachten die daar nu aan het werk zijn. Tegenkrachten die opgeroepen worden, of beter gezegd zich gaan roeren als reactie op de diepere waarheid, schoonheid en liefde die aan het licht wil komen en vragen, smeken om gezien en gehoord te worden door alle wereldonrust heen.

    Deze verbinding voor me zien en de noodzaak ervan in het grote geheel a.h.w moeten ondergaan, doorstaan opent bij mij een lichtschacht om deze tijdgeest te beleven en uit te houden, ontsteekt het geestvuur. Als een waakvlam die er altijd is binnenin me, besef ik nu , is die mijn gids om te duiden en onderscheid te kunnen maken…wanneer slaat die aan, hoe hoog vlamt die op en wat is de boodschap ook alweer, wat wil gezien worden en hoe verhoud ik me daartoe?

    Dank voor dit inzicht over dat wat zichtbaar wordt en noodzaak is…troostend in een tijd van afscheid en vernieuwing om te komen tot een nieuwe tijd van harmonie en eenheid

Reacties zijn gesloten.